سیدعلی طباطبایی

سیدعلی طباطبایی
تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: مهندسی استخراج معدن
شغل: آزاد
استان: سمنان
شهر: شاهرود
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:

آشنا با gpsو برق ولوله کشی ساختمانی