احمد حاتمی

احمد حاتمی
تحصیلات: فوق لیسانس
رشته تحصیلی: حسابداری
شغل: حسابرس
استان: خراسان رضوی
شهر: مشهد
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:

رتبه 3 رده حسابرس ارشد در آزمون رتبه بندی کارکنان حرفه ای موسسات حسابرسی 24 مرداد ماه 1398

عضو انجمن حسابداران خبره ایران

عضو انجمن حسابداری ایران

عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران

عضو انجمن حسابرسی ایران