جستجو در پورتال

معاملات تجارتی

قوانین و مقررات/ باب اول قانون تجارت ـ تجار و معاملات تجارتی


بخشی از مواد قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ,مصوب 24/12/1347 در اینجا آورده شده است.

مشاوره/ معاملات درون گروهی آیا به معاملات شرکت فرعی با شرکت اصلی نیز اطلاق میشود ویا فقط مربوط به معاملات شرکتهای فرعی با یکدیگر میباشد


 • پرسش و پاسخ معاملات درون گروهی آیا به معاملات شرکت فرعی با شرکت اصلی نیز اطلاق میشود ویا فقط مربوط به معاملات شرکتهای فرعی با یکدیگر میباشد ؟

قوانین و مقررات/ باب دوم قانون تجارت ـ دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی


بخشی از مواد قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ,مصوب 24/12/1347 در اینجا آورده شده است.
 • قائم مقام این دفاتر قرار می دهد داشته باشد: 1- دفتر روزنامه 2- دفتر کل 3- دفتر دارایی 4- دفتر کپیه ماده 7ـ دفتر روزنامه دفتری است که تاجر باید همه روزه مطالبات و دیون و داد و ستد تجارتی و معاملات راجع به اوراق تجارتی (از قبیل خرید و فروش و ظهرنویسی) و به طور کلی جمیع واردات و صادرات تجارتی خود را به هر اسم و رسمی که باشد و وجوهی را که برای مخارج شخصی خود برداشت می کند در آن دفتر ثبت نماید. ماده 8 ـ دفتر کل دفتری است که تاجر باید
 • ردن و همچنین جای سفید گذاشتن بیش از آنچه که در دفترنویسی معمول است و در حاشیه و یا بین سطور نوشتن ممنوع است و تاجر باید تمام آن دفاتر را از ختم هر سالی لااقل تا 10 سال نگاه دارد. ماده 14- دفاتر مذکوره در ماده (6) و سایر دفاتری که تجار برای امور تجارتی خود به کار می برند در صورتی که مطابق مقررات این قانون مرتب شده باشد بین تجار در امور تجارتی سندیت خواهد داشت و درغیراین صورت فقط برعلیه صاحب آن معتبر خواهد بود. ماده 15- تخلف از ماده (6) و ماده (11) مستلزم دویست تا ده هزار ریال جزای نقدی
 • تخلف از ماده (6) و ماده (11) مستلزم دویست تا ده هزار ریال جزای نقدی است. این مجازات را محکمة حقوق راساً و بدون تقاضای مدعی العلوم می تواند حکم بدهد و اجرای آن مانع اجرای مقررات راجع به تاجر ورشکسته که دفتر مرتب ندارد نخواهد بود. فصل دوم ـ دفتر ثبت تجارتی ماده 16- در نقاطی که وزارت عدلیه مقتضی دانسته و دفتر ثبت تجارتی تأسیس کند کلیه اشخاصی که در آن نقاط به شغل تجارت اشتغال دارند اعم از ایرانی و خارجی(1) به استثناء کسبه جزء باید در مدت مقرر اسم خود را در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برسانند و الا
 • طبقه بندی اطلاعات

مشخصات کاربر/ فنی و تجارتی راحت


فنی و تجارتی راحت
 • فنی و تجارتی راحت

مشخصات کاربر/ تجارتی فنی فاتح ستیز


تجارتی فنی فاتح ستیز
 • تجارتی فنی فاتح ستیز

مشخصات کاربر/ بخش تجارتی ایتالیا (ایچه)


بخش تجارتی ایتالیا (ایچه)
 • بخش تجارتی ایتالیا (ایچه)

مشخصات کاربر/ بخش تجارتی ایتالیا (ایچه)


بخش تجارتی ایتالیا (ایچه)
 • بخش تجارتی ایتالیا (ایچه)

مشخصات کاربر/ تجارتی سیوان دالاهو


تجارتی سیوان دالاهو
 • تجارتی سیوان دالاهو

مشخصات کاربر/ تولیدی و تجارتی بافت زاگرس


تولیدی و تجارتی بافت زاگرس
 • تولیدی و تجارتی بافت زاگرس

مشخصات کاربر/ فرمهای تجارتی ایران (سهامی خاص)


فرمهای تجارتی ایران (سهامی خاص)
 • فرمهای تجارتی ایران (سهامی خاص)
100 ردیف در 10 صفحه
   << بعدی  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1