ابراهیمیان

ابراهیمیان
تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: مدیریت
شغل: حسابدار
استان: تهران
شهر: اهواز
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:

کارشناسی مدیریت