محمدناصربخت

محمدناصربخت
تحصیلات: فوق لیسانس
رشته تحصیلی: IT متخصص امنیت
شغل: مدیرعامل شرکت شخصی
استان: البرز
شهر: کرج
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: