مینا آبفت

مینا آبفت
تحصیلات: فوق دیپلم
رشته تحصیلی: حسابداری مالی
شغل: حسابدار
استان: تهران
شهر: تهران
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: