جواد رجبی

جواد رجبی
تحصیلات: زیر دیپلم
رشته تحصیلی:
شغل:
استان: تهران
شهر:
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: