جستجو در پورتال

آدرس بیمه ی آتیه سازان

مشاوره/ با سلام من در یک دفتر ساختمانی کار می کنم و کلا این دفتر 2نفر کارمند دارد و هر دو بیمه تامین اجتماعی هستیم. برای زایمان همسرم که الان 2 ماهه باردار است می خواهم ببینم آیا امکان استفاده از بیمه تکمیلی برای ما وجود دارد؟(این طور که من از چند نفر از دوستان پرسیدم ثبت نام بیمه تکمیلی فقط به صورت گروهی امکان پذیر است)


 • پرسش و پاسخ با سلام من در یک دفتر ساختمانی کار می کنم و کلا این دفتر 2نفر کارمند دارد و هر دو بیمه تامین اجتماعی هستیم. برای زایمان همسرم که الان 2 ماهه باردار است می خواهم ببینم آیا امکان استفاده از بیمه تکمیلی برای ما وجود دارد؟(این طور که من از چند نفر از دوستان پرسیدم ثبت نام بیمه تکمیلی فقط به صورت گروهی امکان پذیر است)  ؟ بنام خدا وبا سلام: متاسفانه نحوی تحت پوشش قراردادن بیمه های تکمیلیمقدا
 • نام خدا وبا سلام: متاسفانه نحوی تحت پوشش قراردادن بیمه های تکمیلیمقداری دشوار است .در شرایط فعلی و با توجه به تعداد همکارانتان امکان استفاده از مزایای بیمه های تکمیلی را ندارید.لیکن در صورتیکه بتوانید گروهی متشکل از حداقل سیصد نفر را تشکیل دهید بیمه آتیه سازان حافط شماها را تحت پوشش و بصورت گروهی وبا شرایط خاص قرار می دهد.
 • طبقه بندی اطلاعات

مشخصات کاربر/ انبوه سازان و تجارت بین المللی ابر سازان هرمز


انبوه سازان و تجارت بین المللی ابر سازان هرمز
 • انبوه سازان و تجارت بین المللی ابر سازان هرمز

مشخصات کاربر/ آتیه پرداز


آتیه پرداز
 • آتیه پرداز

مشخصات کاربر/ آتیه گستران بارشین


آتیه گستران بارشین
 • آتیه گستران بارشین

مشخصات کاربر/ آتیه داده پرداز


آتیه داده پرداز
 • آتیه داده پرداز

مشخصات کاربر/ مؤسسه امیدهای آتیه سبز


مؤسسه امیدهای آتیه سبز
 • مؤسسه امیدهای آتیه سبز

مشخصات کاربر/ بنیان آتیه نیکو


بنیان آتیه نیکو
 • بنیان آتیه نیکو

مشخصات کاربر/ آتیه (مسئولیت محدود)


آتیه (مسئولیت محدود)
 • آتیه (مسئولیت محدود)

مشخصات کاربر/ مجتمع فنی و حرفه ای آتیه داران


 • مجتمع فنی و حرفه ای آتیه داران

مشخصات کاربر/ سرمایه گذاری آتیه دماوند (سهامی عام)


سرمایه گذاری آتیه دماوند (سهامی عام)
 • سرمایه گذاری آتیه دماوند (سهامی عام)
100 ردیف در 10 صفحه
   << بعدی  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1