محمدرضاعبدی

محمدرضاعبدی
تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی:
شغل: مدیرشعبه فروش
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:

مدیر فروش شرکت آذرتاپ - مدیر فروش شرکت بازرگانی ارغوان گستر - مدیر شعبه شمالغرب شرکت گلوکوزان قزوین