مهسا خوارزمی

مهسا خوارزمی
تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: مدیریت مالی
شغل: بیکار
استان: تهران
شهر: تهران
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:

گذراندن دوره ی کارورزی در بانک صادرات