احمد حاتمی

احمد حاتمی
تحصیلات: فوق لیسانس
رشته تحصیلی: حسابداری
شغل: حسابرس
استان: خراسان رضوی
شهر: مشهد
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:

عضو انجمن حسابداران خبره ایران

عضو انجمن حسابداری ایران

عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران

عضو انجمن حسابرسی ایران