جستجو در پورتال

دفاترمالی

مشاوره/ باسلام ، درشرکت خدمات مشاوره ای خرید گوشی تلفن وسطل زباله جزءاثاثه دسته بندی میشود ؟ اگرحقوق پرسنل شرکت برای مدت 6 ماه تعین شود وبعداز6ماه تغییرحقوق داشته باشیم در دفاترمالی چگونه منعکس میشود آیاتغییرحقوق درحسابهامشکلی بوجودنمی آورد؟


  • پرسش و پاسخ باسلام ، درشرکت خدمات مشاوره ای خرید گوشی تلفن وسطل زباله جزءاثاثه دسته بندی میشود ؟ اگرحقوق پرسنل شرکت برای مدت 6 ماه تعین شود وبعداز6ماه تغییرحقوق داشته باشیم در دفاترمالی چگونه منعکس میشود آیاتغییرحقوق درحسابهامشکلی بوجودنمی آورد؟   ؟ با سلام 1-بسته به قضاوت حسابداربا توجه به رقم اهمیت برای سازمان دارد اما قاعدتا گوشی اگر گران قیمت باشد جزو اموال می آید ودیگری هزینه محسوب می شود.2-خیر
  • طبقه بندی اطلاعات

مشاوره/ با عرض سلام و ادب خدمت مشاورمحترم : باتوجه به اینکه تهیه دفاتر قانونی میباست تاپایان سال مالی قبل تهیه و پلمپ شود .یک شرکت خدماتی پس از جند دوره ارسال اظهارنامه مالیاتی دفاترمالی سال 1391 را به جای پلمپ در سال 1390 با تاخیر دربیستم فروردین 1391اقدام یه پملپ دفاتر نموده است . این کار جه مشکلی در ثبت وارسال دفاتر سال 1391به وجود میاورد همجنین اولین ثبت سال 1391 که همان ترازافتتاحیه میباشد دقیقا" از جه تاریخی ثبت میگردد . باتشکر


  • پرسش و پاسخ با عرض سلام و ادب خدمت مشاورمحترم : باتوجه به اینکه تهیه دفاتر قانونی میباست تاپایان سال مالی قبل تهیه و پلمپ شود .یک شرکت خدماتی پس از جند دوره ارسال اظهارنامه مالیاتی دفاترمالی سال 1391 را به جای پلمپ در سال 1390 با تاخیر دربیستم فروردین 1391اقدام یه پملپ دفاتر نموده است . این کار جه مشکلی در ثبت وارسال دفاتر سال 1391به وجود میاورد همجنین اولین ثبت سال 1391 که همان ترازافتتاحیه میباشد دقیقا" از جه تاریخی ثبت میگردد . باتشکر  ؟
  • طبقه بندی اطلاعات