جستجو در پورتال

قانون کسر از حقوق جهت مهریه

مشاوره/ باسلام: آیا زن می تواند مهریه خود را اعضا بدن مرد انتخاب کند


باسلام: آیا زن می تواند مهریه خود را اعضا بدن مرد انتخاب کند

مشاوره/ با عرض سلام و ادب خدمت شما عدد شاخص سال 90 چه عددی است . برای محاسبه مهریه زنی که شوهرش در سال 88 فوت شده مبنا سال 88 است یا سال قبل از درخواست مهریه؟ با سپاس فراوان


با عرض سلام و ادب خدمت شما عدد شاخص سال 90 چه عددی است . برای محاسبه مهریه زنی که شوهرش در سال 88 فوت شده مبنا سال 88 است یا سال قبل از درخواست مهریه؟ با سپاس فراوان

مشاوره/ با سلام لطفا به سوالات بنده پاسخ بدهید. 1) آیا از نظر قانونی برای بخشش محضری و دائمی مهریه (به صورتی که قابل بازگشت نباشد) حضور اعضای خانواده زوجه در محضر لازم است یا زن به تنهایی میتواند خودش مهریه اش را به صورت قطعی ببخشد؟ من شنیده ام لازم نیست اما دفاتر اسناد رسمی حضور پدر یا مادر ایشان را لازم می دانند. آیا این کار آنها قانونی است. لطفا بفرمایید چگونه میتوان مهریه را بدون حضور پدر و مادر زوجه در محضر بخشید. 2) اگر مهریه در دفتر اسناد رسمی بخشیده شد، آیا در آینده امکان بازگشت آن توسط زوجه وجود دارد؟ لطفا راهکار قانونی را برای عدم بازگشت بفرمایید.


با سلام لطفا به سوالات بنده پاسخ بدهید. 1) آیا از نظر قانونی برای بخشش محضری و دائمی مهریه (به صورتی که قابل بازگشت نباشد) حضور اعضای خانواده زوجه در محضر لازم است یا زن به تنهایی میتواند خودش مهریه اش را به صورت قطعی ببخشد؟ من شنیده ام لازم نیست اما دفاتر اسناد رسمی حضور پدر یا مادر ایشان را لازم می دانند. آیا این کار آنها قانونی است. لطفا بفرمایید چگونه میتوان مهریه را بدون حضور پدر و مادر زوجه در محضر بخشید. 2) اگر مهریه در دفتر اسناد رسمی بخشیده شد، آیا در آینده امکان بازگشت آن توسط زوجه وجود دارد؟ لطفا راهکار قانونی را برای عدم بازگشت بفرمایید.

مشاوره/ باسلام استادگرامی1-.مادری که تمام اموال شوهربنامش شده وثبتی وبارضایت شوهرهم بنامش شده میتواندیکی ازپسرانش راکه ازاوراضی نیست وبه اوخیلی بی احترامی کرده ازارث مادری محروم کند ؟ایامیتواند وصیت ثبتی کند؟یاشاهدبگیردکه پس ازفوتش به دلیل عدم رضایت از این پسر ارث بر او حرام است؟راهنمایی نمایید.متشکر.2-ایا زن بعد فوت شوهر میتواند یک قطعه زمین 12متری که بنام شوهر مرحومش است را به ارزش مثلا 20 میلیون بعنوان مهریه بنام خودکند.مبلغ مهریه درسال47حدودیک میلیون تومن بوده.راهنمایی فرمایید.متشکر.


باسلام استادگرامی1-.مادری که تمام اموال شوهربنامش شده وثبتی وبارضایت شوهرهم بنامش شده میتواندیکی ازپسرانش راکه ازاوراضی نیست وبه اوخیلی بی احترامی کرده ازارث مادری محروم کند ؟ایامیتواند وصیت ثبتی کند؟یاشاهدبگیردکه پس ازفوتش به دلیل عدم رضایت از این پسر ارث بر او حرام است؟راهنمایی نمایید.متشکر.2-ایا زن بعد فوت شوهر میتواند یک قطعه زمین 12متری که بنام شوهر مرحومش است را به ارزش مثلا 20 میلیون بعنوان مهریه بنام خودکند.مبلغ مهریه درسال47حدودیک میلیون تومن بوده.راهنمایی فرمایید.متشکر.

مشاوره/ با سلام و احترام اینجانب کارمند بانک با حقوق پایه 540هزار تومان هستم همسرم قبل از طلاق توافقی (5 ماه قبل از طلاق) در دفتر اسناد رسمی با سند اقرار رسمی 1300 سکه از 1366 سکه مهریه خود را بذل و بخشش و ابرا نمود متن سند اقرار بذل مهریه همسر من بدین شرح است خانم .... بعدالحضور اظهار داشت که اینجانب 1300 سکه از 1366 سکه مهریه و صداق خود را که موضوع سند نکتحیه ...مورخه ....تنظیمی دفتر خانه ....را به همسرم آقای ... بذل و بخشش و ابرا نمودم و در این زمینه در آتیه هیچگونه ایراد و اعتراض و ادعایی نداشته و نخواهم داشت و هر گونه ادعای بعدی را در این زمینه از خود سلب و ساقط می نمایم و چنانچه در آتیه به هر اسم و رسم در مقام ادعا برآیم من جمیع الجهات لغو باطل و اثرات قانونی نخواهد داشت ، ضمنا آقای ...ضمن امضای اوراق مراتب را تنفیذ نمود شاهدین عبارتند از یکی پسر خاله من و دیگری دوست پسر خاله ام آیا به سند فوق از هر لحاظ ( چه حقوقی و غیره ) بخصوص سه کلمه بذل و بخشش و ابرا که پشت سر هم آمده اند و سلب حق اعتراض از خود و شاهدین، ایرادی وارد است؟ آیا همسر من می تواند 1366 سکه از اینجانب مطالبه نماید؟ لطفا به من دلداری ندهید و می خواهم عین یک قاضی و نه مشاور ، قضاوت کنید. خیلی نگران هستم با فرض 1366 سکه مطالبه ، به نظر شما با حقوق 540 هزار تومان من ماهیانه چقدر متحمل هزینه خواهم شد؟ بعد از طلاق توافقی در عده ایشان رجوع به بذل خویش کرده اند ، در پی اون من هم رجوع به عقد سابق کردم مر راهنمایی بفرمایید تا حداقل بتوانم جلوی ظلم بیش از این را بگیرم


با سلام و احترام اینجانب کارمند بانک با حقوق پایه 540هزار تومان هستم همسرم قبل از طلاق توافقی (5 ماه قبل از طلاق) در دفتر اسناد رسمی با سند اقرار رسمی 1300 سکه از 1366 سکه مهریه خود را بذل و بخشش و ابرا نمود متن سند اقرار بذل مهریه همسر من بدین شرح است خانم .... بعدالحضور اظهار داشت که اینجانب 1300 سکه از 1366 سکه مهریه و صداق خود را که موضوع سند نکتحیه ...مورخه ....تنظیمی دفتر خانه ....را به همسرم آقای ... بذل و بخشش و ابرا نمودم و در این زمینه در آتیه هیچگونه ایراد و اعتراض و ادعایی نداشته و نخواهم داشت و هر گونه ادعای بعدی را در این زمینه از خود سلب و ساقط می نمایم و چنانچه در آتیه به هر اسم و رسم در مقام ادعا برآیم من جمیع الجهات لغو باطل و اثرات قانونی نخواهد داشت ، ضمنا آقای ...ضمن امضای اوراق مراتب را تنفیذ نمود شاهدین عبارتند از یکی پسر خاله من و دیگری دوست پسر خاله ام آیا به سند فوق از هر لحاظ ( چه حقوقی و غیره ) بخصوص سه کلمه بذل و بخشش و ابرا که پشت سر هم آمده اند و سلب حق اعتراض از خود و شاهدین، ایرادی وارد است؟ آیا همسر من می تواند 1366 سکه از اینجانب مطالبه نماید؟ لطفا به من دلداری ندهید و می خواهم عین یک قاضی و نه مشاور ، قضاوت کنید. خیلی نگران هستم با فرض 1366 سکه مطالبه ، به نظر شما با حقوق 540 هزار تومان من ماهیانه چقدر متحمل هزینه خواهم شد؟ بعد از طلاق توافقی در عده ایشان رجوع به بذل خویش کرده اند ، در پی اون من هم رجوع به عقد سابق کردم مر راهنمایی بفرمایید تا حداقل بتوانم جلوی ظلم بیش از این را بگیرم
100 ردیف در 10 صفحه
   << بعدی  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  قبلی >>