شرکت ح نصیری

تاریخ تاسیس: 0000-00-00
نوع شخصیت حقوقی: سهامی خاص
نوع سازمان: موسسه ایرانی
نوع مالکیت: خصوصی
نوع فعالیت: خدماتی
استان تاسیس: مازندران
شهر: آمل
تلفن 1 : 09111227132
تلفن 2 :
فکس: 01212256057
پست الکترونیکی: [email protected]
وب سایت:
آدرس: آمل
موضوع فعالیتها:

خدمات مالی ،حسابرسی ،مالیلتی - تنظیم صورتهای مالی  ، اظهارنامه مالیاتی و ارزش افزوده ؛ تحریردفاتر قانونی و مشاوره مالی ، مالیاتی و بیمه ای

ارائه گزارش  مورد تایید حسابداران رسمی

طرح های توجیهی اقتصادی

 مشخصات مدیر عامل

تحصیلات: فوق لیسانس
رشته تحصیلی: مدیریت مالی
استان: مازندران
شهر: آمل
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: 17 سال  سابقه خدمات مالی ، مشاوره ، تدریس و مدیریت موسسه