جستجو در پورتال

اتحادیه مرکزی اتحادیه های استانی فرش دستباف روستایی ایران

مشخصات کاربر/ اتحادیه مرکزی اتحادیه های استانی فرش دستباف روستایی ایران


اتحادیه مرکزی اتحادیه های استانی فرش دستباف روستایی ایران
 • اتحادیه مرکزی اتحادیه های استانی فرش دستباف روستایی ایران

مشخصات کاربر/ اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران


اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران
 • اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران

مشخصات کاربر/ اتحادیه شرکتهای تعاونی تولید کنندگان فرش دستباف آذربایجان شرقی


اتحادیه شرکتهای تعاونی تولید کنندگان فرش دستباف آذربایجان شرقی
 • اتحادیه شرکتهای تعاونی تولید کنندگان فرش دستباف آذربایجان شرقی

قوانین و مقررات/ لغو بخشنامه شماره 41400/ت46676هـ مورخ 24/2/1392 هیأت وزیران در خصوص معافیت تجدید ارزیابی سالهای 88 و 89 شرکت ها و اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی


لغو بخشنامه شماره 41400/ت46676هـ مورخ 24/2/1392 هیأت وزیران در خصوص معافیت تجدید ارزیابی سالهای 88 و 89 شرکت ها و اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی
 • لغو بخشنامه شماره 41400/ت46676هـ مورخ 24/2/1392 هیأت وزیران در خصوص معافیت تجدید ارزیابی سالهای 88 و 89 شرکت ها و اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی نوع: قانون موضوع: لغو بخشنامه شماره 41400/ت46676هـ مورخ 24/2/1392 هیأت وزیران در خصوص معافیت تجدید ارزیابی سالهای 88 و 89 شرکت ها و اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی منبع تهیه: سازمان امور مالیاتی
 • تاریخ اعتبار از: تا: توضیحات: لغو بخشنامه شماره 41400/ت46676هـ مورخ 24/2/1392 هیأت وزیران در خصوص معافیت تجدید ارزیابی سالهای 88 و 89 شرکت ها و اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی  نوع:بخشنامه مواد مرتبط با سایر قوانین: سابر قوانین شماره:8245/200/ص تاریخ:05/05/1392 لغو بخشنامه شماره 41400/ت46676هـ مورخ 24/2/1392 هیأت وزیرا
 • زی  نوع:بخشنامه مواد مرتبط با سایر قوانین: سابر قوانین شماره:8245/200/ص تاریخ:05/05/1392 لغو بخشنامه شماره 41400/ت46676هـ مورخ 24/2/1392 هیأت وزیران در خصوص معافیت تجدید ارزیابی سالهای 88 و 89 شرکت ها و اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی به پیوست نامه شماره 23706هـ/ب مورخ 22/4/1392 رئیس محترم مجلس شورای اسلامی عنوان ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ملغی الاثر بودن مصوبه شماره 41400/ت46676هـ مورخ 24/2/1392 هیأت محت

مشخصات کاربر/ اتحادیه مرکزی تعاونیهای مسکن کارگران ایران (اسکان)


اتحادیه مرکزی تعاونیهای مسکن کارگران ایران (اسکان)
 • اتحادیه مرکزی تعاونیهای مسکن کارگران ایران (اسکان)

مشاوره/ دیدگاه فعلی اتحادیه اروپا درمورد خدمات عمومی چیست ؟


دیدگاه فعلی اتحادیه اروپا درمورد خدمات عمومی چیست ؟
 • پرسش و پاسخ دیدگاه فعلی اتحادیه اروپا درمورد خدمات عمومی چیست ؟  ؟ خدمات عمومی در اتحادیه اروپا بر دو اصل زیر استوار است: 1- ارائه خدمات عمومی مدرن و کارآمد برای همه افراد جامعه فارغ از شهری و روستایی بودن و یا دیگر ویژگی های شخصی و اجتماعی 2- تصدی گری و نظارت عالیه دولت با حفظ اصل حداقل ممکن دخالت دولت و رقابت پذیری بنابراین، در عرضه انواع مختلف خدمات عمومی، سیاست اتحادیه، بر محورهای زیر می چرخد
 • طبقه بندی اطلاعات

مشخصات کاربر/ اتحادیه مالکان کشتی ایران


اتحادیه مالکان کشتی ایران
 • اتحادیه مالکان کشتی ایران

مشخصات کاربر/ اتحادیه تهیه کنندگان سینمای ایران


اتحادیه تهیه کنندگان سینمای ایران
 • اتحادیه تهیه کنندگان سینمای ایران

مشخصات کاربر/ اتحادیه صادر کنندگان فرآورده های نفتی ایران


اتحادیه صادر کنندگان فرآورده های نفتی ایران
 • اتحادیه صادر کنندگان فرآورده های نفتی ایران

مشخصات کاربر/ اتحادیه تولید و صادرات نساجی، پوشاک و چرم ایران


اتحادیه تولید و صادرات نساجی، پوشاک و چرم ایران
 • اتحادیه تولید و صادرات نساجی، پوشاک و چرم ایراناتحادیه مرکزی اتحادیه های استانی فرش دستباف روستایی ایران, اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران, اتحادیه شرکتهای تعاونی تولید کنندگان فرش دستباف آذربایجان شرقی, لغو بخشنامه شماره 41400/ت46676هـ مورخ 24/2/1392 هیأت وزیران در خصوص معافیت تجدید ارزیابی سالهای 88 و 89 شرکت ها و اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی, اتحادیه مرکزی تعاونیهای مسکن کارگران ایران (اسکان), دیدگاه فعلی اتحادیه اروپا درمورد خدمات عمومی چیست ؟, اتحادیه مالکان کشتی ایران, اتحادیه تهیه کنندگان سینمای ایران, اتحادیه صادر کنندگان فرآورده های نفتی ایران, اتحادیه تولید و صادرات نساجی، پوشاک و چرم ایران


100 ردیف در 10 صفحه
   << بعدی  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1