محمدحسین هرندی

محمدحسین هرندی
تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: حسابداری
شغل: کارمند
استان: کرمان
شهر: رفسنجان
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: