افسانه ن

افسانه ن
تحصیلات: فوق لیسانس
رشته تحصیلی: فیزیک
شغل: بیکار
استان: آذربایجان غربی
شهر: میاندواب
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: