محمدرضا دهقانی

محمدرضا دهقانی
تحصیلات: دکترا
رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر نرم افزار
شغل: استاد دانشگاه
استان: یزد
شهر: یزد
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: