رسول بیابانی

رسول بیابانی
تحصیلات: فوق لیسانس
رشته تحصیلی: حسابداری
شغل: مدیر مالی
استان: تهران
شهر: تهران
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: 11سال سابقه حسابداری و مدیریت مالی