مسعود حیاتی

مسعود حیاتی
تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: برق-قدرت
شغل: ازاد
استان: فارس
شهر: شیراز
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: