مهدی قندهاری علویجه

مهدی قندهاری علویجه
تحصیلات:
رشته تحصیلی: حسابداری
شغل: حسابدار
استان:
شهر: اصفهان
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: