شرکت سنگستان

تاریخ تاسیس:
نوع شخصیت حقوقی: سهامی خاص
نوع سازمان: شرکت ایرانی
نوع مالکیت: خصوصی
نوع فعالیت: تولیدی
استان تاسیس: مرکزی
شهر: محلات
تلفن 1 : 09188640420
تلفن 2 :
فکس:
پست الکترونیکی: ghasmimehdi@gmail.com
وب سایت:
آدرس: اراک
موضوع فعالیتها:مشخصات مدیر عامل

تحصیلات: فوق لیسانس
رشته تحصیلی:
استان: مرکزی
شهر:
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: