جستجو در پورتال

اکچوئری

اخبار/ مقررات شدیدتر برای اکچوئری


شورای گزارشگری مالی (FRC) با انتشار دو مقاله خواهان مقررات شدیدتر برای موسسه های اکچوئری فعال در زمینه بیمه عمر، بازنشستگی و بیمه عمومی شده است.

مشاوره/ سلام و خسته نباشید من دانشجوی رشته مدیریت بازرگانی در مقطع کارشناسی هستم . پروژه تحقیقاتی من درخصوص اکچوئری ست ولی متاسفانه مطالب زیادی جهت محاسبه و نحوه محاسبه آن نتوانستم پیدا کنم . باتوجه به اینکه نمره پروژه من به نحوه محاسبه آن بستگی دارد خواهشمندم اگر مقدور هست به من کمک کنید . باتوجه به اینکه استادم فرموده که برای تعداد کارکنان شاغل 300 و بازنشسته 85 نفر محاسبه کنید باکلی مفروضات دیگر که شامل تراز نامه و بدهی و دارایی و کلی رقم و ارقام که خودشان داده اند . متشکرم


  • پرسش و پاسخ سلام و خسته نباشید من دانشجوی رشته مدیریت بازرگانی در مقطع کارشناسی هستم . پروژه تحقیقاتی من درخصوص اکچوئری ست ولی متاسفانه مطالب زیادی جهت محاسبه و نحوه محاسبه آن نتوانستم پیدا کنم . باتوجه به اینکه نمره پروژه من به نحوه محاسبه آن بستگی دارد خواهشمندم اگر مقدور هست به من کمک کنید . باتوجه به اینکه استادم فرموده که برای تعداد کارکنان شاغل 300 و بازنشسته 85 نفر محاسبه کنید باکلی مفروضات دیگر که شامل تراز نامه و بدهی و دارایی و کلی رقم و ارقام که
  • جه به اینکه استادم فرموده که برای تعداد کارکنان شاغل 300 و بازنشسته 85 نفر محاسبه کنید باکلی مفروضات دیگر که شامل تراز نامه و بدهی و دارایی و کلی رقم و ارقام که خودشان داده اند . متشکرم   ؟ اکچوئری چیست و اکچوئر کیست؟ ماهیت و اساس بیمه را ریسک تشکیل می‌دهد. برای مدیریت بهتر ریسک، بیمه تدبیری جهت انتقال آن از یک طرف به طرف دیگر است. شرکت‌های بیمه قادرند طبق قوانین احتمالات، ریسک‌ها را به گونه‌ای پخش نمایند که زیان
  • ;دهد. برای مدیریت بهتر ریسک، بیمه تدبیری جهت انتقال آن از یک طرف به طرف دیگر است. شرکت‌های بیمه قادرند طبق قوانین احتمالات، ریسک‌ها را به گونه‌ای پخش نمایند که زیانهای ناشی از وقوع غیرمنتظره حوادث، دارای تاثیرات نسبتاً کمتری باشد. اکچوئری آمیخته‌ای از تکنیک‌های ریاضی، تئوری احتمال، و روش‌های آماری در مسائل مالی است که به طور مشخص در بیمه عمر و طر‌ح‌های مستمری کاربرد دارند. اکچوئرها ریسک‌هائی را که احتمالاً در آینده به وقوع می‌پیوندند، قیمت&zw
  • طبقه بندی اطلاعات