جستجو در پورتال

مؤسسه مشاوره شغلی و کاریابی داخلی هجرت

مشخصات کاربر/ مؤسسه مشاوره شغلی و کاریابی داخلی هجرت


مؤسسه مشاوره شغلی و کاریابی داخلی هجرت
  • مؤسسه مشاوره شغلی و کاریابی داخلی هجرت

مشخصات کاربر/ مشاوره شغلی و کاریابی راهنما (داخلی و بین المللی)


مشاوره شغلی و کاریابی راهنما (داخلی و بین المللی)
  • مشاوره شغلی و کاریابی راهنما (داخلی و بین المللی)

مشخصات کاربر/ مرکز کاریابی و مشاوره شغلی کاریاب


مرکز کاریابی و مشاوره شغلی کاریاب
  • مرکز کاریابی و مشاوره شغلی کاریاب

مشخصات کاربر/ دفتر مشاوره شغلی کاریابی تلاشگران ری


دفتر مشاوره شغلی کاریابی تلاشگران ری
  • دفتر مشاوره شغلی کاریابی تلاشگران ری

مشخصات کاربر/ مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی بهره ور سازان


مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی بهره ور سازان
  • مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی بهره ور سازان

مشخصات کاربر/ مؤسسه کاریابی صبای سحر


مؤسسه کاریابی صبای سحر
  • مؤسسه کاریابی صبای سحر

مشخصات کاربر/ کاریابی داخلی و بین المللی کاردار


کاریابی داخلی و بین المللی کاردار
  • کاریابی داخلی و بین المللی کاردار

مشخصات کاربر/ کاریابی بین المللی و داخلی سلامت


کاریابی بین المللی و داخلی سلامت
  • کاریابی بین المللی و داخلی سلامت

مشاوره/ سلام برای استفاده ازماده(80)اداره کارباید هزینه ای به کاریابی پرداخت کنیم من خودم رفتم سرکار کارفرماعموم هست کاریابی هیچگونه کاری برام انجام نداده امااداره کارمیگویدبایدبری کاریلبی ومبلغ 1500000تومان بدی


  • پرسش و پاسخ سلام برای استفاده ازماده(80)اداره کارباید هزینه ای به کاریابی پرداخت کنیم من خودم رفتم سرکار کارفرماعموم هست کاریابی هیچگونه کاری برام انجام نداده امااداره کارمیگویدبایدبری کاریلبی ومبلغ 1500000تومان بدی  ؟ با سلام اگر از طریق کاریابی جذب شده باشید بله .(که احتمالا از طریق کاریابی جذب وبه کارفرما معرفی شده اید تا بتوان از ماده 80 استفاده کرد در غیر اینصورت با وجود اینکه کارفرما فامیل شماست

مشخصات کاربر/ آسان هجرت


آسان هجرت
  • آسان هجرت
100 ردیف در 10 صفحه
   << بعدی  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1