سهیل سهیلی زاده

سهیل سهیلی زاده
تحصیلات: دکترا
رشته تحصیلی: مدیریت کسب و کار DBA
شغل: مدرس دانشگاه . راهبر توانمندسازی . مشاور و مربی هوش هیجانی و هوش معنوی
استان: تهران
شهر: تهران
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: