حامد هاشمی

حامد هاشمی
تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: حسابداری
شغل: حسابرس
استان: خراسان رضوی
شهر: مشهد
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: