حسن جهانی

حسن جهانی
تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: حسابداری
شغل: کارشناس مالی
استان: تهران
شهر: تهران
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:

کارشناس مالی-شرکت خدمات انفورماتیک از 930712 تاکنون