جستجو در پورتال

مشاهده تایید شماره حساب یارانه ای و مبلغ دریافتی درسال

مشاوره/ آیا هنگامی که در دفاتر سال قبل به طور مثال مالیات بر ارزش افزوده و یا وام دریافتی که در معین حسابهای کل حسابهای پرداختنی و تسهیلات دریافتنی آمده است می شود که مالیات بر ارزش افزوده را در دفاتر امسال در معین حساب کل مالیات پرداختی و وام دریافتی را در معین حساب کل وام دریافتنی اعلام نمود.فقط نام حساب کل تغییر کند و ماهیت حساب همان باشد؟


 • پرسش و پاسخ آیا هنگامی که در دفاتر سال قبل به طور مثال مالیات بر ارزش افزوده و یا وام دریافتی که در معین حسابهای کل حسابهای پرداختنی و تسهیلات دریافتنی آمده است می شود که مالیات بر ارزش افزوده را در دفاتر امسال در معین حساب کل مالیات پرداختی و وام دریافتی را در معین حساب کل وام دریافتنی اعلام نمود.فقط نام حساب کل تغییر کند و ماهیت حساب همان باشد؟ 
 • و وام دریافتی را در معین حساب کل وام دریافتنی اعلام نمود.فقط نام حساب کل تغییر کند و ماهیت حساب همان باشد؟  ؟ با سلام ، حساب مالیات بر ارزش افزوده در حسابهای پرداختنی غیر تجاری و وام دریافتنی در حساب تسهیلات مالی ، در کدینگ حسابها طبقه بندی می گردد. موفق باشید./        
 • طبقه بندی اطلاعات

مشاوره/ باسلام واحترام استادگرامی چه مقداردریافتی (جمع مبلغ ) درسال 93 بابت حقوق مزایا وعیدی وپاداش درسال 93 ازمالیات معاف است ؟


مشاوره/ باسلام بنده درسال 1385 یکی ازهمکارانم که حدود22سال سابقه همکاری دریک شرکت راداشتیم یک شرکت تولیدی البسه راکه ازسال 83 شروع کرده بود ولی به ثبت نرسانده بود درسال 85 به ثبت رساند وازشهرک صنعتی زمین دریافت نمود وپیشنهاد کرد که ازمحل وثقیه گذاشتن منزلم وام گرفته و جهت ساخت سوله اقدام نمایم تا ازبانک وام بابت ایجاد واحدتولیدی دریافت نمائیم بنده سی میلیون تومان وام روی منزل شخصی ام دریافت نمودم که چک دریافتی ازبابت وام منزلم راپس ازتبدیل به چک بین بانکی دروجه حساب جاری شرکت به ایشان دادم وایشان هم به حساب جاری شرکت منظورنمود که دردفاترقانونی هم ثبت نمودم وقرارهم شدکه پس ازاتمام ساختمان کارخانه که درسه طبقه ساخته شده (هرطبقه 250مترمربع ) یک طبقه آن برای تولید خاصی غیر از تولید البسه که قبلا" انجام می داد استفاده نماییم ولی متاسفانه به علت مشکلات مالی ایشان قادر به شروع آن تولید خاص نشد وهمان تولید البسه راادامه داد که بنده هم تمایلی به شراکت برای تولید البسه نداشته وهیچ گونه رسیدی هم ازایشان دررابطه باتحویل چک بین بانکی دروجه حساب شرکت ایشان نگرفتم و تاکنون اقساط آنرا با3یا4 قسط عقب افتاده پرداخت نموده واخرین قسط آن تا مردادسال 1392 می باشد باتوجه به اینکه به علت عدم شروع فعالیت موردنظربنده به ایشان درسال 1388 اعلام نمودم که بنده درمورد تولید البسه علاقه ای به شراکت ندارم البته هیچ گونه سندی بین ما تنظیم نگردید وبه ایشان اعلام نمودم که منزلم رامی خواهم بفروشم ونیاز به تسویه وام دریافتی مربوط به منزلم رادارم درحال حاضربعلت مشکلات مالی ایشان قادر به تسویه وام فوق نمی باشد وتصمیم دارم که جهت تضمین بدهی ایشان بابت وام فوق یک فقره چک بابت مانده بدهی به بانک دریافت نمایم اگر ایشان چک تضمین رانداد باتوجه به اینکه دردفاترقانونی مبلغ فوق را ثبت نمودم ودردفاترطرف بستانکارآن بنده می باشم آیا می توانم ازایشان به مراجع قانونی شکایت کنم لطفا" مرا راهنمائی نمائید باتشکر مهرجونی


باسلام بنده درسال 1385 یکی ازهمکارانم که حدود22سال سابقه همکاری دریک شرکت راداشتیم یک شرکت تولیدی البسه راکه ازسال 83 شروع کرده بود ولی به ثبت نرسانده بود درسال 85 به ثبت رساند وازشهرک صنعتی زمین دریافت نمود وپیشنهاد کرد که ازمحل وثقیه گذاشتن منزلم وام گرفته و جهت ساخت سوله اقدام نمایم تا ازبانک وام بابت ایجاد واحدتولیدی دریافت نمائیم بنده سی میلیون تومان وام روی منزل شخصی ام دریافت نمودم که چک دریافتی ازبابت وام منزلم راپس ازتبدیل به چک بین بانکی دروجه حساب جاری شرکت به ایشان دادم وایشان هم به حساب جاری شرکت منظورنمود که دردفاترقانونی هم ثبت نمودم وقرارهم شدکه پس ازاتمام ساختمان کارخانه که درسه طبقه ساخته شده (هرطبقه 250مترمربع ) یک طبقه آن برای تولید خاصی غیر از تولید البسه که قبلا" انجام می داد استفاده نماییم ولی متاسفانه به علت مشکلات مالی ایشان قادر به شروع آن تولید خاص نشد وهمان تولید البسه راادامه داد که بنده هم تمایلی به شراکت برای تولید البسه نداشته وهیچ گونه رسیدی هم ازایشان دررابطه باتحویل چک بین بانکی دروجه حساب شرکت ایشان نگرفتم و تاکنون اقساط آنرا با3یا4 قسط عقب افتاده پرداخت نموده واخرین قسط آن تا مردادسال 1392 می باشد باتوجه به اینکه به علت عدم شروع فعالیت موردنظربنده به ایشان درسال 1388 اعلام نمودم که بنده درمورد تولید البسه علاقه ای به شراکت ندارم البته هیچ گونه سندی بین ما تنظیم نگردید وبه ایشان اعلام نمودم که منزلم رامی خواهم بفروشم ونیاز به تسویه وام دریافتی مربوط به منزلم رادارم درحال حاضربعلت مشکلات مالی ایشان قادر به تسویه وام فوق نمی باشد وتصمیم دارم که جهت تضمین بدهی ایشان بابت وام فوق یک فقره چک بابت مانده بدهی به بانک دریافت نمایم اگر ایشان چک تضمین رانداد باتوجه به اینکه دردفاترقانونی مبلغ فوق را ثبت نمودم ودردفاترطرف بستانکارآن بنده می باشم آیا می توانم ازایشان به مراجع قانونی شکایت کنم لطفا" مرا راهنمائی نمائید باتشکر مهرجونی
 • وپیشنهاد کرد که ازمحل وثقیه گذاشتن منزلم وام گرفته و جهت ساخت سوله اقدام نمایم تا ازبانک وام بابت ایجاد واحدتولیدی دریافت نمائیم بنده سی میلیون تومان وام روی منزل شخصی ام دریافت نمودم که چک دریافتی ازبابت وام منزلم راپس ازتبدیل به چک بین بانکی دروجه حساب جاری شرکت به ایشان دادم وایشان هم به حساب جاری شرکت منظورنمود که دردفاترقانونی هم ثبت نمودم وقرارهم شدکه پس ازاتمام ساختمان کارخانه که درسه طبقه ساخته شده (هرطبقه 250مترمربع ) یک طبقه آن برای تولید خاصی غیر از تولید البسه که قبلا" انجام می داد ا
 • م دریافتی مربوط به منزلم رادارم درحال حاضربعلت مشکلات مالی ایشان قادر به تسویه وام فوق نمی باشد وتصمیم دارم که جهت تضمین بدهی ایشان بابت وام فوق یک فقره چک بابت مانده بدهی به بانک دریافت نمایم اگر ایشان چک تضمین رانداد باتوجه به اینکه دردفاترقانونی مبلغ فوق را ثبت نمودم ودردفاترطرف بستانکارآن بنده می باشم آیا می توانم ازایشان به مراجع قانونی شکایت کنم لطفا" مرا راهنمائی نمائید باتشکر مهرجونی   ؟ با سلام در صورت دریافت چک امکان م
 • باتشکر مهرجونی   ؟ با سلام در صورت دریافت چک امکان مطالبه یا محکومیت عدم پرداخت آن میسر است موفق باشید- شاه صاحبی وکیل پایه یک دادگستری باسلام باتوجه به اینکه بنده چک دریافتی وام رادربانک تبدیل به چک بین بانکی دروجه شرکت مذکور نموده ام وشرکت هم چک رادرحساب جاری شان منظور نموده است و دردفاترقانونی شرکت هم طرف بستانکار حساب هم درحساب بنده ثبت شده است آیا به غیرازدریافت چک امکان پیگیری قانونی می باشد . متشکرم
 • طبقه بندی اطلاعات

