فرشته نژاد شاهرخ آبادی

فرشته نژاد شاهرخ آبادی
تحصیلات: فوق لیسانس
رشته تحصیلی: شیمی آلی
شغل: جویای شغل
استان: کرمان
شهر: کرمان
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: