حسن رحمان پور

تحصیلات: فوق لیسانس حسن رحمان پور
رشته تحصیلی: جغرافیا
شغل: دبیر آموزش وپرورش ومدرس ضمن خدمت فرهنگیان
استان: خراسان رضوی شهر:سوابق تحصیلی،علمی و کاری:
 • سوابق آموزشی ( دروس تدریس شده درمقطع متوسطه ودوره های کارشناسی و  کا رشناسی ارشد)

   

  • مدرّس دوره های مهارت های هفتگانهICDL کانون های فرهنگی هنری مساجد و فرهنگیان

  • مدرّس دوره های ضمن خدمت دروس آمادگی دفاعی راهنمایی ومتوسطه فرهنگیان

  • مدرّس دوره های متعدد اقدام پژوهی،درس پژوهی ومقاله نویسی فرهنگیان

  • مدرّس دوره های e-learningویادگیری الکترونیکی،مدرسه مجازی ،مدیریت دانش و...فرهنگیان

  • مدرّس دوره سیستم آموزشگاهی هوشمند فرهنگیان

  • مدرّس دوره های مهارت های زندگی کمیته امدادحضرت امام (ره) وفرهنگیان 

  • مدرّس دوره  های پدافندغیرعامل فرهنگیان

  • مدرّس دوره های کیفیت زندگی کاری فرهنگیان

  • مدرس دوره های آسیب شناسی خانواده کمیته امدادحضرت امام (ره)

  • مدرّس دوره های آسیب شناسی خانواده فرهنگیان

  • تدریس دروس علوم اجتماعی،روانشناسی ،اقتصادوجغرافیا درمقطع متوسطه

  •      مدرّس آموزش برنامه های آموزش خانواده کمیته امدادحضرت امام (ره)

 •      تالیفات:
 • تالیف کتاب آموزش مقدماتی GIS وکاربردآن درجغرافیا،انتشارات رحیمی نژاد،1392
 • تالیف کتاب فنّاوّری  وروش های نوین تدریس درنظام تعلیم وتربیت/نیازامروز،ضرورت فردا،انتشارات پویااندیش،1393
 • تالیف کتاب اقدام پژوهی،ازتئوری تاعمل،انتشارات رحیمی نژاد،1392
 • مقالات علمی پژوهشی (ISI،ISCوکنفرانس هاوهمایش های بین المللی ،ملی ومنطقه ای)
 • Tourism in North-iran، rahmanpour hassan، Journal of Geography and Regional Planning؛ JGRP/31. ، 2013(ISI)
 • Tourism, opportunities and challenges of Islamic Iran،، rahmanpour hassan، Reef Resources Assessment and Management Technical Paper,،(2013)ISI
 • A Social Science Approach towards Programs and Solutions for the Occurrence of Economic Epic and Resistance Economy, and Achieving Sustainable Development, Rahmanpour Hassan , INDIAN JOURNAL OF FUNDAMENTAL AND APPLIED LIFE SCIENCES  ,(2014)ISI
 • The Study of Comfort and Tourism Climate of Roshtkhar- Razavi Khorasan Province-iran، rahmanpour hassan، Reef Resources Assessment and Management Technical Paper،(ISI)
 • Investigate the relationship between social compatibility socialization process of student achievement in high school boys and girls، rahmanpour hassan، Reef Resources Assessment and Management Technical Paper، 2014(ISI)
 •  Environmental Effects of Climatic Factors on the Yield of Irrigated Wheat(Case Study of the Town of Roshtkhar) ,rahmanpour hassan  ،  Journal of Middle East Applied Science and Technology  ،(ISC)
 • investigation into the relation family,s emotionalsituation  by educational progress motive of high school students in Roshtkhar county,rahmanpour hassan  ،  International Journa l of Psychology and Behavioral Research ، (ISC)
 • Dimensions and in the light of Quran and traditions of modest dress and look at ways to reduce dress ،rahmanpour hassan  ، International Journa l of Psychology and Behavioral Research ISC)
 • Management, leisure, lifestyle and social media، rahmanpour hassan  ،  International Journa l of Psychology and Behavioral Research(ISC)
 • An investigation on the effectiveness of life skills training programs in reducing conflict between first-year high-school boys and their parents in Roshtkhar-iran، rahmanpour hassan  ،  International Journa l of Psychology and Behavioral Research (ISC)
 • lamic lifestyle in terms of verses, hadiths and statements by the leader (the opposition (Damat Tofighat).  rahmanpour hassan  ، International Journa l of Psychology and Behavioral Research (ISC)
 • Influence of exploratory sample on critical thinking and student’s attitude to social sciences book in high school، rahmanpour hassan  ،  International Journa l of Psychology and Behavioral Research (ISC)
 • Relationship between casual attributions and academic achievement of college students ، rahmanpour hassan  ،  International Journa l of Psychology and Behavioral Research (ISC)
 • Impact of cooperative learning on students’ critical thinking and attitude toward the textbook of Science in the elementary schools، rahmanpour hassan  ،  International Journa l of Psychology and Behavioral Research (ISC)
 • Effectiveness of life skills training in social and educational self-esteem of female students studying in the fifth grade of elementary school، rahmanpour hassan  ،  International Journa l of Psychology and Behavioral Research (ISC)
 • ​مقالات ارائه شده درهمایش ها وکنفرانس های ملی وبین المللی
 • Management of national economic development the viewpoint of the Quranic verses and Islamic Revolution Leader ‘s statements، Hasan. Rahmanpour,& S. Hajebi، Qom 1392 Poster presentation at the conference / seminar / congress
 • tourism, opportunities and challenges Islamic Iran ، Hasan. Rahmanpour,& S. Hajebi، Qom 1392 Poster presentation at the conference / seminar / congress
 • داوری پژوهشی:

 •     مجری همایش ملّی امام (ره)تربیت وخانواده دردانشگاه تربیت معلم تبریز،1379
 • داوراولین کنگره ملی علوم تربیتی وآسیب های اجتماعی،دانشگاه تهران،1392

 • داوراولین کنگره ملی مشاوره، خانواده و توانمندسازی اقشار آسیب ¬پذیر جامعه،تهران،1393

 • داوردومین کنگره ملی اعتیاد و رفتارهای پرخطر،تهران،1393

 • داورچهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات،ارتباطات وکامپیوتر،دانشگاه تهران،1393

 • داوراولین کنگره سراسری فناوری های نوین ایران باهدف دستیابی به توسعه پایدار،تهران،1393

 • داوراولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی،مطالعات اجتماعی و فرهنگی،تهران،1393 

 • داوردومین همایش ملی کشاورزی ومنابع طبیعی پایدار،تهران،1393

 • داور اولین کنفرانس ملی جغرافیا،گردشگری وتوسعه پایدار،دانشگاه تهران،1393

 • داوراولین همایش ملّی فنّاوری دانش بامحوریت اقتصادمقاومتی،دانشگاه دولتی تربت حیدریه،1393

 • مجری وداورطرح یاددهی ویادگیری،آموزش وپرورش،1389

 • داورجشنواره الگوهای برترتدریس، آموزش وپرورش  ،1389 

 • داوری مسابقات مطالعه وتحقیق شاهد،آموزش وپرورش،1390

 • داوری مسابقات کتابخوانی «ایثاروشهادت درمکتب عاشورا»، آموزش وپرورش،1391 

 • داوری مسابقات تحقیق وپژوهش ، آموزش وپرورش،1392

 • داوری اولین فراخوان پژوهشگربرترفرهنگیان، آموزش وپرورش،1391

 • داوری  انتخاب پژوهشگربرترفراخوان معلم پژوهنده، آموزش وپرورش،1392

 • داوری فراخوان 15،16اقدام پژوهی ، آموزش وپرورش،1391و1392

 • داوری پژوهشگربرترفرمانداری درحوزه بانوان،فرمانداری شهرستان رشتخوار،1392

 • داورهفدهمین فراخوان معلم پژوهنده واقدام پژوهی،آموزش وپرورش شهرستان رشتخوار،1393

 • داورمسابقات فرهنگی وهنری وپژوهش های قرآنی آموزش وپرورش درسال های متوالی93-88

 

 • نظارت بر طرح های تحقیقاتی :

  • مجری طرح تحقیقاتی آسیب شناسی فعالیت های امورتربیتی ومشاوره درآموزش وپرورش ،1391

  • مجری طرح تحقیقاتی راهکارهای بهبودیادگیری دروس علوم اجتماعی دردانش آموزان مقطع متوسطه ، آموزش وپرورش،1391

  • مجری طرح تحقیقاتی تاثیربرنامه های آموزش مهارت های زندگی برتعیین مسیرشغلی دانش آموزان متوسطه آموزش وپرورش-1391

  • مجری طرح تحقیقاتی بررسی یادگیری مشارکتی برپیشرفت تحصیلی دانش آموزان-آموزش وپرورش -1391

  • مجری طرح پژوهشی بررسی  اثر بخشی برنامه آموزش مهارت های زندگی بر کاهش تعارضات والدین وفرزندان در دانش آموزان پایه اول  پسر مقطع متوسطه ،1392

  • مجری طرح پژوهشی بررسی رابطه جوعاطفی خانواده با انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه ،1392

  • مجری طرح پژوهشی تاثیرالگوی کاوشگری بر تفکر انتقادی و نگرش دانش آموزان نسبت به کتب درسی علوم اجتماعی دردوره متوسطه،1392

  • ناظربیش از ده ها طرح  پژوهشی آموزش وپرورش درسال های 90-91-92 و 1393(رابط پژوهشی ودبیرکمیته پژوهش آموزش وپرورش)

  • مشاوره در زمینه تهیه پروپوزال و پایان نامه-نگارش مقالات علمی پژوهشی،علمی ترویجی و علمی مروری(رشته های مدیریت ،علوم تربیتی،علوم اجتماعی ،روانشناسی و اقتصاد)

مشخصات کاربر

رازنامه در شبکه های اجتماعی
دریافت نسخه اندروید از رازنامه دریافت نسخه اندروید از گوگل دریافت نسخه اندروید از بازار
تمامی حقوق طراحی ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره رازنامه می باشد.
شرایط و مقررات استفاده از رازنامه . .