مشاوره/ با سلام.شرکت ما یک شرکت مهندسی مشاور است.اداره آب و فاضلاب در سال 92 تحت عنوان علی الحساب مبلغی به ما پرداخت نموده که شامل کسورات بیمه و تکلیفی بوده است.این مبلغ بعدا در صورت وضعیت اصلی از کل مبلغ صورت وضعیت کسر خواهد شد.ما در دفاتر سال 92 این مبلغ را در معین حساب درآمد منعکس کرده و تحت عنوان درآمد به ممیزی اعلام کردیم.آیا این عمل ما صحیح بوده است.و یا میبایست چون این مبلغ در سال آینده از صورت وضعیت اصلی کسر میگردد در معین حساب پیش دریافت درآمد میبایست منعکس میشد؟اگر عملکرد ما اشتباه بوده حالا که میخواهیم ثبت افتتاحیه سال 93 رو بزنیم باید چگونه اشتباه رو را اصلاح کنیم؟با تشکر فروان از شما


 • پرسش و پاسخ با سلام.شرکت ما یک شرکت مهندسی مشاور است.اداره آب و فاضلاب در سال 92 تحت عنوان علی الحساب مبلغی به ما پرداخت نموده که شامل کسورات بیمه و تکلیفی بوده است.این مبلغ بعدا در صورت وضعیت اصلی از کل مبلغ صورت وضعیت کسر خواهد شد.ما در دفاتر سال 92 این مبلغ را در معین حساب درآمد منعکس کرده و تحت عنوان درآمد به ممیزی اعلام کردیم.آیا این عمل ما
 • ل کسورات بیمه و تکلیفی بوده است.این مبلغ بعدا در صورت وضعیت اصلی از کل مبلغ صورت وضعیت کسر خواهد شد.ما در دفاتر سال 92 این مبلغ را در معین حساب درآمد منعکس کرده و تحت عنوان درآمد به ممیزی اعلام کردیم.آیا این عمل ما صحیح بوده است.و یا میبایست چون این مبلغ در سال آینده از صورت وضعیت اصلی کسر میگردد در معین حساب پیش دریافت درآمد میبایست منعکس میشد؟اگر عملکرد ما اشتباه بوده حالا که میخواهیم ثبت افتتاحیه سال 93 رو بزنیم باید چگونه اشتباه رو را اصلاح کنیم؟با تشکر فروان از شما   ؟
 • با درود : اگر در اظهارنامه ، مبلغ را تحت عنوان درآمد ثبت نموده اید . هیچ راهی برای تصحیح وجود ندارد . چون خود اظهاری کرده اید. مگر در سال 1393 درآمد دریافتی را بدون احتساب مبلغی که در سال 1392 تحت عنوان درآمد نشان داده اید در حسابها منعکس فرمایید . در خدمتتان هستم . علیرضا سربی . 
 • طبقه بندی اطلاعات

مشاوره/ سلام روز بخیر و خدا قوت میخواستم فرمول محاسبه پول دریافتی از بازار به صورت بهره مرکب را بدانم یعنی مثلا اگر 10 میلیون گرفتیم و سرماه سودرا حساب کرده و به اصل اضافه می کند و در ماه جدید از مبلغ جدید که بدست آمده سود محاسبه میکند . مثلا قرار بوده 4 درصد باشه بسیار سپاسگزارم


 • سلام روز بخیر و خدا قوت میخواستم فرمول محاسبه پول دریافتی از بازار به صورت بهره مرکب را بدانم یعنی مثلا اگر 10 میلیون گرفتیم و سرماه سودرا حساب کرده و به اصل اضافه می کند و در ماه جدید از مبلغ جدید که بدست آمده سود محاسبه میکند . مثلا قرار بوده 4 درصد باشه بسیار سپاسگزارم  ؟
 • ده 4 درصد باشه بسیار سپاسگزارم  ؟ با درود : 1 - فرمول محاسبه سود بشرح زیر است 2400/((1+مدت بازپرداخت)*نرخ بهره *مبلغ) =سود 2- فرمول قسط ماهاینه : مدت بازپرداخت /(سود+اصل مبلغ) =قسط ماهیانه    در خدمتتان هستم . علیرضا سربی    
 • طبقه بندی اطلاعات

توضیحات کاربران بر روی محتوا/


 • نظرات و پیشنهادات توضیحات کاربر من بعد از انکه ازدواجم ثبت کردم خود سیستم خانوار ما از پدرم جداکرده چون شماره حساب نداده بودیم پول به حسابمان واریز نشده وتا به حال سیستم برای قبول شماره حساب هیچ اقدامی انجام نداده؟

اخبار/ پاسخ به 19 سوال متداول در مورد یارانه‌ها


سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها برای راهنمایی شهروندان به 19 پرسشی را که بیشترین سوال شهروندان است، پاسخ داد.

اخبار/ پاسخ چند پرسش‌ مردم در ثبت‌نام یارانه‌ ای


معاون امور یارانه‌های مستقیم سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها پاسخ برخی پرسش‌های مردم در مورد ثبت‌نام یارانه‌ مرحله دوم را ارائه کرد. فارس: سید جلال الدین عارفیان معاون امور یارانه‌های مستقیم سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها برخی پرسشهای مردم از هدفمندی را پاسخ داد.
 • در ثبت‌نام یارانه‌ ای پرسش در مورد سرپرستان خانوار که با وجود طی کردن همه مراحل ثبت نام، پیامک و کد رهگیری از سازمان هدفمندی دریافت نکرده‌اند، چه کنند؟ - در خصوص تأخیر در دریافت پیامک مربوط به کد شناسایی به برخی خانوارها مشاهده جمله «ثبت‌نام شما با موفقیت انجام گردید» پس از ثبت‌نام و تایید نهایی، به منزله ثبت نام در سامانه رفاهی بوده و بعدا پیامک به شماره تلفن همراه مندرج در فرم ثبت نام ارسال خواهد شد. اما در صورت عدم دریافت پیامک بایستی پس از ا
 • مسکونی هستند، در مورد تملک ملک مسکونی چگونه باید علامت زده شود؟ در این صورت زن و شوهر مالک محسوب شده و باید هرکدام جداگانه مالکیت خود را اعلام نمایند. بدیهی است با توجه به بانک‌های اطلاعاتی موجود در سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها و نیز شماره تلفن مندرج در فرم ثبت‌نام مجدد، اطلاعات تکمیلی اخذ و در صورت لزوم راستی آزمایی انجام خواهد شد. 3- در خصوص معلولانی که در مراکز بهزیستی نگهداری می‌شوند، آیا یارانه به آنها تعلق می‌گیرد یا خیر؟ اگر تعلق می‌گیرد، متولی آن
 • ، مانند سایر هموطنان می‌تواند از طریق سرپرست قانونی خود ثبت‌نام مجدد را انجام دهد. فرد تحت پوشش سازمان بهزیستی کل کشور که فاقد سرپرست بوده، اما به دلیل توانایی جسمی و ذهنی، به عنوان سرپرست خانوار شناخته شود و در مرحله اول ثبت‌نام یارانه نقدی، به عنوان سرپرست در «پایگاه اطلاعات اقتصادی خانوار»‌ مرکز آمار ایران، ثبت‌نام نموده باشد، در حال حاضر نیز می‌تواند ثبت‌نام مجدد را انجام دهد. افراد فاقد سرپرست دارای هویت و افراد فاقد سرپرست بدون هویت

اخبار/ زمان پرداخت یارانه دوم


وزیر رفاه همچنین زمان پرداخت بعدی یارانه های نقدی را پیش از 28 بهمن ماه اعلام کرد و افزود: میزان پرداختی همان مبلغ 89 هزار تومان به ازای هر نفر برای دو ماه خواهد بود.
 • در خدمت مردم باشیم. محصولی در ادامه به تشریح حالت های مختلفی که مردم از نظر واریز یارانه های نقدی با آن مواجه هستند، پرداخت و افزود : کسانی که به دنبال پرکردن فرم اطلاعات خانوار، شماره حساب خود را قبل از 21 مهرماه 89 اعلام کرده اند و این حساب مورد تایید قرار گرفته در صورت بروز مشکل و یا درخواست تغییرات می توانند به بانک مربوطه مراجعه کنند. وزیر رفاه و تامین اجتماعی با اشاره به اینکه پایگاه اطلاعاتی آمار ظرف یک هفته آینده مجددا باز خواهد شد، گفت: کسانی که تاکنون در این زمینه اقدام نکرده اند، پ
 • هد شد، گفت: کسانی که تاکنون در این زمینه اقدام نکرده اند، پس از بازگشایی سایت آمار می توانند ثبت نام کنند. محصولی افزود :‌اطلاعات این دسته پس از راستی آزمایی به سایت رفاه (refahi.ir) منتقل و این افراد پس از انتشار اطلاعیه در اسفندماه می توانند شماره حساب خود را ارایه کنند، البته به این افراد مبلغی بابت سال 89 تعلق نخواهد گرفت. وی درباره کسانی که تغییر وضعیت داشته اند، نیز اظهار داشت : این گروه هم به محض باز شدن سایت آمار می توانند اصلاحات لازم را وارد و مانند گروه های دیگر در اسفند ماه می
 • را ارایه کنند، البته به این افراد مبلغی بابت سال 89 تعلق نخواهد گرفت. وی درباره کسانی که تغییر وضعیت داشته اند، نیز اظهار داشت : این گروه هم به محض باز شدن سایت آمار می توانند اصلاحات لازم را وارد و مانند گروه های دیگر در اسفند ماه می توانند شماره حساب خود را اعلام کنند. محصولی خاطرنشان کرد: کسانی که پرونده شان در سایت آمار کامل و تعداد اعضای خانوار آنان درست ثبت شده ، در صورت بروز مشکل باید به بانک مراجعه کنند، اما اگر تعداد افراد خانوار نسبت به تعداد واقعی آن در سایت آمار درست ثبت نشده باشد

مشاوره/ سلام آقای عزیزی ببخشید من راجع به یارانه ها که حسابمون مسدود شده پرسیدم وشما لطف کردین وجواب دادین که مشکل از بانکه ولی بانک میگه که سیستم مرکزی یارانه این حساب بسته است لطفا ما رو راهنمایی کنید از کجا پیگیری کنیم تشکر


سلام آقای عزیزی ببخشید من راجع به یارانه ها که حسابمون مسدود شده پرسیدم وشما لطف کردین وجواب دادین که مشکل از بانکه ولی بانک میگه که سیستم مرکزی یارانه این حساب بسته است لطفا ما رو راهنمایی کنید از کجا پیگیری کنیم تشکر
 • پرسش و پاسخ سلام آقای عزیزی ببخشید من راجع به یارانه ها که حسابمون مسدود شده پرسیدم وشما لطف کردین وجواب دادین که مشکل از بانکه ولی بانک میگه که سیستم مرکزی یارانه این حساب بسته است لطفا ما رو راهنمایی کنید از کجا پیگیری کنیم تشکر  ؟ باسلام دوست عزیز لطفن از طریق سازمان هدف مندی یارانه ها  پیگیر این مسئله شوید.در ضمن جهت اطلاعات بیشتر می توانید به استانداتری یا فرمانداری محل خود مراجعه
 • طبقه بندی اطلاعات
100 ردیف در 10 صفحه
   << بعدی  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  قبلی >>