جستجو در پورتال

ولایت قهری و تجهیز منابع

مقالات/ ولایت قهری و تجهیز منابع


ولی قهری اعم از پدر و جد پدری اختیار افتتاح سپرده بنام مولی علیه خود را در حدود موازین قانونی و نیز برداشت از آن شپرده را دارا می باشد.
 • ولایت قهری و تجهیز منابع منبع: کتب حقوقی و بانکی تاریخ انتشار: نویسنده: بهمن آزموده - ملیحه عبدالرحیمی مترجم: چکیده: ولی قهری اعم از پدر و جد پدری اختیار افتتاح سپرده بنام مولی علیه خود را در حدود موازین قانونی و نیز برداشت از آن شپرده را دارا می باشد.
 • ه بنام مولی علیه خود را در حدود موازین قانونی و نیز برداشت از آن شپرده را دارا می باشد.         «ولایت قهری و تجهیز منابع » اقدام بانک به منظور تأمین منابع مالی که به آن تجهیز منابع گفته می­شود، مطابق قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه­های اجرایی آن مصوب شورای پول و اعتبار و بخش­نامه­ها و   دستورالعمل­
 • طبقه بندی اطلاعات

مشخصات کاربر/ مهر تجهیز


مهر تجهیز
 • مهر تجهیز

مشخصات کاربر/ کوش آور تجهیز


کوش آور تجهیز
 • کوش آور تجهیز

مشخصات کاربر/ کیمیا تجهیز غرب (K.T.G)


کیمیا تجهیز غرب (K.T.G)
 • کیمیا تجهیز غرب (K.T.G)

مشخصات کاربر/ فن آور تجهیز متین


فن آور تجهیز متین
 • فن آور تجهیز متین

مشخصات کاربر/ سرو تجهیز سکّو


سرو تجهیز سکّو
 • سرو تجهیز سکّو

مشخصات کاربر/ دی تجهیز یاران


دی تجهیز یاران
 • دی تجهیز یاران

مشخصات کاربر/ رایمند تجهیز


رایمند تجهیز
 • رایمند تجهیز

مشخصات کاربر/ تجهیز یاران


تجهیز یاران
 • تجهیز یاران

مشخصات کاربر/ پارس کیا تجهیز


پارس کیا تجهیز
 • پارس کیا تجهیز
100 ردیف در 10 صفحه
   << بعدی  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1