جستجو در پورتال

سلام یک مغازه که سه نفر شریک هستند و شرکت نیست آیا تخفیفات خاصی به آنها تعلق می گیرد یا معافیتهای خاخصی دارند صمیمانه سپاسگزارم

مشاوره/ سلام یک مغازه که سه نفر شریک هستند و شرکت نیست آیا تخفیفات خاصی به آنها تعلق می گیرد یا معافیتهای خاخصی دارند . صمیمانه سپاسگزارم


 • پرسش و پاسخ سلام یک مغازه که سه نفر شریک هستند و شرکت نیست آیا تخفیفات خاصی به آنها تعلق می گیرد یا معافیتهای خاخصی دارند . صمیمانه سپاسگزارم  ؟ با سلام خیر طبق قانون منفعت به نسبت هر شریک تقسیم وهر شریک سالیانه یک مبلغ معافیت دارد که معمولا در هر سال اعلام می شود و سپس پس از کسر معافیت مالیات شخص محاسبه ودریافت می شود ماده 101– درآمد سالانه مشمول مالیات مؤدیان موضوع این فصل که اظهارنا
 • ط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به عملکرد سال 1382 به بعد جاری است. تبصره– در مشارکت های مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکا حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و باقی مانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود. شرکایی که با هم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطا می گردد. در صورت فوت احد از شرکا وراث وی به عنوان قائم مقام قانونی از معافیت مالیاتی سهم متوفی در مشارکت به
 • طبقه بندی اطلاعات

مشاوره/ باسلام بنده در یک شرکت خصوصی کارمیکنم اکثر پرسنل این شرکت یا بازنشسته هستند یا در یک شرکت دیگری شاغل هستند وحق بیمه آنها نیز از آن شرکت واریز می شود نحوه محاسبه مالیات برحقوق این افراد چگونه است ؟


 • پرسش و پاسخ باسلام بنده در یک شرکت خصوصی کارمیکنم اکثر پرسنل این شرکت یا بازنشسته هستند یا در یک شرکت دیگری شاغل هستند وحق بیمه آنها نیز از آن شرکت واریز می شود نحوه محاسبه مالیات برحقوق این افراد چگونه است ؟   ؟ با سلام اگر بازنشسته باشند 10% آن حقوی که دریافت می کنند مالیات تعلق می گیرد اگر بازنشسته نباشند و کارمند شما نباشند یعنی در لیست بیمه نباشند 3% مالیات تکلیفی تعلق می گیرد اگر هم
 • طبقه بندی اطلاعات

مشاوره/ باسلام پدرمن در سرففلی یک واحد تجاری(2دهنه)با عمویم به نسبت 1به 2 شریک هستند.حدود4سال است که پدرم به دلیل ناسازگاری با شریک خودو ورشکستگی که دراثرشراکت بوجود آمده بودازمغازه بیرون آمده وبه صورت لفظی قرار بود که عمویم ماهیانه مبلغی را بعنوان اجاره به پدرم بدهند که عملا ندادند. درحال حاظر عمویم درآن واحد صنفی مشغول به کار هستند وپدرم هیچگونه اجاره ای دریافت نمیکند .عمویم در کمال بی انصافی از درآمدپایین مغازه صحبت می کند ومیخواهد اجاره ندادنش را توجیه کند.ایشان میگویدکه پدرم یابامقداری جنس دوباره به مغازه برگردد ویاکلا سرقفلی مغازه رابفروشیم.برگشت پدرم به آنجا بدلیل ناسازگاری امکانپذیر نیست.برای فروش نیز اقداماتی صورت گرفته. از جمله: آگهی در روزنامه ومراجعه به آژانس مسکن و... عمویم در ظاهر موافق فروش هستند اما هنگامی که مشتری هاواسه خرید به مغازه مراجعه میکنند به هر صورت آنهارا از خرید بازمیدارد. ما از چه طریقی میتوانیم به حقمان برسیم ؟آیا حق کسب وپیشه به کسی تعلق میگیرد؟


باسلام پدرمن در سرففلی یک واحد تجاری(2دهنه)با عمویم به نسبت 1به 2 شریک هستند.حدود4سال است که پدرم به دلیل ناسازگاری با شریک خودو ورشکستگی که دراثرشراکت بوجود آمده بودازمغازه بیرون آمده وبه صورت لفظی قرار بود که عمویم ماهیانه مبلغی را بعنوان اجاره به پدرم بدهند که عملا ندادند. درحال حاظر عمویم درآن واحد صنفی مشغول به کار هستند وپدرم هیچگونه اجاره ای دریافت نمیکند .عمویم در کمال بی انصافی از درآمدپایین مغازه صحبت می کند ومیخواهد اجاره ندادنش را توجیه کند.ایشان میگویدکه پدرم یابامقداری جنس دوباره به مغازه برگردد ویاکلا سرقفلی مغازه رابفروشیم.برگشت پدرم به آنجا بدلیل ناسازگاری امکانپذیر نیست.برای فروش نیز اقداماتی صورت گرفته. از جمله: آگهی در روزنامه ومراجعه به آژانس مسکن و... عمویم در ظاهر موافق فروش هستند اما هنگامی که مشتری هاواسه خرید به مغازه مراجعه میکنند به هر صورت آنهارا از خرید بازمیدارد. ما از چه طریقی میتوانیم به حقمان برسیم ؟آیا حق کسب وپیشه به کسی تعلق میگیرد؟
 • پرسش و پاسخ باسلام پدرمن در سرففلی یک واحد تجاری(2دهنه)با عمویم به نسبت 1به 2 شریک هستند.حدود4سال است که پدرم به دلیل ناسازگاری با شریک خودو ورشکستگی که دراثرشراکت بوجود آمده بودازمغازه بیرون آمده وبه صورت لفظی قرار بود که عمویم ماهیانه مبلغی را بعنوان اجاره به پدرم بدهند که عملا ندادند. درحال حاظر عمویم درآن واحد صنفی مشغول به کار هستند وپدرم هیچگونه اجاره ای دریافت نمیکند .عمویم در کمال بی انصافی از درآمدپایین مغازه صحبت می کند ومیخواهد اجاره ندادنش را ت
 • رم بدهند که عملا ندادند. درحال حاظر عمویم درآن واحد صنفی مشغول به کار هستند وپدرم هیچگونه اجاره ای دریافت نمیکند .عمویم در کمال بی انصافی از درآمدپایین مغازه صحبت می کند ومیخواهد اجاره ندادنش را توجیه کند.ایشان میگویدکه پدرم یابامقداری جنس دوباره به مغازه برگردد ویاکلا سرقفلی مغازه رابفروشیم.برگشت پدرم به آنجا بدلیل ناسازگاری امکانپذیر نیست.برای فروش نیز اقداماتی صورت گرفته. از جمله: آگهی در روزنامه ومراجعه به آژانس مسکن و... عمویم در ظاهر موافق فروش هستند اما هنگامی که مشتری هاواسه خرید به مغاز
 • برای فروش نیز اقداماتی صورت گرفته. از جمله: آگهی در روزنامه ومراجعه به آژانس مسکن و... عمویم در ظاهر موافق فروش هستند اما هنگامی که مشتری هاواسه خرید به مغازه مراجعه میکنند به هر صورت آنهارا از خرید بازمیدارد. ما از چه طریقی میتوانیم به حقمان برسیم ؟آیا حق کسب وپیشه به کسی تعلق میگیرد؟  ؟ با سلام دادخواست مطالبه وجه داده شود و کارشناس در جهت تعیین مبلغ از طرف دادگاه تعیین می گردد و یا از طریق دادگاه نسبت به فروش ملک اقدام گردد.
 • طبقه بندی اطلاعات

مشاوره/ در شرکت خصوصی مشغول به کارمیباشم که ساعت کاری آن از 8صبح تا 17 میباشد آیا کارفرما موظف به دادن یک وعده غذای گرم یا وجه آن میباشد یا خیر ؟ چرا ؟


 • پرسش و پاسخ در شرکت خصوصی مشغول به کارمیباشم که ساعت کاری آن از 8صبح تا 17 میباشد آیا کارفرما موظف به دادن یک وعده غذای گرم یا وجه آن میباشد یا خیر ؟ چرا ؟  ؟ با سلام غذا معمولا در شرکتهای خصوصی که محل تولید(کارخانه/کارگاه) دارند و به کارگران تولیدی تعلق می گیرد وبه کارکنان دفتری مستقر در دفتر مرکزی شرکت خصوصی تعلق نمی گیرد.

مشاوره/ سلام اگه مستاجری بدون پرداخت سرقفلی و به صورت رهن (قرض الحسنه) و اجاره بها مغازه ای رو یک سال اجاره کنه حق کسب پیدا میکنه؟


 • پرسش و پاسخ سلام اگه مستاجری بدون پرداخت سرقفلی و به صورت رهن (قرض الحسنه) و اجاره بها مغازه ای رو یک سال اجاره کنه حق کسب پیدا میکنه؟   ؟ با سلام خیر. هر قرارداد اجاره ای که از سال 1376 به بعد در خصوص اماکن تجاری منعقد شده، گرفتن سرقفلی در آنها جایز است اما حق کسب و پیشه و تجارت به مستاجر تعلق نمی گیرد.

مشاوره/ با سلام آیا به کارمند ساعتی (به عنوان بازاریاب )حق مسکن و خواربار تعلق می گیرد؟ چه آیتم هائی به وی تعلق می گیرد؟


با سلام آیا به کارمند ساعتی (به عنوان بازاریاب )حق مسکن و خواربار تعلق می گیرد؟ چه آیتم هائی به وی تعلق می گیرد؟

مشاوره/ با سلام اینجانب میخواهم ملکی را از صاحب ملک خریداری نمایم که 10 باب مغازه دارد که سرقفلی آنها را طی سال های زیر واگذار نموده است مغازه اول در مورخه 20 مرداد 1385 و مغازه دوم 22 بهمن 1368 و مغازه سوم 9 بهمن 1378 و مغازه چهارم در مورخه 26 تیر 1385 مغازه پنجم در مورخه 4 خرداد 1391 و مغازه ششم در مورخه 30 دی 1386 و مغازه هفتم 20 فروردین 1373 و مغازه هشتم در مورخه 8 بهمن 1368 و مغازه نهم 29 اردیبهشت 1385 و مغازه دهم 10 آبان 1378 بعضی از قرار دادها توشط مستاجر به مستاجر دیگر انتقال یافته است که موجر یا صاحب ملک هم آن قرار داد راتایید نموده است حال اگر بخواهیم مستاجرها عین مستاجره راتخلیه و تحویل دهند و مبلغ سرقفلی شان را بگیرند، آیا می توان این کار را انجام داد؟ چگونه؟ با تشکر


 • پرسش و پاسخ با سلام اینجانب میخواهم ملکی را از صاحب ملک خریداری نمایم که 10 باب مغازه دارد که سرقفلی آنها را طی سال های زیر واگذار نموده است مغازه اول در مورخه 20 مرداد 1385 و مغازه دوم 22 بهمن 1368 و مغازه سوم 9 بهمن 1378 و مغازه چهارم در مورخه 26 تیر 1385 مغازه پنجم در مورخه 4 خرداد 1391 و مغازه ششم در مورخه 30 دی 1386 و مغازه هفتم 20 فروردین 1373 و مغازه هشتم در مورخه 8 بهمن 1368 و مغازه نهم 29 اردیبهشت 1385 و مغازه دهم 10 آبان 1378 بعضی از قرار دادها توشط
 • از سال 76 بوده یا بعد از آن مطرح است در وهله دوم اگر مشمول حق کسب و پیشه و قانون سال 56 باشد تخلیه فقط در صورت اثبات یکی از موارد تعدی و تفریط ، تغییر شغل ، انتقال به غیر ، نوسازی ، نیاز شخصی و غیره امکاپذیر است در نتیجه ممکن است هر کدام از مغازه ها شرایط خاصی برای این منظور داشته باشند که تشخیص آن مستلزم رویت مدارک و طرح سوالات و اخذ توضیحات بیشتر است موفق باشید/سید علی شاه صاحبی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
 • طبقه بندی اطلاعات

مشاوره/ باعرض سلام بنده به مدت 20 ماه است که در یک شرکت خصوصی مشفول بکار هستم و قرارداد من بصورت ساعتی تنظیم شده است در حالیکه ساعات کارکرد من بطور متوسط 220 ساعت در ماه است،آیا با این شرایط سنوات به من تعلق می گیرد؟ کارفرما اعلام کرده که هیج گونه سنواتی به قرارداد ساعتی تعلق نمی گیرد


باعرض سلام بنده به مدت 20 ماه است که در یک شرکت خصوصی مشفول بکار هستم و قرارداد من بصورت ساعتی تنظیم شده است در حالیکه ساعات کارکرد من بطور متوسط 220 ساعت در ماه است،آیا با این شرایط سنوات به من تعلق می گیرد؟ کارفرما اعلام کرده که هیج گونه سنواتی به قرارداد ساعتی تعلق نمی گیرد
 • پرسش و پاسخ باعرض سلام بنده به مدت 20 ماه است که در یک شرکت خصوصی مشفول بکار هستم و قرارداد من بصورت ساعتی تنظیم شده است در حالیکه ساعات کارکرد من بطور متوسط 220 ساعت در ماه است،آیا با این شرایط سنوات به من تعلق می گیرد؟ کارفرما اعلام کرده که هیج گونه سنواتی به قرارداد ساعتی تعلق نمی گیرد   ؟   با سلام برای غیر از این هم بیمه و سنوات در صورتی که مدت کارکرد شما کمتر از 1 سال نباشد به شم
 • ی گیرد؟ کارفرما اعلام کرده که هیج گونه سنواتی به قرارداد ساعتی تعلق نمی گیرد   ؟   با سلام برای غیر از این هم بیمه و سنوات در صورتی که مدت کارکرد شما کمتر از 1 سال نباشد به شما تعلق می کیرد متشکرم
 • طبقه بندی اطلاعات

مشاوره/ با سلام می خواستم بدانم اگر یک بازنشسته در شرکت خصوصی مشغول شود آیا حق سنوات و عیدی تعلق می گیرد

سلام یک مغازه که سه نفر شریک هستند و شرکت نیست آیا تخفیفات خاصی به آنها تعلق می گیرد یا معافیتهای خاخصی دارند . صمیمانه سپاسگزارم, مالیات تعلق, تعلق مالیات, در شرکت خصوصی مشغول به کارمیباشم که ساعت کاری آن از 8صبح تا 17 میباشد آیا کارفرما موظف به دادن یک وعده غذای گرم یا وجه آن میباشد یا خیر ؟ چرا ؟, با سلام آیا به کارمند ساعتی (به عنوان بازاریاب )حق مسکن و خواربار تعلق می گیرد؟ چه آیتم هائی به وی تعلق می گیرد؟, با سلام می خواستم بدانم اگر یک بازنشسته در شرکت خصوصی مشغول شود آیا حق سنوات و عیدی تعلق می گیرد


100 ردیف در 10 صفحه
   << بعدی  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1