جستجو در پورتال

با سلام برای عملکرد سال شرکت بازرگانی آیا ارائه خرید و فروش فصلی الزامی است و در صورت عدام ارائه چه می شود

مشاوره/ با سلام برای عملکرد سال 89 شرکت بازرگانی آیا ارائه خرید و فروش فصلی الزامی است؟ و در صورت عدام ارائه چه می شود ؟


با سلام برای عملکرد سال 89 شرکت بازرگانی آیا ارائه خرید و فروش فصلی الزامی است؟ و در صورت عدام ارائه چه می شود ؟
 • پرسش و پاسخ با سلام برای عملکرد سال 89 شرکت بازرگانی آیا ارائه خرید و فروش فصلی الزامی است؟ و در صورت عدام ارائه چه می شود ؟   ؟ با سلام گزارشات فصلی پس از پایان هر فصل حداکثر تا یک ماه بعد باید ارائه شود. که سال 1389 در صورت عدم ارائه مهلت قانونی آن به اتمام رسیده است.   - نحوه ارائه فهرست معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی به اداره امور مالیاتی: 1- 5- کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضو
 • ماه پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان یا در محیط رایانه ای، طبق فرم نمونه(پیوست شماره 3و4و 5)به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند. تبصره- چنانچه انتهای سال مالی اشخاص حقوقی در خلال یکی از فـصلهای سال شمسی باشد،برای فصل شمسی مذکور دو فهرست معـامله تنـظیم و ارسال می نمایند، به گونه ای که از ابتدای فصل شـمسی تا پایان سال مـالی خـود یـک فهرست و همچنین از ابتدای سال مالی تا پایان فصل شمسی مذکور نیز یک فهرست جداگانه تسلیم می نمایند. 2- 5- فروشندگان مکلف
 • ل سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به سنجش اعتبار شماره اقتصادی ارائه شده اقدام نمایند. 3-5- کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 مکلف به نگهداری صورتحسابهای مربوط به خریدهای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن می باشند و در صورت درخواست مأموران مالیاتی باید به آنان ارائه دهند.
 • طبقه بندی اطلاعات

مشاوره/ با سلام اینجانب حسابدارشرکتی هستم که در سال 1392 میزان فروشی که به اداره مالیات ارائه دادیم 470.000.000 میلیون ریال بوده (باتوجه به اینکه در این سال فقط همین فاکتور به صورت فصلی ارائه شده ) و شرکت در حالت عادی میزان فرو.ش ان نزدیک 2.000.000.000ریال بوده که 470.000.000ریال ان بصورت فصلی ارائه شده و در اظهارنامه مالیاتی نیز فقط همین مبلغ ارائه شده است که طبق مواردفوق اداره مالیات خواستار بازدید از شرکت شده و گفته که شرکت فروش کتمان شده دارد و میخواهد میزان مالیات این سال را بالا بزند.. حالا شرکت ما چه اقداماتی را بایدانجام بدهد تا هم مالیات بالا پرداخت نکند و هم جریمه نشود آیا میتواند شرکت بگوید که فروش نداشته ولی بصورت پیمانکاری کار را انجام داده مثلا نصب و راه اندازی دستگاهها ( باتوجه به فعالیت شرکت که خرید وفروش و نصب ماشین الات صنعتی میباشد)


 • پرسش و پاسخ با سلام اینجانب حسابدارشرکتی هستم که در سال 1392 میزان فروشی که به اداره مالیات ارائه دادیم 470.000.000 میلیون ریال بوده (باتوجه به اینکه در این سال فقط همین فاکتور به صورت فصلی ارائه شده ) و شرکت در حالت عادی میزان فرو.ش ان نزدیک 2.000.000.000ریال بوده که 470.000.000ریال ان بصورت فصلی ارائه شده و
 • ده مثلا نصب و راه اندازی دستگاهها ( باتوجه به فعالیت شرکت که خرید وفروش و نصب ماشین الات صنعتی میباشد)   ؟ با سلام، اگر برای دارایی مشخص گردد که درآمد یا فروش کتمان شده دارید قطع یقین از طریق علی الراس رسیدگی می نماید توجه دارید که در سیستم گزارش فصلی فروش شما خرید طرف مقابل می باشد و از طریق همین سامانه اداره دارایی می تواند سوابق فروش شما به اشخاص حقیقی یا حقوقی را
 • طبقه بندی اطلاعات

مشاوره/ با سلام اینجانب حسابدارشرکتی هستم که در سال 1392 میزان فروشی که به اداره مالیات ارائه دادیم 470.000.000 میلیون ریال بوده (باتوجه به اینکه در این سال فقط همین فاکتور به صورت فصلی ارائه شده ) و شرکت در حالت عادی میزان فرو.ش ان نزدیک 2.000.000.000ریال بوده که 470.000.000ریال ان بصورت فصلی ارائه شده و در اظهارنامه مالیاتی نیز فقط همین مبلغ ارائه شده است که طبق مواردفوق اداره مالیات خواستار بازدید از شرکت شده و گفته که شرکت فروش کتمان شده دارد و میخواهد میزان مالیات این سال را بالا بزند.. الان میخوام بدونم که برای این مشکل چه اقدامی باید شرکت انجام دهد ؟ تا دچار مشکل نشود


 • پرسش و پاسخ با سلام اینجانب حسابدارشرکتی هستم که در سال 1392 میزان فروشی که به اداره مالیات ارائه دادیم 470.000.000 میلیون ریال بوده (باتوجه به اینکه در این سال فقط همین فاکتور به صورت فصلی ارائه شده ) و شرکت در حالت عادی میزان فرو.ش ان نزدیک 2.000.000.000ریال بوده که 470.000.000ریال ان بصورت فصلی ارائه شده
 • .000ریال ان بصورت فصلی ارائه شده و در اظهارنامه مالیاتی نیز فقط همین مبلغ ارائه شده است که طبق مواردفوق اداره مالیات خواستار بازدید از شرکت شده و گفته که شرکت فروش کتمان شده دارد و میخواهد میزان مالیات این سال را بالا بزند.. الان میخوام بدونم که برای این مشکل چه اقدامی باید شرکت انجام دهد ؟ تا دچار مشکل نشود  ؟ درود ، دوست عزیز حتما شنیدید که میگن وقتی کسی دروغ م
 • درود ، دوست عزیز حتما شنیدید که میگن وقتی کسی دروغ میگه برای حفظش مجبور به گفتن دروغهای بعدی نیز میشه . باید دو دفتره بشوید ، دفتر اصلی با رویدادهای واقعی و دفتر دوم جهت ارائه با دارائی و.... با ثبتهای منتخب و همخوان با موارد ارائه شده به ادارات مالیات و.....
 • طبقه بندی اطلاعات

مشاوره/ با سلام همچنانکه مستحضرید ماده169مکرر از ابتدای سال91اجرایی گردیده است لیکن برای اینجانب که درصنعت بیمه مشغول هستم دارای ابهامات متعددی به شرح ذیل می باشد 1-مطابق با بند3-3دستورالعمل اجرایی ماده169مکرر-در صورت فروش وارائه خدمات به مصرف کننده نهایی ،درج کد خریدار الزامی نیست-لذا ارانجا که فروش بیمه نامه ها به مصرف کننده نهایی چه به صورت مستقیم وچه به صورت انغقاد قراردادگروهی با کارفرما جهت پوشش قراردادن پرسنل انجام می گردد،بنظر می رسدبا توجه یه اینکه 100درصد عملیات شرکتهای بیمه مشمول یند3-3می باشد ملزم به اجرایی دستوالعمل مذکور نمی باشند 2-برخی از اشخاص حقیقی وحقوقی نسبت به ارائه خدمات به این شرکت اقدام می تمایند(مانند فروشندگان بصورت عام وتعیرکاران بصورت عام)که یا برای شرکت به صورت مستقیم ویا یه صورت غیرمستقیم(ارائه به بیمه گذاران ارطریق معرفی شرکت)اقدام می نمایند.آبا شرکت با توجه به اینکه خریدار می باشد الزامی به ارائه فهرست به سازمان دارد یا نه. 3-سایت سازمان هنوز راه انداری نشده که گزارش به صورت الکترونیکی ارائه گردد .نکلیفی بر ارائه بع صورت دستی دردستور العمل نیامده، تکلیف چیست


با سلام همچنانکه مستحضرید ماده169مکرر از ابتدای سال91اجرایی گردیده است لیکن برای اینجانب که درصنعت بیمه مشغول هستم دارای ابهامات متعددی به شرح ذیل می باشد 1-مطابق با بند3-3دستورالعمل اجرایی ماده169مکرر-در صورت فروش وارائه خدمات به مصرف کننده نهایی ،درج کد خریدار الزامی نیست-لذا ارانجا که فروش بیمه نامه ها به مصرف کننده نهایی چه به صورت مستقیم وچه به صورت انغقاد قراردادگروهی با کارفرما جهت پوشش قراردادن پرسنل انجام می گردد،بنظر می رسدبا توجه یه اینکه 100درصد عملیات شرکتهای بیمه مشمول یند3-3می باشد ملزم به اجرایی دستوالعمل مذکور نمی باشند 2-برخی از اشخاص حقیقی وحقوقی نسبت به ارائه خدمات به این شرکت اقدام می تمایند(مانند فروشندگان بصورت عام وتعیرکاران بصورت عام)که یا برای شرکت به صورت مستقیم ویا یه صورت غیرمستقیم(ارائه به بیمه گذاران ارطریق معرفی شرکت)اقدام می نمایند.آبا شرکت با توجه به اینکه خریدار می باشد الزامی به ارائه فهرست به سازمان دارد یا نه. 3-سایت سازمان هنوز راه انداری نشده که گزارش به صورت الکترونیکی ارائه گردد .نکلیفی بر ارائه بع صورت دستی دردستور العمل نیامده، تکلیف چیست
 • پرسش و پاسخ با سلام همچنانکه مستحضرید ماده169مکرر از ابتدای سال91اجرایی گردیده است لیکن برای اینجانب که درصنعت بیمه مشغول هستم دارای ابهامات متعددی به شرح ذیل می باشد 1-مطابق با بند3-3دستورالعمل اجرایی ماده169مکرر-در صورت فروش وارائه خدمات به مصرف کننده نهایی ،درج کد خریدار الزامی نیست-لذا ارانجا که فروش بیمه نامه ها به مصرف کننده نهایی چه به صورت مستقیم وچه به صورت انغقاد قراردادگروهی با کارفرما جهت پوشش قراردادن پرسنل انجام می گردد،بنظر می رسدبا توجه ی
 • د،بنظر می رسدبا توجه یه اینکه 100درصد عملیات شرکتهای بیمه مشمول یند3-3می باشد ملزم به اجرایی دستوالعمل مذکور نمی باشند 2-برخی از اشخاص حقیقی وحقوقی نسبت به ارائه خدمات به این شرکت اقدام می تمایند(مانند فروشندگان بصورت عام وتعیرکاران بصورت عام)که یا برای شرکت به صورت مستقیم ویا یه صورت غیرمستقیم(ارائه به بیمه گذاران ارطریق معرفی شرکت)اقدام می نمایند.آبا شرکت با توجه به اینکه خریدار می باشد الزامی به ارائه فهرست به سازمان دارد یا نه. 3-سایت سازمان هنوز راه انداری نشده که گزارش به صورت الکترونیکی
 • فهرست به سازمان دارد یا نه. 3-سایت سازمان هنوز راه انداری نشده که گزارش به صورت الکترونیکی ارائه گردد .نکلیفی بر ارائه بع صورت دستی دردستور العمل نیامده، تکلیف چیست   ؟ با سلام 1-بله ارسال کنید آدرس سایت سازمان : www.tax.gov.ir/BSservice.aspx

مشاوره/ با سلام. برای ارائه صورتهای مالی سقف درآمد سالیانه باید چه میزان باشد تا گزارش حسابرسی تهیه گردد؟ (در جایی خواندم درآمد بیش از 800 میلیون تومان باید این گزارش را ارائه دهند) درآمد شرکت من در سال 92، 137 میلیون تومان بود آیا می بایست گزارش حسابرسی ارائه دهم؟


