حسن لشگری

حسن لشگری
تحصیلات: فوق لیسانس
رشته تحصیلی: تاریخ وتمدن ملل اسلامی
شغل: فرهنگی
استان: قزوین
شهر: ضیاءآباد
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:

اینجانب دارای 21سال سابقه درآموزش وپرورش بوده وهم اکنون بعنوان معاون پرورشی وتربیت بدنی دراداره آموزش وپرورش منطقه مشغولم