جستجو در پورتال

عید بازنشستگان

اخبار/ میزان بیمه پردازی بیمه شدگان در سال ۸۷ اعلام شد


قدرت الله قدسی مدیرکل درآمد حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی در گفت وگو با خبرنگار «ایران » با اعلام این مطلب گفت: براساس مصوبه هیأت مدیره سازمان امسال حداکثر سقف بیمه پردازی برای هر بیمه شده از شش برابر حداقل دستمزد سالیانه (مطابق قانون کار) به هفت برابر افزایش یافته است

اخبار/ نحوه افزایش حقوق کارمندان سال 1388 کارمندان دولت


اشاره: گزارش زیر چگونگی محاسبه افزایش حقوق کارکنان دولت بر مبنای قانون مدیریت خدمات کشوری را نشان می‌دهد:

قوانین و مقررات/ فصل 13و14قانون خدمات مدیریت کشوری-تأمین اجتماعی توسعه مدیریت و سرمایه انسانی


قانون مدیریت خدمات کشوری مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره در جلسه مورخ هشتم مهر ماه 1386 کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم 85 قانون اساسی تصویب گردید
 • ر این فصل تابع صندوق خود می باشند و یا در صورتی که پس از اجراء این قانون به استخدام ر سمی درآیند و این صندوق را انتخاب کنند. با رعایت احکام مذکور در این قانون مشمول سایر مقررات قانونی قبلی خواهند مبود. ماده 109 - از تاریخ تصویب این قانون حقوق کلیه بازنشستگان، وظیفه بگیران یا مستمری بگیران صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری که تا پایان سال 1385 بازنشسته یا از کارافتاده و یا فوت نموده اند در صورتی که کمتر از حاصل ضرب ضریب ریالی که با توجه به شاخص هزینه زندگی در لایحه بودجه سالیانه پیش بینی می گرد
 • اغل سرپرستی و همتراز 5 درصد، معاونین مدیر کل و همتراز آنان 10 درصد، مدیران کل و همتراز آنان 15 درصد، مدیران عامل و اعضاء هیات مدیره شرکت های دولتی 20 درصد، مقامات موضوع تبصره های «2» و «3» ماده (1) ن.هـ.ب 25 درصد. تبصره 2- بازنشستگان و وظیفه بگیران که سابقه پرداخت کسور بازنشستگی آنها بیش از سی سال است به ازاء هر سال (تا ده سال) دو و نیم درصد (5/2%) به ارقام فوق الذکر اضافه می گردد و افرادی که سابقه پرداخت کسور بازنشستگی آنها کمتر از سی سال است (تا پانزده سال) به ازاء ه
 • به قانون سپاه و ناجا حقوق وظیفه یا مستمری دریافت می دارند، در صورتی که سابقه پرداخت کسور بازنشستگی آنها کمتر از سی سال باشد مدت سابقه منظور شده آنان مطابق قوانین و مقررات مورد عمل که تعیین شد لازم الاجراء است. تبصره 4- کمک هزینه عائله مندی و اولاد بازنشستگان و وظیفه بگیران معادل شاغلین افزایش می یابد و با این افزایش حکم ماده (8) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مورخ 27/11/1380 و اصلاحات بعدی آن لغو می گردد. تبصره 5 - هر کدام از بازنشستگان و وظیفه بگیران چنانچه بر اساس مقررات مورد عمل قبل
 • طبقه بندی اطلاعات

قوانین و مقررات/ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1392 کل کشور


