جستجو در پورتال

نرخ حق الزحمه حسابرسان در سال

مشاوره/ سلام.نحوه کسر مالیات ازقراردادهای پژوهشی و آموزشی که دانشگاه دولتی با سازمانهای دولتی و خصوصی منعقد میکند چگونه است؟با ذکر ماده قانونی.با تشکر


 • خت مالیات‌های موضوع این قانون نیستند: وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی دستگاه‌هایی که بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می‌شود شهرداری‌ها لذا قرارداد های مذکور بین طرفهای دولتی درگیر مشمول مالیات نمی باشند.اما طبق ماده 104 هر گونه پرداخت حق الزحمه ای (مثلا واگذاری کار به اعضاء هیات علمی دانشگاه)مستلزم کسر 5% مالیات توسط سازمانهای مذکور در فوف است.در این خصوص بخشنامه 11304/15/11/82 می تواند راه گشا باشد. 30/2/88

مشاوره/ با سلام و خسته نباشید چنانچه یک موسسه خصوصی با یک شرکت حسابرسی معتبر قرارداد حسابرسی در اردیبهشت سال 1390 منعقد و هیچگونه وجهی نیز بابت حق الزحمه به شرکت حسابرسی پرداخت ننموده و آن شرکت قبل از ارائه گزارش حسابرسی به موسسه و با توجه به اتمام دوره قرارداد فیمابین در بهمن 1390 منهل گردد در آنصورت این موسسه خصوصی چه برخوردقانونی می تواند با شرکت حسابرسی داشته باشد ؟


با سلام و خسته نباشید چنانچه یک موسسه خصوصی با یک شرکت حسابرسی معتبر قرارداد حسابرسی در اردیبهشت سال 1390 منعقد و هیچگونه وجهی نیز بابت حق الزحمه به شرکت حسابرسی پرداخت ننموده و آن شرکت قبل از ارائه گزارش حسابرسی به موسسه و با توجه به اتمام دوره قرارداد فیمابین در بهمن 1390 منهل گردد در آنصورت این موسسه خصوصی چه برخوردقانونی می تواند با شرکت حسابرسی داشته باشد ؟
 • پرسش و پاسخ با سلام و خسته نباشید چنانچه یک موسسه خصوصی با یک شرکت حسابرسی معتبر قرارداد حسابرسی در اردیبهشت سال 1390 منعقد و هیچگونه وجهی نیز بابت حق الزحمه به شرکت حسابرسی پرداخت ننموده و آن شرکت قبل از ارائه گزارش حسابرسی به موسسه و با توجه به اتمام دوره قرارداد فیمابین در بهمن 1390 منهل گردد در آنصورت این موسسه خصوصی چه برخوردقانونی می تواند با شرکت حسابرسی داشته باشد ؟  ؟ با سلام ظاهرا نه

مقالات/ بررسی تاثیر حضور و تغییر حسابرسان مستقل بر مدیریت سود شرکت‌ها


مطالعه تغییر حسابرس از نظر تاثیری که می‌تواند بر استقلال حسابرس داشته باشد حائز اهمیت است. به همین دلیل نیز این پدیده در سال‌های اخیر توجه بسیاری از محققین، محافل علمی و نهادهای قانون‌گذاری را به خود جلب کرده است.
 • نند: افزایش حق‌الزحمه درخواستی توسط حسابرس به صورت مثبت، کیفیت پایین خدمات ارائه شده توسط حسابرس به صورت مثبت، تغییر در مدیریت شرکت صاحبکار به صورت مثبت، اندازه واحد تجاری (اندازه‌گیری شده به وسیله مبلغ دفتری دارایی‌ها) به صورت منفی و نرخ بازگشت سرمایه شرکت به صورت منفی با احتمال تغییر حسابرس در شرکت‌های ایرانی رابطه دارد. همچنین، نتایج این تحقیق بین صدور گزارش مشروط توسط حسابرس، افزایش میزان فروش شرکت صاحبکار، بالا بودن نسبت بدهی بلند‌مدت صاحبکار، بالا بودن نسبت بدهی کو
 • با مدیریت سود شرکت‌ها دارای رابطه معناداری نمی‌باشد. لذا می‌توان نتیجه گرفت در ایران عوامل دیگری زمینه ساز تغییر حسابرس در شرکت‌ها می‌باشند. نتیجه‌گیری لازم است سازمان بورس اوراق بهادار پس از تصویب دستورالعمل حسابرسان معتمد بورس اوراق بهادار و اجرایی شدن این دستورالعمل از سال 1387، نسبت به تغییرات اختیاری حسابرس مستقل در شرکت‌های بورسی تا پیش از اتمام دوره 4 ساله اشاره شده در دستورالعمل مربوطه حساسیت لازم را داشته باشد و علل این تغییر در صورت امکان ا

مشاوره/ باسلام 1-نحوه ثبت درآمدوهزینه معوقه سال گذشته درسندهای مالی سال جدیدچگونه است ؟((هزینه آب برق گازکه مربوط به چندروزیاچندماه از سال گذشته است یادرآمدی که باکسر 5%مالیات تکلیفی محاسبه و درگزارش حق الزحمه شرکت درسال جدیدگنجانده شده است )) 2-هنگام بررسی اسنادومدارک ودفاترتوسط ممیزمالیاتی آیاپرینت حساب بانکی وفیشهای واریزی به بانک مورد بررسی قرارمیگرد؟؟ 3-میزان مالیات بردرآمدحقوق کارکنان که پس ازکسربه اداره دارایی پرداخت میگردد برای پرداخت کننده حقوق اعتبارمالیاتی ایجادمیگرددیا خیر؟


 • پرسش و پاسخ باسلام 1-نحوه ثبت درآمدوهزینه معوقه سال گذشته درسندهای مالی سال جدیدچگونه است ؟((هزینه آب برق گازکه مربوط به چندروزیاچندماه از سال گذشته است یادرآمدی که باکسر 5%مالیات تکلیفی محاسبه و درگزارش حق الزحمه شرکت درسال جدیدگنجانده شده است )) 2-هنگام بررسی اسنادومدارک ودفاترتوسط ممیزمالیاتی آیاپرینت حساب بانکی وفیشهای واریزی به بانک مورد بررسی قرارمیگرد؟؟ 3-میزان مالیات بردرآمدحقوق کارکنان که پس ازکسربه اداره دارایی پرداخت میگردد برای پرداخت کننده ح
 • زان مالیات بردرآمدحقوق کارکنان که پس ازکسربه اداره دارایی پرداخت میگردد برای پرداخت کننده حقوق اعتبارمالیاتی ایجادمیگرددیا خیر؟  ؟ سلام دوست عزیز 1- درآمد وهزینه  با سود(زیان) سنواتی درسال جدید جذب میشوند2- بله  3- خیر پرداخت مالیات حقوق جز مالیاتهای مستقیم  هستند واعتبارمالیاتی ندارند
 • طبقه بندی اطلاعات

مشاوره/ شرکت خراسان برای حسابرسی صورتهای مالی سال منتهی به 31 شهریور خود از شما دعوت بکار کرده است وشما، حسابرسی را در15 مهر شروع کرده اید. با وجود اندک بودن تعداد کارکنان و عدم امکان تقسیم وظایف در حد گسترده ،بررسیهای شما نشانگر آن است که سیستم کنترل داخلی به نسبت خوبی در شرکت برقرار است. شرکت خراسان یکی از شرکتهای کوچک رشته فعالیت خود است.اما،سود خالص آن در هر یک از سه سال گذشته بالغ بر 50000000 ریال بوده است. نزدیک به پایان عملیات حسلبرسی ،شما ناظر مکالمه تلفنی مدیر عامل شرکت با یکی از مشتریان عمده آن ،شرکت خوزستان،می باشد. موضوع این مکالمه ،تضمین یک سفته 4300000ریالی شرکت خوزستان است که در تاریخ 15 مرداد و به سر رسید دو ماهه صادر شده بوده است و شرکت خوزستان به مدیر عامل شرکت خراسان اطلاع می دهد که سفته مزبور در سررسید،پرداخت شده است.شما پیش از این مکالمه تلفنی از وجود چنین سفته ای بی خبر بوده اید. الف-آیا حسابرسان با توجه به آیین رفتار حرفه ای ،مجاز به اقدام نسبت به اطلاعاتی که بدین گونه بدست می آید،می باشند؟ ب-آیا ترازنامه به تاریخ 31 شهریور(شرکت خراسان)باید این بدهی احتمالی را افشا کند؟ دلایل خود را بنویسید. پ-روشهای حسابرسی را بنویسید که می تواند چنین بدهی احتمالی را بر ملا کند.احتمال کشف چنین تضمینی را توسط هر یک از روشهای حسابرسی مزبور بطور کامل توضیح دهید.


 • ریالی شرکت خوزستان است که در تاریخ 15 مرداد و به سر رسید دو ماهه صادر شده بوده است و شرکت خوزستان به مدیر عامل شرکت خراسان اطلاع می دهد که سفته مزبور در سررسید،پرداخت شده است.شما پیش از این مکالمه تلفنی از وجود چنین سفته ای بی خبر بوده اید. الف-آیا حسابرسان با توجه به آیین رفتار حرفه ای ،مجاز به اقدام نسبت به اطلاعاتی که بدین گونه بدست می آید،می باشند؟ ب-آیا ترازنامه به تاریخ 31 شهریور(شرکت خراسان)باید این بدهی احتمالی را افشا کند؟ دلایل خود را بنویسید. پ-روشهای حسابرسی را بنویسید که می تواند
 • تکمیل پرونده حسابرسی ممکن است در گردش حسابهای مذکور به دنبال تضمین مورد فوق جهت اطمینان از ثبت در دفاتر می پردازند.اگر مشاهده شود باعث آرامش خیال ضمنی وی می شود اما برای اطمینان از تمامیت ثبت بدهیهای احتمالی برای تمامی بانک های شرکت بایستی تائیدیه ارسال شود قاعدتا اگر چنین تضمیناتی توسط شرکت شده باشد در تائیدیه مشخص می شود.راه کار تکمیلی گرفتن ته چکهای حسابهای بانکی وکنترل تمامیت ثبت آنها در دفاتر می باشد.در خصوص تضمینات از انواع دیگر راه کار خاص بسته به قضاوت حسابرس طرح ریزی می شود.اما به عنوان
 • عدتا اگر چنین تضمیناتی توسط شرکت شده باشد در تائیدیه مشخص می شود.راه کار تکمیلی گرفتن ته چکهای حسابهای بانکی وکنترل تمامیت ثبت آنها در دفاتر می باشد.در خصوص تضمینات از انواع دیگر راه کار خاص بسته به قضاوت حسابرس طرح ریزی می شود.اما به عنوان یک قاعده حسابرسان مسولیت بررسی اطلاعات شفاهی را ندارند(اما مراقبت حرفه ای باید اعمال شود) چراکه مبتنی بر مستندی نیست. ب)قطعا اگر تضمین از طرف شرکت صورت گرفته بایستی در دفاتر ثبت شده باشد.طبیعی است پس از پایان دوره تضمین ومشخص شدن وضعیت آن از حسابهای انتظامی
 • طبقه بندی اطلاعات

مشاوره/ با سلام پیرو سوال قبل از حضورتان 1- ترک استخوان پاشنه پای موجود امروز خوب شده است چگونه میشود آن را ثابت کرد ؟ 2-شما میتوانید امور کرج را انجام دهید و میزان حق الزحمه اتان چگونه محاسبه و چه زمانی دریافت میکنید؟


با سلام پیرو سوال قبل از حضورتان 1- ترک استخوان پاشنه پای موجود امروز خوب شده است چگونه میشود آن را ثابت کرد ؟ 2-شما میتوانید امور کرج را انجام دهید و میزان حق الزحمه اتان چگونه محاسبه و چه زمانی دریافت میکنید؟
 • پرسش و پاسخ با سلام پیرو سوال قبل از حضورتان 1- ترک استخوان پاشنه پای موجود امروز خوب شده است چگونه میشود آن را ثابت کرد ؟ 2-شما میتوانید امور کرج را انجام دهید و میزان حق الزحمه اتان چگونه محاسبه و چه زمانی دریافت میکنید؟   ؟ با سلام دادگاه با توجه به نظریه پزشکی قانونی رای صادر می نماید. 1- ما عکس رادیولوژی که ترک پا را ثابت کند داریم آیا به آن می توان اتکا کرد و پزشک معالج را دخیل
 • طبقه بندی اطلاعات

مشاوره/ با سلام آیا در شرکت می توان نیرویی را به کار گرفت که حق الزحمه دریافتی آن با مبلغی که در لیست بیمه( حداقل حقوق )متفاوت باشد و با رضایت کامل کارگر کمتر از حداقل حقوق باشد.مراحلی که در صورت بروز هر اختلافی بین کارگر و کارفرما مشکلی برای شرکت ایجاد نکند را لطفا بیان کنید.


 • پرسش و پاسخ با سلام آیا در شرکت می توان نیرویی را به کار گرفت که حق الزحمه دریافتی آن با مبلغی که در لیست بیمه( حداقل حقوق )متفاوت باشد و با رضایت کامل کارگر کمتر از حداقل حقوق باشد.مراحلی که در صورت بروز هر اختلافی بین کارگر و کارفرما مشکلی برای شرکت ایجاد نکند را لطفا بیان کنید. ؟ با سلام رضایت بین کارگر وکارفرماتا زمانیکه کمتر از حداقل های تعیین شده نباشد مشکلی را ایجاد نمیکند.اما کمتر از آن هرچند با رضایت طرفین با

مقالات/ مسوولیت حسابرسان در کشف تخلفات مالی


حسابرسان تنها مسوولیت ارزیابی تحریف با اهمیت ناشی از تقلب و اشتباهی را که در صورت‌های مالی واقع شده بر عهده داشته و این مورد دربند دامنه رسیدگی گزارش‌های آنان نیز تصریح شده اسـت. در این معنی لفظ و بیان تقلب و اشتباه دربرگیرنده تخلفات مالی نبوده و حســــــــابرسان براساس استانداردهای مصوب حسـابداری و حسابرسی در مورد صورت‌های مالی اظهارنظر کرده و تخطی از این اسـتانداردها نیز تخلف حرفه‌ای محسوب و موجب تنبیهات انضباطی آنان می‌شود.
 • مسوولیت حسابرسان در کشف تخلفات مالی منبع: دنیای اقتصاد تاریخ انتشار: 0000-00-00 نویسنده: بهروز رزم‌آزما مترجم: چکیده: حسابرسان تنها مسوولیت ارزیابی تحریف با اهمیت ناشی از تقلب و اشتباهی را که در صورت‌های مالی واقع شده بر عهده داشته و این مورد دربند دامنه رسیدگی گزارش‌های آنان نیز تصریح شد
 • حسابرسی در مورد صورت‌های مالی اظهارنظر کرده و تخطی از این اسـتانداردها نیز تخلف حرفه‌ای محسوب و موجب تنبیهات انضباطی آنان می‌شود. مسوولیت حسابرسان در کشف تخلفات مالی نحوه تهیه و تنظیم و تصویب استانداردهای یادشده و انطباق آن با قوانین موضوعه به قرار ذیل است: (1- مرجع تدوین ضوابط:) قانونگذار سازمان حســـــابرسی را به عنوان مرجع تخصصی رسمی تدوین اصول و ضوابط (حـــــسابداری و حسا
 • تصویب مجمع عمومی سازمان مزبور اســــت، ترکیب این مجمع که ریاست آن را مقام وزیر امور اقتصاد و دارایی بر عهده دارد شـامل نماینده معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، رییس‌ کل بانک مرکزی و دو نفر به انتخاب هیات وزیران است. (3- حسابرسان مشمول:) علاوه بر شاغلین در سازمان حسـابرسی حداقل کلیه حسابداران رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی ملزم و مکلف به رعایت اســتانداردهای یادشده بالا بوده و تخطی از آن نیز تخلف به حساب می‌آید. (تبصره 3 ماده 4 آیین نامه اجرایی نحوه اســـتفاده از

اخبار/ بنگاه‌های اقتصادی توان کشف تقلب‌ها و سوء‌استفاده‌ها را ندارند


رییس شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران با انتقاد از به روز نبودن عملکرد حسابرسی داخلی در کشور گفت: فاصله داشتن مفهوم سنتی کار حسابرسی داخلی با مفهوم نوین آن باعث شده که بنگاه‌های اقتصادی توان کشف تقلب و سوء‌استفاده‌ها را در این واحدها نداشته باشند.
 • بنگاه برشمرد. رییس شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران اظهار داشت: در حال حاضر حسابرسی داخلی در بنگاه های اقتصادی نوین، جزئی مهم از مجموعه حاکمیت شرکتی است که علاوه بر تامین نیازهای اطلاعاتی و کنترلی کمیته حسابرسی و هیات مدیره، تعامل سازنده ای با حسابرسان مستقل بنگاه برقرار می سازد. وی گفت: بررسی و نظارت مستمر بر عملکرد سیستم های کنترل داخلی که به منظور اطمینان یابی از تحقق اهداف بنگاه استقرار یافته از دیگر وظایف حسابرسی داخلی است. سلامی با بیان اینکه پیشگیری از تقلب و ریسک تقلب و کمک در مد
 • ری وابسته است و امروز یکی از وظایف اصلی حسابرسان داخلی، مراقبت از استمرار و پایداری بنگاه ها است. رییس شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران در پایان اظهار داشت: طرح مباحث نوین در زمینه حسابرسی داخلی در دومین همایش حسابرسی داخلی که 20 و 21 مهرماه امسال در محل پژوهشگاه نیروی تهران برگزار می شود، فرصتی است تا مدیران، حسابداران، حسابرسان، اعضای هیات علمی، دانشجویان دوره تکمیلی حسابداری و سایر مخاطبان بتوانند، بیش از پیش در جریان این مباحث قرار گیرند. منبع:
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ چرا موسسه های حسابرسی باید رتبه بندی شوند؟


ابتدای هفته قبل یکی از خبرنگاران گروه بورسی در گفت وگویی با «غلامحسین دوانی» نظر وی را درباره رتبه بندی شرکت های حسابرسی جویا شد، وی که عضو شورای عالی حسابداران رسمی بوده، معتقد است که نباید کیفیت کار حسابرسان، ملاک رتبه بندی شرکت های حسابرسی از سوی بورس باشد
 • چکیده: ابتدای هفته قبل یکی از خبرنگاران گروه بورسی در گفت وگویی با «غلامحسین دوانی» نظر وی را درباره رتبه بندی شرکت های حسابرسی جویا شد، وی که عضو شورای عالی حسابداران رسمی بوده، معتقد است که نباید کیفیت کار حسابرسان، ملاک رتبه بندی شرکت های حسابرسی از سوی بورس باشد چرا موسسه های حسابرسی باید رتبه بندی شوند؟ ابتدای هفته قبل یکی از خبرنگاران گروه بورسی در گفت وگویی با «غلامحسین دوانی» نظر وی را درباره رت
 • ر حسابرسان، ملاک رتبه بندی شرکت های حسابرسی از سوی بورس باشد. یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی در این باره، نظرات خود را در یادداشت زیر اعلام کرده است: بحث رتبه بندی موسسات حسابرسی در ایران ، از جمله بحث های مناقشه برانگیز طی چند سال گذشته بوده است که طیف وسیعی از افراد موافق و مخالف در این مورد موضع گیری کرده و با انتشار مقاله به بیان نظرات خود به روش های مختلف پرداخته اند . در این مقاله که نگارنده آن از موافقان رتبه بندی موسسات حسابرسی است، سعی شده است تا به استدلال های مخا
 • ، سعی در گمراه کردن تصمیم گیرندگان دارند و به طور کلی سعی می کنند موضوع را به بیراهه بکشانند . تفاوت های بنیادی محیط کار حسابرسی در ایران با محیط کار کشورهای پیشرفته دلایل متعددی وجود دارد که موجب تفاوت و تمایز آشکار و با اهمیت محیط فعالیت حسابرسان ایران با محیط فعالیت کشورهای پیشرفته می شود . یکی از این دلایل جوان بودن این حرفه در کشور و ناشناخته بودن حسابرسان خوب و بد است . فعالیت خصوصی و قابل اعتنای حسابرسی در ایران از سال 1381 و با تشکیل جامعه حسابداران رسمی آغاز شده است . در نتیجه
 • طبقه بندی اطلاعات
100 ردیف در 10 صفحه
   << بعدی  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  قبلی >>