جستجو در پورتال

دفاترقانونی

مشاوره/ باعرض سلام وخسته نباشید: می خواستم بدانم حق الزحمه انجام خدمات حسابداری باحجم حدود60تا70سندحسابداریدرهرسال برای یک شرکت تولیدی وصنعتی در دوسال متفاوت یعنی داشتن ونداشتن دفاترقانونی (یک سال بدون دفتروسال بعدباداشتن دفاترقانونی ودادن اظهارنامه )چه میزان باشد عادلانه است ؟


باعرض سلام وخسته نباشید: می خواستم بدانم حق الزحمه انجام خدمات حسابداری باحجم حدود60تا70سندحسابداریدرهرسال برای یک شرکت تولیدی وصنعتی در دوسال متفاوت یعنی داشتن ونداشتن دفاترقانونی (یک سال بدون دفتروسال بعدباداشتن دفاترقانونی ودادن اظهارنامه )چه میزان باشد عادلانه است ؟
  • پرسش و پاسخ باعرض سلام وخسته نباشید: می خواستم بدانم حق الزحمه انجام خدمات حسابداری باحجم حدود60تا70سندحسابداریدرهرسال برای یک شرکت تولیدی وصنعتی در دوسال متفاوت یعنی داشتن ونداشتن دفاترقانونی (یک سال بدون دفتروسال بعدباداشتن دفاترقانونی ودادن اظهارنامه )چه میزان باشد عادلانه است ؟  ؟ با سلام بستگی به متغیر های مختلف دارد مثلا: 1- در چه شهری این خدمات را انجام می دهید 2-تعداد سند صادر

مشاوره/ باسلام: شرکتی تولیدی سهامی خاص که مدت 3سال است به ثبت رسیده وهزینه های آماده سازی وبهره برداری داشته لیکن دفاترقانونی نگرفته برای سال سوم دفاترتهیه نموده ومی خواهداضهارنامه بدهدآیابایدکلیه هزینه های سالهای قبل رابعنوان سندافتتاحیه منعکس کندویابعنوان هزینه های دوره درترازنامه سال جاری بیاورد؟باتشکرازراهنمائی جنابعالی


باسلام: شرکتی تولیدی سهامی خاص که مدت 3سال است به ثبت رسیده وهزینه های آماده سازی وبهره برداری داشته لیکن دفاترقانونی نگرفته برای سال سوم دفاترتهیه نموده ومی خواهداضهارنامه بدهدآیابایدکلیه هزینه های سالهای قبل رابعنوان سندافتتاحیه منعکس کندویابعنوان هزینه های دوره درترازنامه سال جاری بیاورد؟باتشکرازراهنمائی جنابعالی
  • پرسش و پاسخ باسلام: شرکتی تولیدی سهامی خاص که مدت 3سال است به ثبت رسیده وهزینه های آماده سازی وبهره برداری داشته لیکن دفاترقانونی نگرفته برای سال سوم دفاترتهیه نموده ومی خواهداضهارنامه بدهدآیابایدکلیه هزینه های سالهای قبل رابعنوان سندافتتاحیه منعکس کندویابعنوان هزینه های دوره درترازنامه سال جاری بیاورد؟باتشکرازراهنمائی جنابعالی   ؟ با سلام سند افتتاحیه ثبت شود ضمن تشکرازپاسخ ارائه شده .می خوا

مشاوره/ با سلام . از نظر قوانین مالیاتی پای سند حسابداری که درفاتر روزنامه و کل شرکت بر اساس آنها تنظیم میشود امضای چه کسانی الزامی است ؟آیا مدیر مالی امضا کند کافی است یا حتما مدیری عامل باید آن را امضا کند ؟ لطفا به متن قانون راهنمایی فرمایید با تشکرMR


  • امضا کند ؟ لطفا به متن قانون راهنمایی فرمایید با تشکرMR  ؟ با سلام در قانون ذکری از امضاء اسناد توسط مدیر عامل نشده است اما یقینا طبق قانون تجارت مدیر عامل بایستی اظهارنامه وصورتهای مالی که تلخیصی از دفاترقانونی است را تهیه وامضاء نماید (ماده 232 قانون تجارت).بنابراین امضاء صورتهای مالی به صورت ضمنی به مفهوم امضائ اسناد حسابداری وبه طبع آن دفاتر مالی نیز می باشد.همین گزارشات امضاء شده مورد بررسی حسابرس وبازرس قرار می گیرد ونسبت به آن اظهار نظر می

مشاوره/ باسلام شرکتی که ازسال 88 به ثبت رسیده فعالیت آن فقط هزینه های تاسیس بوده و هیچگونه درآمدی نداشته ودفاترقانونی نگرفته است چگونه می تواند دفاتردریافت کندومشکل مالیاتی آن تاچه حدی خواهدبود؟باتشکر


باسلام شرکتی که ازسال 88 به ثبت رسیده فعالیت آن فقط هزینه های تاسیس بوده و هیچگونه درآمدی نداشته ودفاترقانونی نگرفته است چگونه می تواند دفاتردریافت کندومشکل مالیاتی آن تاچه حدی خواهدبود؟باتشکر
  • پرسش و پاسخ باسلام شرکتی که ازسال 88 به ثبت رسیده فعالیت آن فقط هزینه های تاسیس بوده و هیچگونه درآمدی نداشته ودفاترقانونی نگرفته است چگونه می تواند دفاتردریافت کندومشکل مالیاتی آن تاچه حدی خواهدبود؟باتشکر  ؟ با سلام اگر سال مالی شما اسفند هر سال است(در اساسنامه درج شده است) تا پایان اسفند هر سال فرصت دارید برای سال بعد دفاتر اخذ کنید.مثلا برای سال 1392 باید تا انتهای سال 1391 اقدام بهاخذ دفاتر نموده
  • ط شما صورت نگرفته افرادی هستند که به صورت غیر قلنونی می توانند دفاتر با نرخ های بالا برای شما مهیا سازند.مشکل مالیاتی مذکرو می تواند حاد باشد ویا نباشد تا ممیز بررسی نکرده قابل تعیین نیست.درشرکتی که ازسال 88ثبت شده دفاترنگرفته وبالاخره برای سال 90و91دفاترقانونی رابصورت غیرمتعارف که فرمودیدتهیه کردبهتراست حسابدارمالیاتهای متعلقه(سالهای 88و89و90)راثبت حسابداری کند یاخیر؟وعدم پرداخت آنهامی توانددفاتررازیرسوال ببردویااینکه کلیه اسنادحسابداری آن سالهارادراولین سالی که دفاترقانونی گرفته می تواندثبت کن

مشاوره/ با سلام سوال بنده این است با توجه به متن بخشنامه هیچ بندی مرتبط با شرط عضویت شورای عالی انفورماتیک ذکر نگردیده است. در کتاب قوانین و مقررات نیز این موضوع ذکر نگردیده است اگر موضوع قرارداد طراحی و فروش نرم افزار باشد، دفاترقانونی ارائه و حسابرسی بیمه و مالیات شده باشد، لیست بیمه هم ماهانه پرداخت شده باشد آیا عضویت شورای عالی انفورماتیک لازم است یا خیر؟ با تشکر بسیار


  • خ با سلام سوال بنده این است با توجه به متن بخشنامه هیچ بندی مرتبط با شرط عضویت شورای عالی انفورماتیک ذکر نگردیده است. در کتاب قوانین و مقررات نیز این موضوع ذکر نگردیده است اگر موضوع قرارداد طراحی و فروش نرم افزار باشد، دفاترقانونی ارائه و حسابرسی بیمه و مالیات شده باشد، لیست بیمه هم ماهانه پرداخت شده باشد آیا عضویت شورای عالی انفورماتیک لازم است یا خیر؟ با تشکر بسیار  ؟ با سلام مهم اینست که در موضوع اساسنامه شما

مقالات/ کالبد شکافی ماده 272 قانون مالیاتی مستقیم در اجرا


استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای در هر رشته ای امری ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد. ابتدا حکم استفاده ازخدمات حسابرسی مالیاتی توسط انجمن محاسبین قسم خورده در قانون مالیاتی سالهای 1328 و 1335 عنوان شد که پس از لغو مواد قانونی آن در لایحه قانونی اصلاح مواد قانون مالیتهای مستقیم در سال 1359، مجدداً آئین نامه تعیین صلاحیت رسمی در مورخه 28/6/1378 به تصویب هیات وزیران رسید و در اصلاحیه مورخ 27/11/1380 در قانون مالیاتهای مستقیم، مجوز استفاده مجوز استفاده از خدمات رسمی در تنظیم گزارش حسابرسی مالی و مالیاتی، پیش بینی گردید.