هیئت وزیران در جلسه مورخ 19/4/1392 بنا به پیشنهاد شماره 20860 مورخ 16/4/1392 معاونت برنامه ریزی رییس جمهور و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1392 کل کشور را به شرح زیر تصویب نمود:
 • بل پرداخت می باشد. 10-در سال1392 به کارگیری افراد جدید به صورت حق التدریس،حق التدریس آزاد و یا عناوین مشابه به هر شکل توسط سازمان های آموزش و پرورش استان ها ممنوع است. 11- صندوق بازنشستگی کشوری موظف است نسبت به پرداخت کمک هزینه عائله مندی، اولاد،عیدی و حق بیمه درمان سهم اجرایی برای بازنشستگان اقدام نماید. سایر هزینه های مربوط به بازنشستگان از قبیل کمک هزینه ازدواج،کمک هزینه فوت،حق بیمه عمر و حوادث توسط دستگاه های اجرایی ذی ربط پرداخت می گردد. 12-دستگاه های اجرایی موظفند با رعایت تکالیف قان
 • داری نمایند. 13- هر گونه به کارگیری نیروی انسانی به هر شکل و عنوان در کلیه مشاغل و فعالیت های دستگاه های اجرایی صرفاً با مجوز معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و تأیید معاونت امکان پذیر است. 14-معاونت مجاز است سایر اعتبارات مربوط به بازنشستگان دولت از قبیل هزینه ازدواج و فوت در دستگاه های اجرایی را از سایر برنامه های آن دستگاه کسر و به برنامه 30479، با عنوان  "هزینه های مربوط به بازنشستگان دولت" دستگاه اجرایی ذی ربط اختصاص دهد. 15-خزانه داری کل کشور موظف است برا

مشاوره/ با سلام و خسته نباشید بنده متولد 63 و با 8/5 سال سابقه حسابداری با سقف بیمه حداقل حقوق و دستمزد هستم و می خواستم از مرخصی زایمان و بیمه بیکاری استفاده کنم لطفاراهنمایی کنید که بعد از 10سال تکمیل سابقه از موارد فوق استفاده کنم یا 9 ماه مانده به پایان 10 سال ، و آیا می توانم با سوابق فوق از بیمه بازنشستگی استفاده کنم یا نه و در چه سنی اقدام کنم ؟و اگر با 10 الی 12 سال سابقه چند روز حقوق بازنشستگی به من تعلق میگیرد؟


با سلام و خسته نباشید بنده متولد 63 و با 8/5 سال سابقه حسابداری با سقف بیمه حداقل حقوق و دستمزد هستم و می خواستم از مرخصی زایمان و بیمه بیکاری استفاده کنم لطفاراهنمایی کنید که بعد از 10سال تکمیل سابقه از موارد فوق استفاده کنم یا 9 ماه مانده به پایان 10 سال ، و آیا می توانم با سوابق فوق از بیمه بازنشستگی استفاده کنم یا نه و در چه سنی اقدام کنم ؟و اگر با 10 الی 12 سال سابقه چند روز حقوق بازنشستگی به من تعلق میگیرد؟
 • اه ۱۵۰ هزار تومان بپردازد. وی گفت : به این ترتیب این بیمه شده می تواند به عنوان بازنشسته سازمان تامین اجتماعی از حقوق ماهانه این سازمان و سایر مزایای آن بهره مند شود. معاون فنی و درامد سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد : حقوق ماهانه این گروه از بازنشستگان فقط برای ده روز محاسبه خواهد شد.   توضیحات تکمیلی: مرخصی زایمان 6 ماه می باشد و ارتباطی به سابقه 10سال شما ندارد. بیمه بیکاری نیز زمانی که شما اتمام قرارداد یا اخراج از کار شوید به نسیت حق بیمه به شما پرداخت خواهد شد و
 • طبقه بندی اطلاعات

قوانین و مقررات/ فصل دهم قانون خدمات مدیریت کشوری - حقوق و مزایا


قانون مدیریت خدمات کشوری مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره در جلسه مورخ هشتم مهر ماه 1386 کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم 85 قانون اساسی تصویب گردید

