محمد نوروزی

محمد نوروزی
تحصیلات: فوق لیسانس
رشته تحصیلی: حسابداری
شغل: محقق و فعال بازار سرمایه
استان: قم
شهر: قم
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: