جستجو در پورتال

ضمن عرض خسته نباشید، در صورت اشتغال به کار از ساعت تا با فرض تعطیلی پنجشنبه وجمعه و نیز داشتن مدرک دکتری داروسازی،حق محرومیت از مطب به داروسازان تعلق میگیرد

مشاوره/ ضمن عرض خسته نباشید، در صورت اشتغال به کار از ساعت 7:15 تا 16:15 (با فرض تعطیلی پنجشنبه وجمعه)و نیز داشتن مدرک دکتری داروسازی،حق محرومیت از مطب به داروسازان تعلق میگیرد؟


ضمن عرض خسته نباشید، در صورت اشتغال به کار از ساعت 7:15 تا 16:15 (با فرض تعطیلی پنجشنبه وجمعه)و نیز داشتن مدرک دکتری داروسازی،حق محرومیت از مطب به داروسازان تعلق میگیرد؟
 • پرسش و پاسخ ضمن عرض خسته نباشید، در صورت اشتغال به کار از ساعت 7:15 تا 16:15 (با فرض تعطیلی پنجشنبه وجمعه)و نیز داشتن مدرک دکتری داروسازی،حق محرومیت از مطب به داروسازان تعلق میگیرد؟  ؟

مشاوره/ باعرض سلام و خسته نباشید آیا به قراردادهای مشاوره ساعتی و یا سالانه عیدی و سنوات و عائله مندی تعلق میگیرد؟ در صورتیکه مشاور بیمه نباشد و یا بازنشسته باشد هم لطفا بفرمائید این مزایا به چه صورت تعلق میگیرد ؟


مشاوره/ با عرض سلام و خسته نباشید اینجانب در شرکتی به مدت 2 سال مشغول بکار بوده ام سال اول به صورت پاره وقت یعنی هفته ای 2 روز مشغول بکار بودم و سال دوم به صورت تمام وقت و در این مدت قرارداد و بیمه نبوده ام و در پایان سال دوم توسط کارفر ما اخراج شده ام و کارفرا از پرداخت مزایای پایان خدمت اینجانب خودداری کرده با توجه به مواد فوق مزایای پایان خدمت اینجانب (سنوات - مرخصی و حق بیمه و غیره ...) چگونه محاسبه میگردد و اینکه آیابه مشاغل پاره وقت سنوات تعل میگیرد یا نه ؟ با تشکر فراوان


با عرض سلام و خسته نباشید اینجانب در شرکتی به مدت 2 سال مشغول بکار بوده ام سال اول به صورت پاره وقت یعنی هفته ای 2 روز مشغول بکار بودم و سال دوم به صورت تمام وقت و در این مدت قرارداد و بیمه نبوده ام و در پایان سال دوم توسط کارفر ما اخراج شده ام و کارفرا از پرداخت مزایای پایان خدمت اینجانب خودداری کرده با توجه به مواد فوق مزایای پایان خدمت اینجانب (سنوات - مرخصی و حق بیمه و غیره ...) چگونه محاسبه میگردد و اینکه آیابه مشاغل پاره وقت سنوات تعل میگیرد یا نه ؟ با تشکر فراوان
 • پرسش و پاسخ با عرض سلام و خسته نباشید اینجانب در شرکتی به مدت 2 سال مشغول بکار بوده ام سال اول به صورت پاره وقت یعنی هفته ای 2 روز مشغول بکار بودم و سال دوم به صورت تمام وقت و در این مدت قرارداد و بیمه نبوده ام و در پایان سال دوم توسط کارفر ما اخراج شده ام و کارفرا از پرداخت مزایای پایان خدمت اینجانب خودداری کرده با توجه به مواد فوق مزایای پایان خدمت اینجانب (سنوات - مرخصی و حق بیمه و غیره ...) چگونه محاسبه میگردد و اینکه آیابه مشاغل پاره وقت سنوات تعل م
 • کرده با توجه به مواد فوق مزایای پایان خدمت اینجانب (سنوات - مرخصی و حق بیمه و غیره ...) چگونه محاسبه میگردد و اینکه آیابه مشاغل پاره وقت سنوات تعل میگیرد یا نه ؟ با تشکر فراوان   ؟ سلام و خسته نباشید . به هر دو صورت یعنی سال اول و دوم اشتغال به کارتان در ان شرکت تمام مزایا و هرکدام به نسبت کارکردتان تعلق میگیرد . شما میتوانید تا فرجه قانونی اعلام شکایت و در خواستتان تمام نشده به اداره کارواموراجتماعی محلتان مراجعه ونسبت به خود احقاق ح
 • طبقه بندی اطلاعات

مشاوره/ با عرض سلام و خسته نباشید خانمی در مرخصی زایمان(فرزند دوم) بسر می برد آیا در این مدت عیدی-بن-حق مسکن و حق اولاد فرزند اول به او تعلق می گیردیا خیر