اخبار/ بخشنامه عیدی آخر سال فرهنگیان


در بخشنامه وحید کیارشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش آمده است: تصویرنامه شماره 261727/46173 مورخ 18بهمن 1389 و مصوبه ت228514/44054 ه مورخ 18 بهمن 1388 هیئت دولت
 • بخشنامه عیدی آموزش و پرورش ابلاغ شد:بخشنامه عیدی آخر سال فرهنگیان ابلاغ بخشنامه عیدی آخر سال فرهنگیان در بخشنامه وحید کیارشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش آمده است: تصویرنامه شماره 261727/46173 مورخ 18بهمن 1389 و مصوبه ت228514/44054 ه مورخ 18 بهمن 1388 هیئت دولت در مورد ضوابط پرداخت پاداش (عیدی) آخر سال 1389 مستخدمین شاغل شامل رسمی، پیمانی، قراردادی (قرارداد انجام کار معین، قرارداد حق‌التدریس و سایر قراردادها)، موقت، خرید خدمت،
 • اداش آخر سال (عیدی) موضوع این بند به کارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت مشروط بر آنکه وجهی به عنوان عیدی یا پاداش آخر سال یا عنواین مشابه آن دریافت نکرده باشند، به نسبت خدمت تمام وقت آنان در سال 1388 خواهد بود. 2 ـ میزان پرداخت پاداش آخرسال (عیدی ) بازنشستگان، مستمری بگیران حقوق وظیفه از کار افتادگی و حقوق وظیفه وراث مستخدمان متوفی مشمول صندوق‌های بازنشستگی و صندوق معذوریت و ازکار افتادگی جهاد سازندگی و صندوق‌های بازنشستگی نیروهای مسلح و نیروی انتظامی و سایر صندوق‌های بازنشستگی م
 • هر دستگاه اجرایی قابل پرداخت است. 3ـ خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویبنامه تمام وقت محسوب می‌شود و معلمان حق‌التدریس نسبت به ساعات تدریس مشمول این تصویبنامه خواهند بود. 4ـ شهرداری‌های سراسر کشور مجازند پاداش آخر سال 1388 (عیدی) کارکنان شاغل، بازنشسته، مستمری‌بگیر، وظیفه از کارافتادگی و حقوق وظیفه وراث مستخدمان متوفی خود را با رعایت مبلغ موضوع بندهای یک و دو از محل اعتبارات منابع داخلی خود پرداخت کنند. 5ـ مجامع عمومی شرکت‌های دولتی موظفند از پرداخت هرگونه مب

قوانین و مقررات/ فصل یازدهم و دوازدهم قانون خدمات مدیریت کشوری- ارزیابی عملکردو تکالیف کارمندان


قانون مدیریت خدمات کشوری مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره در جلسه مورخ هشتم مهر ماه 1386 کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم 85 قانون اساسی تصویب گردید
 • کارمندان زن که همسر آنها در مأموریت بسر می برند می توانند تا پایان مأموریت حداکثر به مدت شش سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند. ماده 85- دستگاههای اجرایی مکلفند در چهارچوب بودجه های مصوب و آئین نامه ای که به تصویب هیئت وزیران می رسد، کارمندان و بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان را علاوه بر استفاده از بیمه پایه درمان، با مشارکت آنان به صورت هماهنگ و یکنواخت برای کلیه کارمندان دولت تحت پوشش بیمه های تکمیلی قرار دهند. ماده 86- دستگاههای اجرایی مکلفند در ایجاد محیط مناسب کار و تأمین شرایط بهد
 • برای حداکثر چهار ماه مجاز می باشد. تبصره - عدم رعایت مفاد ماده فوق الذکر توسط هر یک از کارمندان دولت اعم از قبول کننده پست دوم یا مقام صادرکننده حکم متخلف محسوب و در هیئت رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد. ماده 95- به کارگیری بازنشستگان متخصص (با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر) در موارد خاص به عنوان اعضای کمیته ها، کمیسیون ها، شوراها، مجامع و خدمات مشاوره ای غیر مستمر، تدریس و مشاوره های حقوقی مشروط بر این که مجموع ساعت اشتغال آنها در دستگاهاهی اجرایی از یک سوم ساعت اداری
 • طبقه بندی اطلاعات

اخبار/ ابلاغ سیاست‌های کلی نظام اداری


متن سیاست‌های کلی نظام اداری که به رؤسای قوای سه گانه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ شده است، بدین شرح است:1- نهادینه سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی و کرامت انسانی و ارج نهادن به سرمایه‌های انسانی و اجتماعی.2- عدالت محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی...
 • جبران خدمات با تأکید بر عملکرد، توانمندی، جایگاه و ویژگی های شغل و شاغل و تأمین حداقل معیشت با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی. 7- زمینه سازی جذب و نگهداری نیروهای متخصص در استان های کمتر توسعه یافته و مناطق محروم. 8- حفظ کرامت و عزت و تأمین معیشت بازنشستگان و مستمری بگیران و بهره گیری از نظرات و تجارب مفید آنها. 9- توجه به استحکام خانواده و ایجاد تعادل بین کار و زندگی افراد در نظام اداری. 10- چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز. 11- انعطاف پذ
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ نقدی بر اصلاح و شیوه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم


قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 است و اصلاحاتی به صورت کلی در سنوات 1371 و 1380 روی قانون انجام شد.
 • رجی حساسیت خاصی روی متن قانون و ثبات قانون دارند و به طور قطع تغییرات پی در پی قانون دارای آثار بسیار منفی است؛ بنابراین بدیهی است قانون مالیات‌های مستقیم توسط گروه‌های کارشناسی متعدد اعم از حسابداران، حسابرسان، ممیزان، مهندسان، اصناف مختلف، پزشکان، بازنشستگان، اعضای هیات‌مدیره، مدیران عامل، کارشناسان بانکی، حقوقدانان و ... مورد اصلاح قرار گیرد و تمام نظرات خود را ارائه دهند. در حال حاضر، اصلاح قانون توسط ماموران مالیاتی انجام شده که دارای چند ایراد اساسی است: 1) کادر مالیاتی، به مالیات و
 • ضور ندارد و... 2) این کادر مالیاتی از مسائل مختلف مانند تولید، فروش، بازاریابی، روابط شرکت‌های گروه، خریدهای خارجی، فروش‌های خارجی و هزاران شیوه موجود در تولید و فروش و... آگاهی خاصی ندارند و بدیهی است عدد محاسباتی بالا صحیح نیست. 3 (بسیاری از بازنشستگان مالیاتی که به اصلاح قانون پرداخته‌اند، چون خود مشاور بسیاری از شرکت‌ها هستند و دارای درآمدی قابل‌توجه بوده، اراده قوی برای اصلاح ندارند و ترجیح می‌دهند با حذف و اضافه یک یا چند کلمه‌ای کار را به سرانجام برسانند. 4) در سه دهه اخیر در عمل
 • طبقه بندی اطلاعاتحداقل وحداکثر سم بیمه پردازی, حداقل وحداکثر سم بیمه پردازی سال 1387, درآمد حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی, حداقل دستمزد سالیانه, تصویب ضوابط اجرایی بودجه سال 88 در هیات دولت, محاسبه افزایش حقوق کارکنان دولت بر مبنای قانون مدیریت خدمات کشوری, ضوابط اجرایی بودجه سال 88, جداول ارزشیابی مشاغل, قانون مدیریت خدمات کشوری , ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1392 کل کشور, قانون مدیریت خدمات کشوری , قانون مدیریت خدمات کشوری , سیاست‌های کلی نظام اداری, نظام اداری, اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم, مالیات‌های مستقیم, مالیات, مالیاتی , اصلاح, اصلاحی, اصلاحیه, هزینه, مالیات‌ها, پیش‌نویس, رسیدگی, هیات‌ها, مالیاتی, اظهارنامه‌های مالیاتی, بازنشسته‌های مالیاتی


100 ردیف در 10 صفحه
  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  قبلی >>