شرکت اتحادعمران راه ابنیه آرتا

تاریخ تاسیس: 1388-07-22
نوع شخصیت حقوقی: سهامی خاص
نوع سازمان: شرکت ایرانی
نوع مالکیت: خصوصی
نوع فعالیت: پیمانکاری
استان تاسیس: اردبیل
شهر: اردبیل
تلفن 1 : 7712498
تلفن 2 :
فکس:
پست الکترونیکی: www.etehadomran@yahoo.com
وب سایت:
آدرس: اردبیل شهرک رضوان
موضوع فعالیتها:

امور مهندسی و پیمانکاریمشخصات مدیر عامل

تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: مهندسی عمران عمران
استان: اردبیل
شهر: اردبیل
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: 4سال همکاری با شرکت های مهندس در رشته های راه و ابنیه و 1سال مدیرعامل شرکت اتحاد عمران راه ابنیه آرتا