با عرض سلام و خسته نباشید خانمی در مرخصی زایمان(فرزند دوم) بسر می برد آیا در این مدت عیدی-بن-حق مسکن و حق اولاد فرزند اول به او تعلق می گیردیا خیر

مشاوره/ سلام، نحوه محاسبه حقوق کارگرانی که شیفت 24-24 کار می کنند چگونه است؟


سلام، نحوه محاسبه حقوق کارگرانی که شیفت 24-24 کار می کنند چگونه است؟
 • سلام دوست گرامی کارگرانی که برحسب توافق بعمل امده به اینصورت کارمیکنند نحوه کارانان ازمصادیق کارمختلط موضوع ماده 53قانون کاربوده وبه این قبیل کارگران مستند به ماده 58 قانون مرقوم برای هرساعت کاردرشب 35 درصد اضافه برمزد ساعت کار عادی تعلق میگیرد ضمنا مازاد بر 44 ساعت کاردرهفته انان اضافه کارمحسوب وفوق العاده مربوط بارعایت ماده 59 قانون کارمحاسبه و پرداخت خواهدشد . ضمناحکم ماده 62 قانون کاردرزمینه اجباری بودن تعطیل یک روز معین درهفته نسبت به کارگران یادشده نیز جاری میباشد وطبق ماده 64 قانون ک
 • و 20 دقیقه میباشد . با امتنان پرسنل شب هم شیفت شب به آنها تعلق می گیر و هم ساعات اضافه کاری آنها از 6 صبح تا 10 شب بیشتر از 44 ساعت شود بازهم اضافه کاری می گیرند؟ با معذرت لطفاً پاسخ سوال را هر چه سریعتر اعلام بفرمایید. با تشکر سلام و خسته نباشید  جواب شما منفی میباشد و جزو ساعات شبکاری تلقی نمیگردد . امیدوارم توجیه شده باشید . با ارادت شیفت شب را متوجه شدم. می خواهم بدانم در ساعاتی که پرسنل شیفتی در روز کار می کنند باز هم اضافه کاری عادی به آنها تعلق می گیرد یا خ
 • و جزو ساعات شبکاری تلقی نمیگردد . امیدوارم توجیه شده باشید . با ارادت شیفت شب را متوجه شدم. می خواهم بدانم در ساعاتی که پرسنل شیفتی در روز کار می کنند باز هم اضافه کاری عادی به آنها تعلق می گیرد یا خیر؟ (اگر حساب کنیم شیفت 24-24 به غیر از شب کاری از ساعت 6صبح تا 10 شب کار می کنند ودر ماه 240 ساعت یعنی 64 ساعت اضافه تر از 176 ساعت در ماه آیا این 64 ساعت هم به غیر از شب کاری اضافه کاری می گیرند یا خیر؟) ممنون از زحمات جنابعالی با احترام خدمت دوست عزیزم برسانم که درخصوص این قبیل کارگر
 • طبقه بندی اطلاعات

مشاوره/ با سلام و تشکر آیا اضافه کار به کارگران شیفتی 24-24 ساعتی تعلق میگیرد؟ چنانچه پاسخ مثبت است طریقه محاسبه م ماده قانون آن در قانون کار چیست؟


با سلام و تشکر آیا اضافه کار به کارگران شیفتی 24-24 ساعتی تعلق میگیرد؟ چنانچه پاسخ مثبت است طریقه محاسبه م ماده قانون آن در قانون کار چیست؟

مشاوره/ با عرض سلام وخسته نباشید .آیا شرکت تجار ی که مستاجر محسوب میشود باید مالیات اجاره محل شرکت را پرداخت نماید .اگر اینطور است لطفا نحوه محاسبه مالیات را توضیح بفرمایید. با تشکر بخاطر راهنماییایتان .


با عرض سلام وخسته نباشید .آیا شرکت تجار ی که مستاجر محسوب میشود باید مالیات اجاره محل شرکت را پرداخت نماید .اگر اینطور است لطفا نحوه محاسبه مالیات را توضیح بفرمایید. با تشکر بخاطر راهنماییایتان .
 • اینخصوص بایستی درشروع قرارداد توافق لازم بعمل اورید چون باشرایطی مالیات تعلق میگیرد برای نمونه اگر ملک خود را 50000000 ریال رهن و 6000000 ریال اجاره ماهیانه داده باشید سالیانه ان با یک ونیم درصدمبلغ رهنی مال الاجاره 61350000 ریال و مالیات تکلیفی شما ضمن اعمال 25 درصد معافیت مبلغ 10650000 ریال براساس ماده 131 قانون مالیاتها میشود و باید اضافه نمایم که داشتن ملکی دیگر و عواملی بسیار در این امر دخیل میباشد که نمیتوان دقیقا اطهارنظرنمود . چگونگی پرداخت مالیات ازطریق مستاجرنیزباموجر توافقی بوده ولی م
 • طبقه بندی اطلاعات

مشاوره/ من در یک شرکت کار میکنم که پنجشنبه تعطیل است و برای جبران روز پنجشنبه روزانه یکساعت و 28 دقیقه بیشتر یعنی 8ساعت و 48 دقیقه کار میکنیم که معادل 44 ساعت کار قانونی در هفته میشود. طبق این موضوع ما باید ساعت 15:50 دقیقه تعطیل شویم ولی شرکت هر روز ساعت 16:30 دقیقه اجازه خروج به ما میدهد و سریسها ساعت 16:40 حرکت میکند و اگر زودتر خارج شویم یعنی مثلا 16 مدت 30 دقیقه کسر کار منظور میکنند و همچنین ساعت اضافه کار ما که تا ساعت 19 میباشد را از ساعت 16:30 یعنی 2/5 ساعت محاسبه میکند . وقتی هم که اعترض میک


مشاوره/ با عرض سلام و خسته نباشید میخواستم چگونگی محاسبه حق ماموریت روز های 5شنبه و جمعه در شرکتی با شرایط ذیل رو برام توضیح بدهید. روزهای کار : شنبه تا چهارشنبه ، روزی 9 ساعت و مازاد بر 9 ساعت و نیز کار در روز 5شنبه اضافه کار محاسبه میشود


 • توقف شبانه در محل ما‘موریت باشد (اعم از اینکه فاصله محل ماموریت تا محل کارگاه کمتر یا بیشتر از 50 کیلومتر باشد)  و به استناد مفاد ماده 46 در هر یک از حالات مذکور فوق العاده ماموریت نباید کمتر از مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه کارگر باشد. در ضمن در قانون کار موضوع پرداخت هزینه های غذا و اقامت و نیز اضافه کاری برای کسانی که در اجرای ماده 46 قانون به ماموریت اعزام می شوند پیش بینی نگردیده است ودر صورت عدم وجود عرف و روال در کارگاه, این قبیل پرداختها با توافق طرفین انجام می شود. * حال اگ
 • ی قرار داده علاوه بر حقوق آن روز و حق ماموریت اضافه کار را نیز دریافت می کنید). * اما اگر ماموریت در روز جمعه باشد، با توجه به ماده 62 قانون کار که عنوان می کند  تعطیل یک روز معین و مستمر در هفته بعنوان تعطیل هفتگی کارگران اجباری می باشد، و بصورت عرف این روز تعطیل در کشور جمعه در نظر گرفته می شود، چون کارفرمای شما روز پنج شنبه را نیز تعطیل اعلام کرده و هرگونه کار در این روز (پنج شنبه) را بصورت اضافه کار در نظر می گیرد، اضافه کاری به این روز (جمعه) به شما تعلق نمی گیرد (به علت اینکه حداقل
 • به) را بصورت اضافه کار در نظر می گیرد، اضافه کاری به این روز (جمعه) به شما تعلق نمی گیرد (به علت اینکه حداقل یک روز یعنی پنج شنبه ها را برای شما تعطیلی قرار داده است) و فقط می توانید از حقوق آن روز و حق ماموریت استفاده کنید. حال شرایط تعیین اضافه کاری نیز بدین صورت می باشد: با توجه به 9 ساعت کاری روزانه در شرکت شما و تعطیلی پنج شنبه و جمعه ها، تعداد ساعت کار عادی در شرکت شما می شود هفته ای 45 ساعت و ماهیانه 180 ساعت، چون ساعت کار استاندارد در هفته باید حداقل 176 ساعت باشد و کار شما 180 ساع
 • طبقه بندی اطلاعاتضمن عرض خسته نباشید، در صورت اشتغال به کار از ساعت 7:15 تا 16:15 (با فرض تعطیلی پنجشنبه وجمعه)و نیز داشتن مدرک دکتری داروسازی،حق محرومیت از مطب به داروسازان تعلق میگیرد؟, با عرض سلام و خسته نباشید خانمی در مرخصی زایمان(فرزند دوم) بسر می برد آیا در این مدت عیدی-بن-حق مسکن و حق اولاد فرزند اول به او تعلق می گیردیا خیر, سلام، نحوه محاسبه حقوق کارگرانی که شیفت 24-24 کار می کنند چگونه است؟, باسلام و خسته نباشید آیا به آب معدنی ارزش افزوده تعلق میگیرد؟, با سلام و تشکر آیا اضافه کار به کارگران شیفتی 24-24 ساعتی تعلق میگیرد؟ چنانچه پاسخ مثبت است طریقه محاسبه م ماده قانون آن در قانون کار چیست؟


100 ردیف در 10 صفحه
   << بعدی  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1