حسام شیخ نوری

حسام شیخ نوری
تحصیلات: فوق دیپلم
رشته تحصیلی: حسابداری
شغل: محصل
استان: سیستان و بلوچستان
شهر: زاهدان
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: