جستجو در پورتال

احمد ضیاء

مشخصات کاربر/ بازرگانی ضیاء ابراهیمی


بازرگانی ضیاء ابراهیمی
 • بازرگانی ضیاء ابراهیمی

مشخصات کاربر/ چای احمد


چای احمد
 • چای احمد

مشخصات کاربر/ چای احمد


چای احمد
 • چای احمد

مشخصات کاربر/ انتشارات اقاقیا


 • احمد موبدی

مشخصات کاربر/ شرکت تعاونی کارکنان راه آهن


 • احمد جعفری لمراسکی

اخبار/ اسامی حسابداران رسمی وشرکای موسسات حسابرسی تعلیق عضویت در سال 1391 الی 1392


اسامی حسابداران تعلیق عضویت در سال 1390 الی 1391
 • ن رسمی انفرادی ویا شرکای موسسات حسابرسی عضو جامعه که در حال حاضر تعلیق هستند ونمی توانند کار حسابرسی وبازرسی قانونی بگیرند به شرح ذیل می باشد. تا تاریخ از تاریخ نوع حسابدار رسمی نام موسسه نام ونام خانوادگی 15/11/1391 15/11/1390 انفرادی احمد ابری مهربان 02/12/1391 02/12/1390 انفرادی حسن اخوان ماسوله 21/12/1391 21/12/1392 انفرادی یوسف افضل خانی 18/06/1391 18/12/1390 انفرادی(امین پژوهان یکتا) محمد ابراهیم منتظری جویباری 22/07/1391 22/01/1391 انفرادی محمود نصرتی 15/11
 • 90 انفرادی حسن اخوان ماسوله 21/12/1391 21/12/1392 انفرادی یوسف افضل خانی 18/06/1391 18/12/1390 انفرادی(امین پژوهان یکتا) محمد ابراهیم منتظری جویباری 22/07/1391 22/01/1391 انفرادی محمود نصرتی 15/11/1391 15/11/1390 انفرادی ------- احمد ابری مهربان 7/11/1391 7/11/1390 انفرادی احمد علی اقبال 13/12/1391 13/12/1390 انفرادی(امین پژوهان یکتا) عباس امینی 02/12/1391 02/12/1390 انفرادی عباس رضائیان 6/11/1391 6/11/1390 انفرادی -------- محمود اردستانی جعفری 7/11/1391 7
 • /11/1390 انفرادی احمد علی اقبال 13/12/1391 13/12/1390 انفرادی(امین پژوهان یکتا) عباس امینی 02/12/1391 02/12/1390 انفرادی عباس رضائیان 6/11/1391 6/11/1390 انفرادی -------- محمود اردستانی جعفری 7/11/1391 7/11/1390 انفرادی -------- احمد علی اقبال 23/5/1391 23/5/1390 انفرادی -------- هوشنگ تسلیمی 15/8/1390 15/11/1390 انفرادی -------- سید ابوالقاسم تقوی 3/5/1391 3/11/1390 انفرادی -------- اروجعلی سلیمانی آقچای 1/4/1391 1/8/1390 انفرادی -------- حسین قاضی متین

مشخصات کاربر/ گروه مشاوران مالی ضیا


 • احمد ضیاء تحصیلات: فوق لیسانس رشته تحصیلی: حسابد

اخبار/ اسامی حسابداران رسمی وشرکای موسسات حسابرسی تعلیق عضویت در سال 1391 الی 1392


اسامی حسابداران رسمی وشرکای موسسات حسابرسی تعلیق عضویت در سال 1391 الی 1392
 • از تاریخ نوع حسابدار رسمی نام موسسه نام ونام خانوادگی 15/11/1391 15/11/1390 انفرادی   احمد ابری مهربان 02/12/1391 02/12/1390 انفرادی   حسن اخوان ماسوله 21/12/1391 21/12/1392 انفرادی   یو
 • /07/1391 22/01/1391 انفرادی   محمود نصرتی 15/11/1391 15/11/1390 انفرادی ------- احمد ابری مهربان 7/11/1391 7/11/1390 انفرادی   احمد علی اقبال 13/12/1391 13/12/1390 انفرادی(امین پژوهان یکتا)
 • انفرادی -------- محمود اردستانی جعفری 7/11/1391 7/11/1390 انفرادی -------- احمد علی اقبال 23/5/1391 23/5/1390 انفرادی -------- هوشنگ تسلیمی 15/8/1390 15/11

اخبار/ اسامی حسابداران رسمی وشرکای موسسات حسابرسی تعلیق عضویت در سال 1390 الی 1392


اسامی حسابداران تعلیق عضویت در سال 1390 الی 1392

مشاوره/ چگونه می توان در سازمان حسابرسی کارآموزی کرد؟


 • پرسش و پاسخ چگونه می توان در سازمان حسابرسی کارآموزی کرد؟  ؟ با سلام به آدرس سازمان حسابرسی واقع در خیابان بخارست مراجعه کنید:ایران- تهران – خیابان احمد قصیر (بخارست سابق)خیابان شهید احمدیان(پانزدهم) پلاک7-تلفن:82182100-1
100 ردیف در 10 صفحه
   << بعدی  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1