علی حاذقی

علی حاذقی
تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: حقوق
شغل: دفتریار دفترخانه
استان: خوزستان
شهر: شوش دانیال
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: