جستجو در پورتال

مطلوبیتهای پیروان خاص

مقالات/ آنچه هر رهبر سازمانی باید در مورد پیروان خود بداند


هیچ رهبر سازمانی بدون پیرو نیست.‌این مساله کاملا روشن است، ولی صنعت مدرن رهبری امروز، بر‌این پایه استوار شده است که رهبران سازمان‌ها اهمیتی بسیار بیشتر از پیروان دارند.
 • آنچه هر رهبر سازمانی باید در مورد پیروان خود بداند منبع: دنیای اقتصاد تاریخ انتشار: 1389-09-06 نویسنده: مترجم: چکیده: هیچ رهبر سازمانی بدون پیرو نیست.‌این مساله کاملا روشن است، ولی صنعت مدرن رهبری امروز، بر‌این پایه استوار شده است که رهبران سازمان‌ها اهمیتی بسیار بیشتر از پیروان دارند.
 • هیچ رهبر سازمانی بدون پیرو نیست.‌این مساله کاملا روشن است، ولی صنعت مدرن رهبری امروز، بر‌این پایه استوار شده است که رهبران سازمان‌ها اهمیتی بسیار بیشتر از پیروان دارند. آنچه هر رهبر سازمانی باید در مورد پیروان خود بداند هیچ رهبر سازمانی بدون پیرو نیست.‌این مساله کاملا روشن است، ولی صنعت مدرن رهبری امروز، بر‌این پایه استوار شده است که رهبران سازمان‌ها اهمیتی بسیار بیشتر از پیروان دارند.  در دنیای سازمانی امروز که ساختار سازمان
 • روز، بر‌این پایه استوار شده است که رهبران سازمان‌ها اهمیتی بسیار بیشتر از پیروان دارند.  در دنیای سازمانی امروز که ساختار سازمان‌ها به سمت ساختارهای افقی پیش می‌رود، دیگر تشخیص دادن‌این نکته که رهبر سازمان چه کسی است و پیروانش چه افرادی هستند، سخت و سخت‌ترمی‌شود. روابط مبتنی بر گزارش‌های بین مدیر و کارمند تغییر یافته است و از ابزارهای مدیریت استعداد به صورت گسترده استفاده می‌شود. با تلاقی تغییرات فرهنگی و تکنولوژیکی، خواسته‌ها و رفتارهای پی
 • طبقه بندی اطلاعات

اخبار/ ابتکار تازه هندی‌ها علیه فساد مالی


اعتصاب غذای جمعی در دهلی نو از زمانی آغاز شد که آنا هزاره فعال اجتماعی 74 ساله که بازنشسته ای نظامی است، در اعتراض به فساد مالی و تصویب نشدن لایحه مبارزه با فساد جان لاک پال، دست به اعتصاب غذا زد.
 • از قانون مذکور مستثنی می‌شوند و این در حالی است که در ماه‌های گذشته اخبار مربوط به فساد مالی برخی از وزراء ، نمایندگان پارلمان و سایر مقامات دولتی در هند جنجال آفریده است. * آنا هزاره حرکتش را جنگ دوم استقلال هند می‌نامد آنا هزاره که خود را از پیروان گاندی می‌داند، اکنون خود نیز به گاندی دوم میان طرفدارانش معروف گشته و در سراسر هند پیروان زیادی را به خود جذب کرده است. وی پایان ماه آگوست را به عنوان مهلت نهایی برای دولت مان‌موهان سینگ در مورد تصویب لایحه مبارزه با فساد مالی مورد نظرش تعی

مقالات/ تاثیرسن بر سبکهای رهبری و رفتار مدیران


کاباکف و استوفی (۲۰۰۱) بعد از مرور تحقیقات در رهبری و سن، اهمیت ارتباط بین سن و رهبری را توضیح داده اند. در بخش اول آنها توضیح می دهند که کارمندان پیرتر برای سالهای طولانی تری در استخدام یک شرکت باقی می مانند و آنها در کنار اعضای جوانتر در کارها و نقشهای رهبری متفاوت، کار می کنند

مقالات/ گذری بر تیم و کار تیمی در موسسات خیریه


در خصوص تیم، تعاریف متفاوتی توسط نظریه‌پردازان و بزرگان مدیریت ذکر شده است که هر کدام طرفداران و پیروان خاص خود را دارد. در یک تعریف، تیم به گروهی از افراد که در جهت رسیدن به هدف مشترکی متحد شده‌اند، گفته می‌شود و در تعریفی دیگر به مجموعه‌ای از افراد تعیین شده رسمی گفته می‌شود که باید به هدف مشخصی برسند.
 • -01 نویسنده: مترجم: چکیده: در خصوص تیم، تعاریف متفاوتی توسط نظریه‌پردازان و بزرگان مدیریت ذکر شده است که هر کدام طرفداران و پیروان خاص خود را دارد. در یک تعریف، تیم به گروهی از افراد که در جهت رسیدن به هدف مشترکی متحد شده‌اند، گفته می‌شود و در تعریفی دیگر به مجموعه‌ای از افراد تعیین شده رسمی گفته می‌شود که باید به هدف مشخصی برسند. گذر
 • ‌ای از افراد تعیین شده رسمی گفته می‌شود که باید به هدف مشخصی برسند. گذری بر تیم و کار تیمی در موسسات خیریه در خصوص تیم، تعاریف متفاوتی توسط نظریه پردازان و بزرگان مدیریت ذکر شده است که هر کدام طرفداران و پیروان خاص خود را دارد. در یک تعریف، تیم به گروهی از افراد که در جهت رسیدن به هدف مشترکی متحد شده اند، گفته می شود و در تعریفی دیگر به مجموعه ای از افراد تعیین شده رسمی گفته می شود که باید به هدف مشخصی برسند. کار تیمی در موسسات خیریه اصولا موسسات خیریه
 • د؛ اما بدون همکاری موثر این تیم، سایر تیم ها نمی توانند آن طور که باید و شاید به اهداف خود برسند. اعضای این تیم ممکن است شامل پرسنل موظف، افراد داوطلب یا ترکیبی از هر دو باشند. 5- تیم موقتی (temporary team): تیم هایی که برای طرح ریزی یا بررسی موردی خاص تشکیل می شوند و ممکن است دربرگیرنده اعضای مختلفی از پرسنل موظف، داوطلبان، خدمات گیرندگان و هیات امنا باشند تیم های موقتی نامیده می شوند. این تیم ها دارای تاریخ انقضا هستند که همان تاریخ به سرانجام رسیدن مسوولیت و پروژه ای است که برای آنها تعریف
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ فایده‌گرایی، دستاوردها و خسران‌ها


شاید بهترین مرجع برای خوانندگان فارسی‌زبان درباره «فایده‌گرایی»، کتاب جان استوارت میل با همین عنوان باشد که توسط دکتر مرتضی مردیها ترجمه شده است.
 • موده است و جالب توجه آنکه بالندگی این مکتب اخلاقی در همان دوره‌ای بسط یافته که در اقتصاد، نئوکلاسیک‌ها بیش از پیش بر فرض انسان عقلایی تاکید می‌کردند؛ یعنی قرن 19. توصیه‌های بازار محور آن دوره، ای بسا نیازمند پشتوانه اخلاقی بود که می‌شد در میان گفتار پیروان این مکتب چون بنتام و میل پیدا کرد. آنچه مکاتب اخلاقی جایگزین فایده‌گرایی بر آن تاکید داشتند، تاکید بر وجوه غیر‌مادی وجود آدمی به عنوان محور اخلاقیات بوده است. هیچ گاه غرایز انسانی منشا یک مکتب اخلاقی نبوده است، لیک فایده‌گرایی با پذیرش واقعیت
 • کرد. هر چند می‌توان با بیانی تخصصی نشان داد که این دخالت سرانجام به «زیان» است؛ اما باید توجه کرد که قاعده عدم مداخله دولت در اقتصاد و محوریت بازار در تفکر لیبرالیستی برآمده از اصل «آزادی» است و فایده‌گرایی به طور واضحی از آن عبور می‌کند. نتیجه آنکه پیروان این مکتب می‌توانند از مداخله دولت در اقتصاد حمایت کنند و حتی به دیدگاه‌های سوسیالیستی نزدیک شوند، همچنان که بسیاری میل را سوسیالیست می‌دانند. بنابراین هر چند همچنان که تشریح شد، «فایده‌گرایی» با رویکرد پذیرش انسان عقلایی همراه با تمامی خصوصیات
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ اصول مدیریت ماکیاولی


اصولی که می خوانید، نوشته ی یکی از سزارهای روم باستان است و در دوران اُرُد (اشک سیزدهم ــ پادشاه اشکانی) هنگامی که کراسوس در نبرد با سورنا شکست خورد از اردوی او بدست آمد. پس از آنکه مترجمان، متن این مرامنامه را برای سورنا ترجمه کردند این سردار ایرانی از ترویج آن بیمناک شد و به یکی از فرماندهان خود دستور داد تا آن را در چاه شیطان بیندازد، مگر انسان از شر آن در امان ماند.
 • امان ماند. مرامنامه ی اخلاق مدیریت در سزاریسم!   اما چنین نشد و شیطان از روی آن چند نسخه استنساخ کرد و در مقاطع مختلف تاریخ به پیروان و سرسپردگان زبده ی خود سپرد تا با عمل به آن، همچون جان شیرین در نگاهداری اش بکوشند. آخرین یافته های پژوهشگران نشان می دهد که هم اکنون یک نسخه از این مرامنامه در کاخ سفید و نسخه ای دیگر در باکینگهام وجود دارد و به عنوان اصول قطعی مدیریت مورد اس

مقالات/ مدیریت و رهبری


بعضی از صاحب نظران مدیریت، رمز موفقیت مدیر را در توان هدایت نیروی انسانی تحت سرپرستی وی می دانند و از این رو مدیریت را کار با دیگران و از طریق آنان در جهت کسب اهداف سازمان دانسته اند.
 • در جواب باید گفت که راه نفوذ، داشتن قدرت است که به طور کلی به دو بخش قدرت پست و مقام و قدرت شخصی تقسیم می گردد. مطالعات زیادی در طول سال های گذشته شده است که به برخی از آنها اشاره می شود: الف) خصوصیات رهبر ۱) هوش : معمولا رهبران باهوش تر از پیروان خود هستند، زیرا کار رهبری نیازمند تجربه و تحلیل مشکلات و مسائل پیچیده است. ۲) بیان رسا: علاوه بر هوش، رهبر برای نفوذ در پیروان و ترغیب آنان به متابعت از خود باید از بیان رسایی نیز برخوردار باشد. ۳) رشد اجتماعی و وسعت نظر به ظرفیت فکری و نف
 • انسانی تاکید دارد. استفاده از هر سبک، مبتنی بر مفروضات رهبر درباره منشا قدرت خود و طبیعت انسان است. رهبری که قدرتش را ناشی از مقام خود می داند و انسان را ذاتا تنبل و غیرقابل اعتماد می شناسد، رفتاری آمرانه خواهد داشت و در صورتی که قدرت خود را ناشی از پیروانش بداند و انسان را به عنوان موجودی خودجوش و مسئولیت پذیر که می تواند به طرز شایسته ای انگیزش پیدا کند، بشناسد، سبک دموکراتیک را پیش خواهد گرفت، البته سبک های رهبری دیگری نیز میان این دو حالت وجود دارد. ● سیستم های مدیریتی ۱) سیستم آمرانه و
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ هزینه‌های پول کالایی


سکه رایج در یکی از جزایر یونان در 700-550 قبل از میلاد این طور به نظر می‌رسد که یکی از اشکالات پول‌های طبیعی همچون طلا و نقره هزینه نسبتا بالای ساخت یا تولید آنها است.

مقالات/ توسعه قابلیتهای راهبردی سازمانی با رویکرد رهبری منابع انسانی


چکیده : در شرایط آشفتگی اوضاع محیطی قرن جاری،قواعد بازی دائما در حال تغییر بوده(غفاریان،1385)و برای یک سازمان هیچ مزیت پایداری بجز قابلیت تطابق مستمر و مداوم با محیط از طریق ارتقای قابلیتهای درون سازمانی وجود ندارد . در دنیای امروز ، مدیریت نوین در سازمانها و جوامع ، یکی از مهمترین شاخصهای تاثیرگذار در سیر تحول بوده، که شکل مطلوب آن ، مدیریت بر اساس رویکرد و نگرش رهبری ، و سبکهای و مدلهای متعارف این حوزه میباشد . در این رویکرد رهبران برای برون رفت از تحولات مستمر محیط بیرونی در معنی دادن به محیط و شکل دادن اهداف راهبردی که توجه و منافع پیروان را به خود جلب می کند توانا تر و مستعدترند لذا در این قائده بعد استراتژیست و متفکرانه رهبر را در رویارویی با مسایل پیچیده بیشتر مورد توجه قرار میگیرد.

مقالات/ نحوه دفاع غیرمنفعلانه از یک ایده جدید


حمایت شدید شما از یک ایده، نشانگر آن است که با تمام وجود به آن ایمان دارید. اینگونه دلبستگی برای مواقعی که عملیاتی شدن طرح یا پیشنهاد ابتکاری شما خیلی اهمیت دارد الزامی‌است؛ چرا که باعث می‌شود بتوانید دیگران را نیز به جبهه خود بیاورید.
 • ما دیگر توانایی و میلی به شنیدن سخنان دیگران نداشته باشید. شان رهبری ایجاب می کند در برابر انتقادهای بدبینانه و حتی خصمانه خونسردی خود را به عنوان یک ویژگی ضروری حفظ کنید، اگر امیدوار هستید به تدریج نظر جمع را به سمت خود مایل کنید و آنها را در زمره پیروان طرح خودتان قرار دهید، باید حواستان کاملا به رفتارهایی که از خود بروز می دهید باشد. زمانی که برخی از مدیران به ایده شما حمله می کنند نوع عکس العمل شما بسیار حائز اهمیت خواهد بود. ماهیت چالش این است که واکنش بسیار شدید در برابر شرایطی که باب میل
 • طبقه بندی اطلاعاترهبر سازمانی, شرکت‌کننده‌ها, فعالان, سازمان‌های بزرگ, پیروان, پاداش‌های خارجی, سازمان, افراد, رهبران, طبقه‌بندی, ابتکار تازه هندی‌ها علیه فساد مالی, سبکهای رهبری, رفتار مدیران , سن و رهبری , نتیجه گرا, جمعیت شناسی سازمانی , رهبری تحول آفرین, رهبری تعاملی , پاداش اقتضایی, تیم, کار تیمی, فرد محور , عام‌المنفعه, نیروی غیرموظف, منافع مالی , حساب پس دادن , پاسخگو, تیم حل مساله, تیم خودگردان, تیم‌ فراوظیفه‌ای, تیم‌های مجازی, فایده‌گرایی، دستاوردها و خسران‌ها, اصول مدیریت ماکیاولی, مدیریت و رهبری, موفقیت مدیر , هدایت نیروی انسانی, مدیریت , نفوذ در دیگران, نفوذ شخصی, سبک رهبری , خصوصیات رهبر , سیستم های مدیریتی, روابط انسانی, مدیریت رهبری, انگیزش , هزینه‌های پول کالایی, توسعه قابلیتهای راهبردی سازمانی با رویکرد رهبری منابع انسانی , ایده جدید, مهارت‌های مدیریتی, حمایت ازایده


45 ردیف در 5 صفحه
   << بعدی  5  4  3  2  1