جستجو در پورتال

سهم اقلیت

مقالات/ چالش‌های استقرار نظام حاکمیت شرکتی در بازار سرمایه ایران


«اصول بنیادی حاکمیت شرکتی بر آن است که جو شفافیت، راستی و پاسخگویی را در مدیریت سازمان تقویت نماید ... اقتصاد هر کشور وابسته به تحرک و کارایی شرکت‌‌‌های آن است. آنها باید آزاد باشند تا شرکت‌‌‌های خود را به سمت جلو پیش ببرند. اما این آزادی باید در چارچوب مسوولیت ‌پاسخگویی اثربخش اعمال شود. این موضوع جوهره هر سیستم حاکمیت شرکتی خوب است». آدریان کادبری(۱۹۹۲)
 • تم حاکمیت شرکتی در بیشتر موارد کشورها ترکیبی از این دو نوع است. (مارلین، ۲۰۰۸) در تمام کشورها سهامداران در ازای سرمایه‌گذاری خود حقوق مالکیت دریافت می‌کنند. این حقوق از یکسو شامل حقوق جریان نقدی است، بدین معنا که سرمایه‌گذار حق دارد سهم خود را از سود شرکت دریافت کند و از سوی دیگر شامل حقوق کنترل است که براساس آن سرمایه‌گذار می‌تواند بر دارایی‌های شرکت از طریق اعمال حق رأی، کنترل داشته باشد. تفاوت اصلی سیستم‌‌های درونی و بیرونی ناشی از رابطه بین این دو حق
 • مدیران، مشکل نمایندگی کمتری وجود دارد، ولی مشکلا‌ت جدی دیگری پیش می‌آید. به علت سطح تفکیک ناچیز مالکیت و کنترل (مدیریت) در بسیاری از کشورها (مثلا به دلیل مالکیت خانواده‌های موسس) از قدرت سوءاستفاده می‌شود. در این کشورها سهامداران اقلیت نمی‌توانند از عملیات شرکت آگاه شوند؛ شفافیت کمی‌‌‌وجود دارد و وقوع سوءاستفاده محتمل به نظر می‌رسد. معاملا‌ت مالی، مبهم و غیرشفاف است و افزایش سوءاستفاده از منابع مالی، نمونه‌هایی از سوء جریان‌ها در این سی
 • nj;های غیرمالی به حساب خود منع شده بودند و مجاز نبودند در سطح ملی فعالیت کنند و نمی‌توانستند مالکیت بخش عمده‌ای از سهام را در اختیار داشته باشند. طبق نظر «رو» این امر مانع انباشت سرمایه کافی شد و نهادهای مالی کوچک قادر به داشتن سهم کنترلی در شرکت‌‌‌های بزرگ نبودند. بنابراین بازار سرمایه به عنوان یک جایگزین برای تامین مالی توسعه یافت و به‌همین دلیل ساختار مالکیت در آمریکا چنین ساده است. همچنین این موضوع توضیحی برای اختلاف در ساختار مالکیت و بازار سرمایه ب
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ مک دونالد؛ نمونه کامل کنترل ها


چند شرکت محدود تجاری می توانند در جهان امروز همانند مک دونالد از رشد باثبات برخوردار باشند. مک دونالد ابتدا با محصول ساده یعنی همبرگر شروع و تنوع آن را با گذشت زمان زیاد کرده است.

اخبار/ اختلافات انجمن حسابداران خبره با دواستعفا نمایان شد


انجمن حسابداران خبره ایران ظرف چند هفته گذشته شاهد دو استعفا بود تا چالش‌هایی برای یکی از بزرگترین انجمن‌های تخصصی کشور و بزگ ترین انجمن حسابداران ایران ایجاد شود.
 • فرصت جهت رشد و خودسازی معنوی حسابداران، مشارکت هرچه بیشتر افراد با صلاحیت و... تعریف شده اما یکی از نقاط ضعف خواسته یا ناخواسته اعضاء و چالش های اصلی این انجمن عدم مشارکت اکثریت قریب به اتفاق این انجمن حدودا 4هزار نفری و نیز استفاده نمایندگان گروهی اقلیتی در حدود 50 تا 150 عضو از این کمبود برای حضور بلندمدت در رأس امور انجمن است. مشارکت و حضور حدودکم تر از نیم درصد اعضای انجمن حسابداران خبره ایران در مجامع این انجمن باعث شده است تا شورای عالی و دیگر ارکان آن طی 34 سال به طور سنتی تحت اداره چند
 • با رای حدود 40 تا80 عضو، یعنی بین یک تا دو درصد ، اعضای شورای عالی این انجمن که همواره اکثریت آن در قالب گروهی مشخص اند برگزیده می شوند. وی ادامه داد: به همین قیاس تصمیمات سرنوشت ساز برای اکثریت بی خبر و غایب مانده به پیشنهاد گروه مقیم و توسط مجامع اقلیتی اخذ می شود. با این تفاوت که این تصمیمات از جمله تصویب صورت های مالی و موارد دیگر مانند حق عضویت با آراء کم تر و به شیوه ی مجلس های پیش از رنسانس با قیام و دست بالا بردن و بدون شمارش انجام می شود. پوریانسب تصریح کرد: آن عده از اعضاء که در مجمع
 • ضای شورای عالی انتخاب می شوند. ثالثا" در این انجمن سیستم رای دهی وکالتی وجود ندارد. درحالی که وکالت دادن حق مدنی همه است و درهیچ کجای دنیا نه تنها چنین رویه ای وجود ندارد بلکه حضور و کنترل 3 دهه ای ارکان یک انجمن تخصصی توسط گروهی ثابت و نماینده اقلیت تجربه نشده است. پوریانسب ادامه داد: بنابراین می توان گفت اولا" نوع انتخابات و حضور اقلیتی در حدود 50 تا 150 عضو در مجامع موجب شده تا انجمن برای اکثریت مقیم و ثابت برگزیده به محفل و حیات خلوت تبدیل شود. از این رو به نظر می رسد این محفل خاص
 • طبقه بندی اطلاعات

اخبار/ چراغ عمر یورو رو به خاموشی است


خبرگزاری فارس: اشپیگل در تحلیلی راجع به بحران مالی و کسری بودجه در کشورهای عضو یورو نوشت: تشدید این بحران لحظه به لحظه نظریه فروپاشی منطقه یورو را به واقعیت نزدیکتر می‌کند
 • ایرلند با خطر ورشکستگی سیستم بانکی روبرو است . سیستم بانکی ایرلند بیش از 55 میلیارد یورو به بانکهای خارجی شامل بانکهای انگلیس، فرانسه و آلمان بدهکار است . دولت ایرلند در چنین شرایطی به 60 تا 80 میلیارد یورو کمک مالی خارجی نیاز دارد . حزب سبز که حزب اقلیت در دولت ائتلافی ایرلند است ضمن انتقاد از سیاستهای اقتصادی و مالی دولت خواستار برگزاری انتخابات عمومی در ماه ژانویه آینده شد . این درخواست کمتر از یک روز پس از آن است که دولت ایرلند از اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول خواستار دریافت کمک مالی

مقالات/ آینده حرفه حسابرسی داخلی


حرفه حسابرسی داخلی شش دهه پس از ارائه نخستین تعریف از آن در بیانیه مسئولیتهای حسابرسی داخلی ، تغییرات چشمگیری یافته است. طی این مدت، دامنه محدود سنجش و ارزیابی اثربخشی کنترلها به طیفی وسیعتر از فعالیتهای مختلف گسترش پیدا کرده است.
 • جمن ، مصاحبه های انجام شده توسط کمیته تحقیق و مباحثات گروهای نیز موید همین مطلب بود. سرانجام، کمیته پیش نویس تعریف جدیدی را ارائه داد که متضمن گرایش حرفه به سوی حسابرسی برمبنای ریسک و فعالیتهای مشاوره ای بود. پس از انتشار اولین پیش نویس تعریف جدید، اقلیت درخور توجهای از اعضای انجمن مخالفت خود را با گستردگی و عام بودن تعریف ابراز داشتند. آنها خواستار بیان شفاف بایدها و نبایدهای وظایف حسابرسان و نیز ساختار و نحوه سازمانده ای این وظایف بودند. نگرانی عمده آنها حذف برخی ویژگیهای موجود در تعریف سابق
 • جرایی حرفه که به وسیلة هایئت مذکور تدوین می شود، حالات گوناگون استقلال و بیطرفی را، بی آنکه خدشه ای بر ماهیت بنیادی آن وارد شود، مورد توجه قرار خواهد داد. در داخل سازمان در تعریف جدید عبارت در داخل سازمان ، با توجه به واقعیتهای موجود، حذف شده است. اقلیت کوچکی اصرار داشتند که عبارت مذکور ویژگی اساسی حسابرسی داخلی را تشکیل می دهد، اما این امر با پذیرش عام روبه رو نشد. پاسخ دهندگان بر این باور بودند که تعریف سابق مانع از استفاده از حسابرسان خارج از سازمان برای ارائه خدمات حسابرسی داخلی است و انجا
 • رسان داخلی تحقیقی در دست دارد که در آن خدمات برجسته ای که هم اکنون نیز در این زمینه از طرف حسابرسان داخلی ارائه می شود، ذکر شده است. انتظار می رود این تحقیق تاثیر مهمی در گسترش شناخت نقش حسابرسی داخلی در زمینه ایجاد ارزش برای سازمان دربرداشته باشد. اقلیتی از پاسخ دهندگان معتقد بودند استفاده از مفاهایمی که در حسابرسی مستقل نیز کاربرد دارد، باعث افزایش نفوذ حسابرسان خارج از سازمان خواهد شد. کمیته، بی آنکه بخواهد خدمات حسابرسان خارج از سازمان را از نظر دور بدارد، تواناییهای حرفه برای ارائه طیف گس
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ مالیات؛ سرمایه‌گذاری یا اتلاف منابع


آیا تا به حال شنیده‌اید کسی بگوید: «مالیات بهترین سرمایه‌گذاری است؛ مالیات آب حیات است. ببینید چه خانواده‌ها هستند که به مدد آن زنده‌اند و اثرات غیرمستقیم آن بر صنعت را در نظر آورید؛ مالیات، ارزشی بیکران دارد، همان‌قدر که خود زندگی ارزشمند است.»
 • آنها گفت‌وگو کنم؛ در آن زمان متوجه شدم که آنها آن هیولاهایی نیستند که تصور می‌کردم.» بلی، آن‌جا که میان احزاب هیچ ارتباط و گفت و گویی نیست دشمنی‌ها بزرگ جلوه می‌کند و تنفرها تشدید می‌شود؛ اگر اکثریت تعداد کمی از اقلیت را به حلقه‌های تصمیم‌گیری خود راه دهند، احتمالا برای دو طرف مشخص می‌شود که اندیشه‌هایشان چندان از هم دور نیست و علاوه بر آن مقاصد هر طرف نیز آن چنان که دیگری فاسد می‌پندارد، نیست. به هر حال آن بار، آخرین سالی بود که م
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ دولت آمریکا و تنگناهای مالی


حالا که آمریکا به فکر مخارج بی‌حساب و کتابش افتاده است، وقت آن رسیده که تمام ملت هم درباره هزینه‌های آموزشی‌شان تجدیدنظر کنند.

مقالات/ یک اکثریت مطلق لیبرال


با راه یافتن باراک اوباما به کاخ سفید و همچنین اکثریت یافتن دموکرات‌ها در کنگره و سنا، دولت و سنا تبدیل به جایگاهی خواهد شد که اکثریت هر آنچه را که بخواهند می‌‌‌‌‌توانند تصویب کنند.

مقالات/ رازموفقیت چیست؟ ژنتیک، عرق‌جبین یا هیچ‎کدام!(2)


اگر در مورد راز موفقیت از مردم بپرسید، هر کس برای خودش نظریه‌ای دارد؛ اما شواهد چه می‌گویند؟ و مهم‌تر این که ما چه کاری می‌توانیم برای خود و فرزندانمان انجام دهیم؟

مقالات/ نگرانی از عدم توزیع مناسب درآمد بین حسابرسان


حسابداران رسمی از اینکه یک حسابدار رسمی (عضو هیات عامل سازمان حسابرسی) از عدم توزیع مناسب درآمد بین موسسات حسابرسی اظهار نگرانی کرده و به نوعی نگران معاش حسابداران بوده‌ است واقعا خوشحالند؛ زیرا اگر آنها خوابند فردی برای آنها بیدار است! به خصوص وقتی که این نگرانی از طرف مجری ارجاع کار به موسسات حسابرسی در راستای قانون کاهش تصدی گری حسابرسی (در اجرای قانون برنامه) و قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 باشد.حاکمیت شرکتی, شفافیت, پاسخگویی, مسوولیت ‌پاسخگویی, سیستم‌های حاکمیت, سرمایه‌گذاران, ساختار مالکیت, حقوق سهامداران, استانداردسازی, سیستم‌های قانونی , مک دونالد, رشد باثبات , همبرگر, پخت غذا , منو و غذای ساده , چالشهای انجمن حسابداران خبره ایران, انجمن حسابداران خبره ایران, اساسنامه انجمن, حاکمیت شرکتی, حرفه حسابرسی داخلی, حسابرسی داخلی, حسابرسان داخلی, استقلال و بیطرفی, مالیات بهترین سرمایه‌گذاری , مالیات , سرمایه‌گذاری , اقتصاد , مالیات‌دهنده , تنگناهای مالی آمریکا, تنگناهای مالی, آمریکا, افزایش بهره‌وری, عصر طلایی , مخارج, هزینه‌های سرمایه‌ای, بودجه, آموزش, آموزشی, مدارس, هزینه, باراک اوباما, دموکرات ها, دولت آمریکا, کنگره وسنا, اقتصاد سیاسی, تعهدات درمانی همگانی, قانون انتخابات آزاد, مالیات, انقلاب سبز, اکثریت مطلق, رازموفقیت چیست؟ ژنتیک، عرق‌جبین یا هیچ‎کدام!(2), نگرانی از عدم توزیع مناسب درآمد بین حسابرسان


100 ردیف در 10 صفحه
   << بعدی  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  قبلی >>