شرکت توس چینی

تاریخ تاسیس: 0000-00-00
نوع شخصیت حقوقی: سهامی خاص
نوع سازمان: شرکت ایرانی
نوع مالکیت: خصوصی
نوع فعالیت: تولیدی
استان تاسیس: خراسان رضوی
شهر: مشهد
تلفن 1 : 051154222222
تلفن 2 :
فکس: 05115422311
پست الکترونیکی: mali.tooschini@gmail.com
وب سایت:
آدرس:

مشهد

موضوع فعالیتها:مشخصات مدیر عامل

مهدی کاملان نجار
تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی:
استان: خراسان رضوی
شهر: مشهد مقدس
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: