جستجو در پورتال

چین وهند

اخبار/ بحران مالی یونان وتهدید جهانی


بحران مالی یونان وتهدید جهانی
  • نه در این سالهای به اصطلاح رونق ورشد جهانی توسط کشورهای صاحب ارز های مذکور منتشر شده پایه های ارزی جهان را بلرزانند ودنیا را در رکود وبحران عمیق مالی بلند مدتی بکشانند.که تا سالها رنج وبدبختی را برای مردم کشورهای دیگر جهان به ارمغان آورد.در این میان چین وهند به عنوان بزرگترین موتور رشد دهنده اقتصادی جهان به عنوان ناجی بشریت در رنج وعذاب نقش بازی خواهند کرد وآینده حرکت بشریت را سمت وسو خواهند داد.در ادمه نقش امریکا واتحادیه اروپا کاهش خواهد یافت ودنیا به سمت تعادل اقتصادی وسیاسی بین شرق وغرب جهت
  • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ فرارمغزها یا تبادل مغزها


هزینه بازگشت کارآفرینان مهاجراز ایالات متحده آمریکا به وطن شان چقدر است؟
  • طلبد.این افراد استدلال می‌کنند که راهی کردن کارآفرینان آینده [به خارج از آمریکا]، ایالات متحده را از داشتن شرکت‌های جدید، مشاغل جدید و رشد اقتصادی بلند مدت محروم می‌کند. دیگران می‌گویند که این جاذبه به قوت و قدرت همین دافعه است: مادامی که اقتصاد در چین وهند شکوفا می‌شود، رویش فرصت‌ها در این کشورها [برای هندی‌ها و چینی‌های مهاجر به ایالات متحده] بسیار فریبنده است و اجازه مقاومت [به آنها] را نمی‌دهد. در این میان، برخی متخصصان مدعی هستند که بازگشت مهاجران در واقع به معنی یک شکست کامل برای ایالات م
  • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ تفاوت بین حسابداری موجود وحسابداری اسلامی


در این مقاله به صورت خلاصه وچکیده مهمترین تفاوت بین حسابداری موجود وحسابداری اسلامی ترجمه وتلخیص شده است.اصول حسابداری اسلامی از قران وشریعت اسلامی گرفته شده است وبا حسابداری موجود که منبعث از الگوهای لیبرال است متفاوت می باشد.