جستجو در پورتال

انرژی مثبت سهامی خاص

مشخصات کاربر/ انرژی مثبت (سهامی خاص)


انرژی مثبت (سهامی خاص)
 • انرژی مثبت (سهامی خاص)

مشخصات کاربر/ انرژی ساز (سهامی خاص)


انرژی ساز (سهامی خاص)
 • انرژی ساز (سهامی خاص)

مشخصات کاربر/ انرژی کشور (سهامی خاص)


انرژی کشور (سهامی خاص)
 • انرژی کشور (سهامی خاص)

مشخصات کاربر/ انرژی و پالایش خرد (سهامی خاص)


انرژی و پالایش خرد (سهامی خاص)
 • انرژی و پالایش خرد (سهامی خاص)

مشخصات کاربر/ گسترش صنایع انرژی آذر آب (سهامی خاص)


گسترش صنایع انرژی آذر آب (سهامی خاص)
 • گسترش صنایع انرژی آذر آب (سهامی خاص)

مشخصات کاربر/ انرژی صنعت آسیا (سهامی خاص)


انرژی صنعت آسیا (سهامی خاص)
 • انرژی صنعت آسیا (سهامی خاص)

مشخصات کاربر/ صنایع پمپ سمنان انرژی (سهامی خاص)


صنایع پمپ سمنان انرژی (سهامی خاص)
 • صنایع پمپ سمنان انرژی (سهامی خاص)

مشخصات کاربر/ مهندسی و توسعه انرژی پایدار (سهامی خاص)


مهندسی و توسعه انرژی پایدار (سهامی خاص)
 • مهندسی و توسعه انرژی پایدار (سهامی خاص)

مشخصات کاربر/ مهندسی و توسعه انرژی پایدار (سهامی خاص)


مهندسی و توسعه انرژی پایدار (سهامی خاص)
 • مهندسی و توسعه انرژی پایدار (سهامی خاص)

اخبار/ ذخیره کارت انرژی به جای یارانه نقدی؛ از سال آینده


در واقع هدف اصلی از طرح کارت انرژی این است که یارانه نقدی مشمولان دریافت یارانه نقدی به کارت‎ انرژی واریز شود. منتها این کارت ها تنها قابلیت پرداخت قبوض را خواهد داشت
 • کمیسیون انرژی مجلس:ذخیره کارت انرژی به جای یارانه نقدی؛ از سال آینده  ذخیره کارت انرژی به جای یارانه نقدی؛ از سال آینده در واقع هدف اصلی از طرح کارت انرژی این است که یارانه نقدی مشمولان دریافت یارانه نقدی به کارت‎ انرژی واریز شود. منتها این کارت ها تنها قابلیت پرداخت قبوض را خواهد داشت. البته در این طرح امکانی نیز فراهم شده تا اگر مصرف خانواری کمتر از میزان یارانه نقدی واریز شده باشد، امکان برداشت نقدی ممکن باشد. خبرآنلاین نوشت: کارت انرژی
 • ا این کارت ها تنها قابلیت پرداخت قبوض را خواهد داشت. البته در این طرح امکانی نیز فراهم شده تا اگر مصرف خانواری کمتر از میزان یارانه نقدی واریز شده باشد، امکان برداشت نقدی ممکن باشد. خبرآنلاین نوشت: کارت انرژی برای پرداخت قبوض صادر می شود. کمیسیون انرژی  مجلس طرحی را به دولت پیشنهاد کرده که بر اساس آن به خانوارها کارت انرژی واگذار می شود. کمیسیون انرژی هدف از تدوین این طرح را  جلوگیری از اتلاف منابع نقدی دولت عنوان کرده است. در واقع هدف اصلی از طرح کارت انرژی این است که یارانه نقدی
 • که بر اساس آن به خانوارها کارت انرژی واگذار می شود. کمیسیون انرژی هدف از تدوین این طرح را  جلوگیری از اتلاف منابع نقدی دولت عنوان کرده است. در واقع هدف اصلی از طرح کارت انرژی این است که یارانه نقدی مشمولان دریافت یارانه نقدی به  کارت‎ انرژی واریز شود. منتها این کارت ها تنها قابلیت پرداخت قبوض را خواهد داشت. البته در این طرح امکانی نیز فراهم شده تا اگر مصرف خانواری کمتر از میزان یارانه نقدی واریز شده باشد، امکان برداشت نقدی ممکن باشد. این طرح تا کنون با استقبال دولت مواجه شده است.
100 ردیف در 10 صفحه
   << بعدی  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1