جستجو در پورتال

اصلاحیه سال قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران

قوانین و مقررات/ اصلاح تبصره (3) بند « ز» ماده (3) آیین‌نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی


هیئت وزیران در جلسه مورخ 16/8/1389 بنا به پیشنهاد شماره 110786/3797/54 مورخ 21/6/1389 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی ـ مصوب1372ـ تصویب نمود:

مقالات/ نقدی بر مقررات مغایر با ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم


یکی از مواردی که به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 مجلس شورای اسلامی به قانون مالیات‌های مستقیم الحاق شد، ماده 272 است.
 • است که می‌تواند با تصویب قانون دیگری، حکم خود را تغییر دهد. به‌رغم موارد یادشده، هیات وزیران با استناد به تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 21/10/1372 مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه مورخ 17/11/1372 آن، اقدام به صدور آیین‌نامه اجرایی تبصره (4) این قانون در تاریخ 13/6/1379 و اصلاحیه ای به تاریخ 10/1/1387 کرده که مفاد بند ج تبصره 3 ماده 5، بند ب تبصره 1 و تبصره‌های 2 و 3 ماده 6 این آیین نامه، متضمن رسیدگی ماهیتی ن
 • ن حسابدار رسمی مصوب 21/10/1372 و اصلاحیه مورخ 17/11/1372، محل اشکال و در واقع نوعی دور زدن قانون با استفاده از قانون است. از سوی دیگر، همان گونه که عنوان شد قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی در سال 1372 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در همان سال هم اصلاح شده است. در حالی که ماده 272 به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 به متن قانون مالیات‌های مستقیم الحاق شده است. حال چگونه می‌توان در اجرای
 • به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در همان سال هم اصلاح شده است. در حالی که ماده 272 به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 به متن قانون مالیات‌های مستقیم الحاق شده است. حال چگونه می‌توان در اجرای تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی که قانون مقدم است، برای ماده 272 که به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم و 8 سال پس از آن یعنی در سال 1380 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده

اخبار/ متن‎ ‎اصلاحیه ماده 17 اساسنامه نمونه مؤسسات حسابرسی


گزارشهایی که در مورد انجام خدمات حرفه‌ای به صاحبکار ارائه می‌شود، باید توسط حداقل 2 نفر از شرکاء یا دو نفر از شرکاء و یکی از حسابداران رسمی که تمام وقت در استخدام موسسه بوده و مسئولیت انجام کار را بر عهده داشته‌اند، امضاء و ممهور به مهر موسسه انتشار یابد
 • شورای‌عالی جامعه حسابداران خبر داد:متن‎ ‎اصلاحیه ماده 17 اساسنامه نمونه مؤسسات حسابرسی شورای عالی جامعه در جلسه مورخ 27/6/1387، ماده 17 اساسنامه نمونه موسسات حسابرسی را به شرح زیر اصلاح نموده است. "گزارشهایی که در مورد انجام خدمات حرفه ای به صاحبکار ارائه می شود، باید توسط حداقل 2 نفر از شرکاء یا دو نفر از شرکاء و یکی از حسابداران رسمی که تمام وقت در استخدام موسسه بوده و مسئولیت انجام کار را بر عهده داشته اند، امضاء و ممهور به مهر موسسه انتشار یابد
 • سمی که تمام وقت در استخدام موسسه بوده و مسئولیت انجام کار را بر عهده داشته اند، امضاء و ممهور به مهر موسسه انتشار یابد". از موسسات حسابرسی که اساسنامه آنها با اصلاحیه فوق تطبیق ندارد، درخواست می شود که طبق مصوبه فوق الذکرحداکثر تا پایان دی ماه سالجاری نسبت به اصلاح اساسنامه اقدام نموده، به طوری که گزارش های صادره از بهمن ماه سالجاری به بعد طبق اصلاحیه فوق صورت گیرد. شایان ذکر است طبق مقررات جامعه کماکان درج نام و نام خانوادگی و شماره عضویت امضاء کنندگان گزارش های حرفه ای در ذیل امضای آنا
 • همن ماه سالجاری به بعد طبق اصلاحیه فوق صورت گیرد. شایان ذکر است طبق مقررات جامعه کماکان درج نام و نام خانوادگی و شماره عضویت امضاء کنندگان گزارش های حرفه ای در ذیل امضای آنان ضرورت دارد. منبع: جامعه حسابداران رسمی ایران تاریخ: 1387-06-27
 • طبقه بندی اطلاعات

اخبار/ مخالفت با تهیه و انتشار فهرست موسسات حسابرسی مورد تایید بانک مرکزی


شانزدهمین جلسه چهارمین شورای‌عالی جامعه پس از بحث و تبادل نظر در زمینه پیش‌نویس دستورالعمل ضوابط انتخاب موسسات حسابرسی موردتایید بانک مرکزی، با اکثریت آرا مقرر کرد هیئت مدیره مذاکرات خود را با نمایندگان بانک مرکزی با تاکید بر مخالفت شورای‌عالی با تهیه و انتشار فهرستی تحت این عنوان ادامه دهد.
 • ابرسی مورد تایید بانک مرکزی ادامه دهد. گفتنی است پیش‌نویس «ضوابط انتخاب موسسات حسابرسی مورد تایید بانک مرکزی» از جنبه قانونی و حرفه‌ای مورد بررسی هیئت مدیره جامعه قرار گرفته است. براساس بررسی‌های انجام‌شده، این ضوابط پیشنهادی برخلاف ماده 144 اصلاحیه قانون تجارت است. زیرا حقوق قانونی سهام‌داران در انتخاب حسابرس و بازرس قانونی را سلب یا خدشه‌دار می‌کند . از سوی دیگر، این مصوبه، برخلاف ماده‌ 2 آیین‌نامه تبصره 4 «قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی»
 • سهام‌داران در انتخاب حسابرس و بازرس قانونی را سلب یا خدشه‌دار می‌کند . از سوی دیگر، این مصوبه، برخلاف ماده‌ 2 آیین‌نامه تبصره 4 «قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی» است که برمبنای آن انتخاب حسابرس و بازرس قانونی باید از میان موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی صورت پذیرد. از این رو، این ضوابط مغایر با قوانین مادر و نیز آیین‌نامه‌هایی است که در این زمینه به تصویب هیئت وزیران رسیده است. براین اساس، تعیین ضوابط برای انتخاب موسسات حسابرسی اولاً با ق
 • نیز آیین‌نامه‌هایی است که در این زمینه به تصویب هیئت وزیران رسیده است. براین اساس، تعیین ضوابط برای انتخاب موسسات حسابرسی اولاً با قانون تشکیل جامعه حسابداران رسمی و نیز آیین‌نامه انتخاب حسابرس برای شرکت‌های دولتی در تعارض است و ثانیاً فاقد پشتوانه حرفه‌ای کافی است. ضمن آن که سابقه‌ای نیز در زمینه‌ی شیوه‌ی برخورد گزینشی در تجربه جهانی وجود ندارد. به نظر هیئت مدیره جامعه، این شیوه گزینشی از یک سو دخالت در مالکیت و مدیریت بانک‌هاست که مغایر با سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی است و در عمل مشکلات ا

مقالات/ آثار اصلاحیه مصوبه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی


مصوبه مورخ 16/8/1389 درخصوص نحوه چگونگی تشخیص صلاحیت حسـابداران رسمی و موضوع معافیت مدیران دستگاه‌های اجرایی از آزمون در تاریخ 19/10/1389 اصلاح شد.
 • آثار اصلاحیه مصوبه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی منبع: دنیای اقتصاد تاریخ انتشار: 1389-11-30 نویسنده: بهروز رزم آزما مترجم: چکیده: مصوبه مورخ 16/8/1389 درخصوص نحوه چگونگی تشخیص صلاحیت حسـابداران رسمی و موضوع معافیت مدیران دستگاه‌های اجرایی از آزمون در تاریخ 19/10/1389 اصلاح شد.
 • به تعیین صلاحیت حسابداران رسمی به موجب این اصلاحیه تشــخیص عنوان مدیران و صلاحیت آنان، از هیات تشخیص منتزع و به وزیر امور اقتصادی و دارایی تفویض شده است. آثار و تبعات مصوبه و اصلاحیه مزبور به قرار ذیل است: 1- جایگاه هیات تشخیص: به منظور اجرای قانون در ســال 1374 هیاتی مرکب از هفت نفر حسابدار متخصص و متعهد به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل شده اسـت. وظیفه هیات مزبور قبل از تشکیل جامعه حسابداران رسمی تعیین صلاحیت اشخاص ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی و بعد از آن برگزاری آزمون به منظور
 • رضه و تقاضا: تعادل در بازار موجب بهبود کیفیت کالا و خدمات محسوب می‌شود و خدمات ارائه شده حسابداران رسمی نیز تابع این اصل اقتصادی است. در این راستا مصوبه راهکارهای ضمانت اجرایی امر حسابرسی در کشور به‌طور عمده کلیه واحدهای اقتصادی را ملزم به استفاده از خدمات اعضای این جامعه کرده اســت. در این خصوص کارگروهی نیز تحت عنوان توسعه بازار و امر حسابدهی در جامعه شکل گرفته اسـت. با اجرای صحیح مصوبه مزبور امکان ایجاد تعادل در بازار عرضه و تقاضا در جهت حفظ منافع عمومی مقدور است. یادآور می‌شود
 • طبقه بندی اطلاعات

مشاوره/ سلام ماده 85 قانون مالیات های مستقیم هر چند سال یکبار اصلاحیه می خورد؟ منظورم این است که اصلا منطقی نیست نرخ هایی که در این ماده ذکر شده اند در سالیان سال مبنای کار قرار گیرند. و از این اصلاحیه های احتمالی چطور می توان باخبر شد؟ ممنون


مقالات/ رای دیوان عدالت اداری و انتخاب حسابرس معتمد


رای دیوان عدالت اداری و انتخاب حسابرس معتمد
 • یده: رای دیوان عدالت اداری و انتخاب حسابرس معتمد رای دیوان عدالت اداری و انتخاب حسابرس معتمد حدود دو سال و نیم پیش و در نوشتاری با عنوان «تفکیک غیر‌قانونی حسابرسان» که در صفحه بورس روزنامه وزین دنیای اقتصاد مورخ 3 بهمن 1388 منتشر شد، با استناد به قانون استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی، اساسنامه جام
 • با عنوان «تفکیک غیر‌قانونی حسابرسان» که در صفحه بورس روزنامه وزین دنیای اقتصاد مورخ 3 بهمن 1388 منتشر شد، با استناد به قانون استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی، اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران و قانون بازار اوراق بهادار، به مغایرت‌های قانونی محدودیت‌های ایجاد شده برای موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران در مواد 10و 11 «دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار» به شرح زیر اشاره کردم: 1- ب
 • ، به مغایرت‌های قانونی محدودیت‌های ایجاد شده برای موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران در مواد 10و 11 «دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار» به شرح زیر اشاره کردم: 1- بند الف ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی، حسابداران رسمی را ذی‌صلاح برای انجام وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت‌های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار می‌داند بنابراین ایجاد هرگ

اخبار/ منع تبلیغات در سایت توسط حسابداران رسمی


منع تبلیغات توسط سایت برای حسابداران رسمی
 • قابل توجه حسابداران رسمی:منع تبلیغات در سایت توسط حسابداران رسمی منع تبلیغات توسط سایت توسط حسابداران رسمی حسابداران رسمی را از همه جا خطر فرا گرفته است از قانون مبارزه با فساد گرفته,ثبت صورتجلسات در اداره ثبت گرفته  تا آئین رفتار حرفه ای و...بنابراین ریسک فعالیت در این حرفه به شدت افزایش یافته و بر این اساس هم اکنون از 1700 نفر حسابدار رسمی عملا 1000 نفر فعالیت حرفه ای در غالب موسسه ویا انفرادی دارند.از طرفی مقررات سخت گیرانه دیگر نیز که مع
 • اخبار شفاهی  واصله از برخی موسسات حسابرسی نشان می دهد که این موسسات  توسط کارگروه رفتار حرفه ای بر اساس مواد1-23 الی 5-23 آئین رفتار حرفه ای به علت تبلیغ غیر فیبنده و غیر گمراه کننده در سایت های اینترنتی ویا سایت داشتن  محروم از ارائه خدمات حرفه ای شده اند.(ظاهرا با این امر میزان کیفیت خدمات حرفه ای به نحو قابل ملاحظه ای افزایش می یابد ودیگر مشکل گزارشات حسابرسی ذکر شده توسط وزیر اقتصاد کاهش شدیدی پیدا می کند)لازم به ذکر است که در کشورهای دنیا نیز تمامی موسسات حسابرسی اعم از کوچک
 • رک سایت دارند و این اولین بار در دنیا خواهد بود که شخص یا موسسه به دلیل آگهی تعلیق می شود.آگهی های گمراه کننده یا غیر واقعی نظیر : "ما برترین حسابرسان هستیم" "هیچ کس مثل ما نمی تواند مشکلات مالیاتی شما را حل کند" مورد قبول حرفه حسابرسی نیست. منبع: **** تاریخ: 1390-10-01

مقالات/ تفکیک غیرقانونی حسابداران رسمی


جامعه حسابداران رسمی ایران به موجب قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 21/10/1372 مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه مورخ 17/11/1372 آن تشکیل‌ شده است.
 • مترجم: چکیده: جامعه حسابداران رسمی ایران به موجب قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 21/10/1372 مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه مورخ 17/11/1372 آن تشکیل‌ شده است. تفکیک غیرقانونی حسابداران رسمی جامعه حسابداران رسمی ایران به موجب قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 21/10/1372 مجلس شور
 • ق بهادار، خود نشان دهنده تعارض «حسابرس معتمد بورس» با قانون بازار اوراق بهادار است. به موجب ماده 15 قانون بازار اوراق بهادار، «حسابرس و بازرس سازمان (بورس و اوراق بهادار) از بین موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران برای یک سال توسط شورای عالی بورس و اوراق بهادار انتخاب می شود.» همان طور که مشخص است، تنها شرط قانون گذار در انتخاب حسابرس/ بازرس سازمان بورس و اوارق بهادار، عضویت در جامعه حسابداران رسمی ایران است. این امر بیانگر روح حاکم بر تفکر قانون گذار در این ماد
 • شورای عالی بورس و اوراق بهادار انتخاب می شود.» همان طور که مشخص است، تنها شرط قانون گذار در انتخاب حسابرس/ بازرس سازمان بورس و اوارق بهادار، عضویت در جامعه حسابداران رسمی ایران است. این امر بیانگر روح حاکم بر تفکر قانون گذار در این ماده است و قانون گذار با علم به این که حسابداران رسمی، وظایف آنها و نظارت بر کار آنها خود دارای قانون خاص بوده و ذی صلاح بودن موسسات حسابرسی به موجب قانون تنها منوط به عضویت آن ها در جامعه حسابداران رسمی ایران تعریف شده، ماده قانونی فوق را وضع کرده است. بنابرای
 • طبقه بندی اطلاعات

قوانین و مقررات/ بخشنامه ۱۷۲۴/۲۳۲/۶۵۳۲۷ م ۸۷/۷/۸(تبصره۲ماده ۵ آئین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده ازخدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران ذیصلاح بعنوان حسابداررسمی)


بخشنامه ۱۷۲۴/۲۳۲/۶۵۳۲۷ م ۸۷/۷/۸(تبصره۲ماده ۵ آئین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده ازخدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران ذیصلاح بعنوان حسابداررسمی)
 • بخشنامه ۱۷۲۴/۲۳۲/۶۵۳۲۷ م ۸۷/۷/۸(تبصره۲ماده ۵ آئین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده ازخدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران ذیصلاح بعنوان حسابداررسمی) نوع: آیین نامه موضوع: تبصره۲ماده ۵ آئین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده ازخدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران ذیصلاح منبع تهیه: سایت جامعه حسابداران رسمی تصویب کننده: سازمان امور
 • 1387-07-08 تاریخ اعتبار از: تا: توضیحات: بخشنامه ۱۷۲۴/۲۳۲/۶۵۳۲۷ م ۸۷/۷/۸(تبصره۲ماده ۵ آئین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده ازخدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران ذیصلاح بعنوان حسابداررسمی) بخشنامه ۱۷۲۴/۲۳۲/۶۵۳۲۷ م ۸۷/۷/۸(تبصره۲ماده ۵ آئین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده ازخدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران ذیصلاح بعنوان حسابداررسمی) در
 • بخشنامه ۱۷۲۴/۲۳۲/۶۵۳۲۷ م ۸۷/۷/۸(تبصره۲ماده ۵ آئین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده ازخدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران ذیصلاح بعنوان حسابداررسمی) در اجرای تبصره ۲ ماده ۵ اصلاحی آئین نامه اجرائی تبصره ۴ ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی بدینوسیله مقرر می دارد: ۱- در صورتیکه در اجرای تبصره ۲ ماده ۵ آئین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذیصلاح بعنوان حسابدار رسمی، دفاتر واسناد ومدارک از طرف حسابدار
 • طبقه بندی اطلاعاتاصلاح تبصره (3) بند « ز» ماده (3), آیین‌نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی, حسابدار, حسابداران رسمی, نقدی بر مقررات مغایر با ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم, متن‎ ‎اصلاحیه ماده 17, اساسنامه نمونه مؤسسات حسابرسی, اساسنامه نمونه مؤسسات حسابرسی, حسابداران رسمی, موسسات حسابرسی , شماره عضویت امضاء‌کنندگان گزارش‌های حرفه‌ای, مخالفت با تهیه و انتشار فهرست موسسات حسابرسی مورد تایید بانک مرکزی , مصوبه, تعیین صلاحیت حسابداران رسمی, مصوبه تعیین صلاحیت, حسابداران رسمی, معافیت مدیران, جامعه حسابداران رسمی, نظارت حرفه‌ای, جامعه, حسابدار, صلاحیت, حسابرس, حسابداران, اختیارات, نظارت, مصوبه, تشخیص, حرفه‌ای, رای دیوان عدالت اداری و انتخاب حسابرس معتمد, منع تبلیغات در سایت توسط حسابداران رسمی, تفکیک غیرقانونی, حسابداران رسمی, حسابداران ذی‌صلاح, آیین‌نامه اجرایی , جامعه حسابداران رسمی حسابرس, حسابدار, حسابرسی, حسابداران, معتمد, حسابرسی معتمد, ۱۷۲۴/۲۳۲/۶۵۳۲۷ م ۸۷/۷/۸, حسابداران ذیصلاح, حسابداررسمی, قانون مالیاتهای مستقیم, حرفه‌ای حسابداران, تخصصی و حرفه‌ای, گزارش حسابرسی مالیاتی, مالیات, حسابدار, مالیاتی


100 ردیف در 10 صفحه
   << بعدی  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1