با سلام. برای ارائه صورتهای مالی سقف درآمد سالیانه باید چه میزان باشد تا گزارش حسابرسی تهیه گردد؟ (در جایی خواندم درآمد بیش از 800 میلیون تومان باید این گزارش را ارائه دهند) درآمد شرکت من در سال 92، 137 میلیون تومان بود آیا می بایست گزارش حسابرسی ارائه دهم؟
 • پرسش و پاسخ با سلام. برای ارائه صورتهای مالی سقف درآمد سالیانه باید چه میزان باشد تا گزارش حسابرسی تهیه گردد؟ (در جایی خواندم درآمد بیش از 800 میلیون تومان باید این گزارش را ارائه دهند) درآمد شرکت من در سال 92، 137 میلیون تومان بود آیا می بایست گزارش حسابرسی ارائه دهم؟  ؟ سلام دوست عزیز 800 میلیون تومان مربوط به فروش بوده نه درآمد- واین موضوع واسه سالهای عملکرد قبل از 91 بوده - ولی واسه عملکرد 91 به ب
 • سلام دوست عزیز 800 میلیون تومان مربوط به فروش بوده نه درآمد- واین موضوع واسه سالهای عملکرد قبل از 91 بوده - ولی واسه عملکرد 91 به بعداین محدودیت نیز منتفی گردیده بدین صورت که عدم ارائه گزارش حسابرسی موجب رد دفاتر شرکت نمیشود ولی از الزامات اخذ تسهیلات توسط بانکها میباشد
 • طبقه بندی اطلاعات

مشاوره/ سلام آقای دکتر با توجه به ماده قانون ثبت ارائه خرید ملزومات و ابزار و کالاهای مصرفی و خدماتی کمتر از یک میلیون ریال در هر فصل نیاز نیست.در صورتیکه در خرید و فروش فصلی فاکتورهای رسمی خرید ثبت شود و مثلا" فاکتورهای پذیرایی یا مصرفی با مبلغ پایین ثبت نشود . مشکلی پیش می آید؟ و آیا ثبت نهایی شده برای این مشکل چی کار باید کرد


 • پرسش و پاسخ سلام آقای دکتر با توجه به ماده قانون ثبت ارائه خرید ملزومات و ابزار و کالاهای مصرفی و خدماتی کمتر از یک میلیون ریال در هر فصل نیاز نیست.در صورتیکه در خرید و فروش فصلی فاکتورهای رسمی خرید ثبت شود و مثلا" فاکتورهای پذیرایی یا مصرفی با مبلغ پایین ثبت نشود . مشکلی پیش می آید؟ و آیا ثبت نهایی شده برای
 • آید؟ و آیا ثبت نهایی شده برای این مشکل چی کار باید کرد  ؟ با سلام دوست عزیر در سیستم حسابداری کلیه عملیات و معاملات شرکت می بایست در دفاتر قانونی ثبت گردد.
 • طبقه بندی اطلاعات

مشاوره/ با سلام و خسته نباشید خدمت شما استاد گرامی میخواستم بدونم برای فصلهایی که خرید و فروش ندارم و اظهار نامه ارزش بر افزوده رو هم صفر زدم لیست معاملات فصلی اش را چکار کنم ؟؟ نیازی به ثبت و نامه عدم فعالیت هست که ببرم دارایی ؟؟ چ.ن مدام پیامک میاد از دارایی که مودی گرامی تا کنون اطلاعات خرید و فروش فصل .... در سامانه ثبت نگردید. ممنوم میشم اگر سریعتر راهنماییم کنید با تشکر


با سلام و خسته نباشید خدمت شما استاد گرامی میخواستم بدونم برای فصلهایی که خرید و فروش ندارم و اظهار نامه ارزش بر افزوده رو هم صفر زدم لیست معاملات فصلی اش را چکار کنم ؟؟ نیازی به ثبت و نامه عدم فعالیت هست که ببرم دارایی ؟؟ چ.ن مدام پیامک میاد از دارایی که مودی گرامی تا کنون اطلاعات خرید و فروش فصل .... در سامانه ثبت نگردید. ممنوم میشم اگر سریعتر راهنماییم کنید با تشکر
 • پرسش و پاسخ با سلام و خسته نباشید خدمت شما استاد گرامی میخواستم بدونم برای فصلهایی که خرید و فروش ندارم و اظهار نامه ارزش بر افزوده رو هم صفر زدم لیست معاملات فصلی اش را چکار کنم ؟؟ نیازی به ثبت و نامه عدم فعالیت هست که ببرم دارایی ؟؟ چ.ن مدام پیامک میاد از دارایی که مودی گرامی تا کنون اطلاعات خرید و فروش فصل .... در سامانه ثبت نگردید. ممنوم میشم اگر
 • یشم اگر سریعتر راهنماییم کنید با تشکر   ؟ با سلام در فصل هایی که شما معامله ایی نداشته اید نیازی به ارائه عدم فعالیت برای گزارشات فصلی 169 نمی باشد .   خوب یعنی در سامانه ارسال معاولات فصلی هم نباید چیزی رو پر کنم یا کاری انجام بدم؟     خیر لازم نیست عملیاتی انجام دهید   آن پیامک فقط جنبه اطلاع رسانی دارد
 • طبقه بندی اطلاعات

مشاوره/ باسلام.ارائه گواهی مودی مالیاتی ارزش افزوده برای دریافت مبلغ این مالیات به طرف مقابل اجباری است یا با ارئه مشخصات شرکت شامل کداقتصادی و شناسه ملی کفایت می کند؟


 • پرسش و پاسخ باسلام.ارائه گواهی مودی مالیاتی ارزش افزوده برای دریافت مبلغ این مالیات به طرف مقابل اجباری است یا با ارئه مشخصات شرکت شامل کداقتصادی و شناسه ملی کفایت می کند؟  ؟ با سلام ارائه گواهی ثبت نام در سامانه ارزش افزوده به همراه گواهی اعتبار شرکت به صورت
 • داقتصادی و شناسه ملی کفایت می کند؟  ؟ با سلام ارائه گواهی ثبت نام در سامانه ارزش افزوده به همراه گواهی اعتبار شرکت به صورت الزامی می بایست ارائه گردد .  
 • طبقه بندی اطلاعات

مشاوره/ با سلام .آیا دارایی قانون خاصی برای فاکتورهای خرید و فروش جهت فعالان اقتصادی دارد ؟نیز این سوال مطرح است که در چه صورت فاکتورهای خرید و فروش یک شرکت چه وضعیتی از لحاظ ظاهری داشته باشد مورد ایراد دارایی وارد بوده و در دفاع مالیاتی قابل دفاع نخواهد بود ؟ با تشکر


مشاوره/ با سلام واحترام خدمت شما مشاور عزیز درمورد گزارش فصلی سوال داشتم وسوال من دقیقا این بود اگر شرکتی گزارش فصلی خود را با تاخیر ارسال کند ایا مشمول جریمه می شود یا خیر(چراکه در جرایم مالیاتی در مورد عدم ارائه صورت معاملات فصلی جریمه 10% پیش بینی کرده حال اگر شرکتی صورت معاملات فصلی خودرا به طور مثال با 15 روز تاخیر ارائه کندوفروش 10000000داشته باشد نرخ محاسبه جریمه ان چگونه است ؟ با تشکر از شما


 • پرسش و پاسخ با سلام واحترام خدمت شما مشاور عزیز درمورد گزارش فصلی سوال داشتم وسوال من دقیقا این بود اگر شرکتی گزارش فصلی خود را با تاخیر ارسال کند ایا مشمول جریمه می شود یا خیر(چراکه در جرایم مالیاتی در مورد عدم ارائه صورت معاملات فصلی جریمه 10% پیش بینی کرده حال اگر شرکتی صورت معاملات فصلی خودرا به طور مثال
 • وسوال من دقیقا این بود اگر شرکتی گزارش فصلی خود را با تاخیر ارسال کند ایا مشمول جریمه می شود یا خیر(چراکه در جرایم مالیاتی در مورد عدم ارائه صورت معاملات فصلی جریمه 10% پیش بینی کرده حال اگر شرکتی صورت معاملات فصلی خودرا به طور مثال با 15 روز تاخیر ارائه کندوفروش 10000000داشته باشد نرخ محاسبه جریمه ان چگونه است ؟ با تشکر از شما   ؟
 • با تشکر از شما   ؟ با درود : فایل پرسشهای متداول در رابطه با معاملات فصلی را در سایت قرار دادم . دانلود و استفاده نماید . در خدمتتان هستم . علیرضا سربی
 • طبقه بندی اطلاعات
100 ردیف در 10 صفحه
   << بعدی  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1