زهراظروفچیان

زهراظروفچیان
تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: کامپیوتر
شغل: حسابدار
استان: خراسان رضوی
شهر: مشهد
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: