جستجو در پورتال

در صورت امضاء و ابلاغ قرارداد، پیمانکار تضمین حسن اجرای تعهد را ارائه ننماید شرایط قراردادو نحوه اجرای آن چگونه میشود

مشاوره/ با سلام و عرض ادب ضمن تشکر از پاسخگویی شما در موارد قبلی در خط آخر یک قرارداد چنین قید شده است " کلیه مفاد قرارداد به رویت طرفین قرارداد رسیده و امضاء ذیل صفحات به منزله قبول کلیه مفاد این قرارداد میباشد." آیا در این قرار داد تمام صفحات آن باید دارای امضاء طرفین باشد و یا صفحه آخر کفایت میکند ؟از آنجا که در قراراداد مطروحه فقط صفحه آخر امضاء دارد و صفحه اول آن که شامل قیمت قرارداد میباشد و هیچ دستخط و نوشته ای نیز درون آن نمیباشد.آیا این قرارداد برای دادگاه سندیت دارد یا خیر ؟ درصورت اعتراض به امحاء و الحاق برگ اول قرارداد وعوض نمودن مبلغ آن، تشخیص این مسئله بر عهده بازپرس بوده و یا میبایست کارشناس جعل (سند مجعول ) درخواست نمود؟ حال اگر کارشناس مالی بر اساس همین سند (قیمت مندرج در آن ) که الحاق و امحاء در آن صورت گرفته است نظر خود را ابزار کرده باشد بایستی درخواست هیئت 3 نفره نمود و یا کارشناس اول میبایست نظر خود را اصلاح نماید ؟


 • ات آن باید دارای امضاء طرفین باشد و یا صفحه آخر کفایت میکند ؟از آنجا که در قراراداد مطروحه فقط صفحه آخر امضاء دارد و صفحه اول آن که شامل قیمت قرارداد میباشد و هیچ دستخط و نوشته ای نیز درون آن نمیباشد.آیا این قرارداد برای دادگاه سندیت دارد یا خیر ؟ درصورت اعتراض به امحاء و الحاق برگ اول قرارداد وعوض نمودن مبلغ آن، تشخیص این مسئله بر عهده بازپرس بوده و یا میبایست کارشناس جعل (سند مجعول ) درخواست نمود؟ حال اگر کارشناس مالی بر اساس همین سند (قیمت مندرج در آن ) که الحاق و امحاء در آن صورت گرفته است ن
 • ر آن صورت گرفته است نظر خود را ابزار کرده باشد بایستی درخواست هیئت 3 نفره نمود و یا کارشناس اول میبایست نظر خود را اصلاح نماید ؟   ؟ با سلام اگر خواسته باشیم به وجوه تفسیری موضوع وارد شویم عبارت"امضاء ذیل صفحات"به مفهوم امضاء کلیه صفحات قرارداد است.(که البته کار از محکم کاری عیب نمی کند وشیوه درست همین است ).حال شما در عرصه عمل می بینید که طرفین صرفا صفحات آخر را امضاء نموده ومشکلی نیز در ایفای تعهدات قرارداد پیدا نمی کنند.اما استثنائات را ن
 • دای نخواسته در سایر صفحات(غیر از صفحه آخر) خواسته باشد دستکاری وجعل و... انجام دهد مگر نمی شود؟طبیعی است که می شود.در اینگونه موارد اثبات صفحات امضاء نشده برای طرفین درگیر با موضوع بایستی توسط کارشناس مرتبط از جمله کارشناس مثلا جعل وخط شناس وامثالهم صورت خواهد پذیرفت و قاضی ویا بازپرس برا ساس نظر کارشناس اقدام به تصمیم گیری خواهد نمود. در مورد اظهارنظر کارشناس مالی قاعدتا مسیر یک طرفه است وباید درخواست ارجاع به هیات سه نفره توسط شاکی پرونده ویا طرف مقابل داده شود.

قوانین و مقررات/ نحوه اجرای ماده 6 آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی


نحوه اجرای ماده 6 آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی
 • رالعمل شماره 21630/200 مورخ 21/7/89 درخصوص نحوه اجرای ماده 6 آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی موضوع تصویب نامه شماره26510/ت 39039 ک مورخ 9/2/1388 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد موضوع اصل 138 قانون اساسی بدینوسیله مقرر می دارد : درصورت عدم تسلیم صورتهای مالی حسابرسی شده در موعد مقرر(موضوع دستورالعمل شماره 21630/200 مورخ 21/7/89)، این امر مانع از اجرای مقررات ماده 21 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم برای هیات بند 3 ماده 97 و همچنین قسمت اخیر مقررات
 • 21 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم برای هیات بند 3 ماده 97 و همچنین قسمت اخیر مقررات ماده 229 قانون مالیاتهای مستقیم برای هیات های حل اختلاف مالیاتی در مواردی که مودی قبل و یا در زمان تشکیل جلسات هیات های مذکور نسبت به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط حسابداران رسمی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران که منطبق با اطلاعات اظهارنامه و ترازنامه حساب سود و زیان تسلیمی باشد، نخواهد بود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور  

مشاوره/ با سلام آیا کارفرما میتواند قبل از اتمام موضوع قرارداد درخواست ارائه لایحه تاخیرات از پیمانکار نماید ؟


با سلام آیا کارفرما میتواند قبل از اتمام موضوع قرارداد درخواست ارائه لایحه تاخیرات از پیمانکار نماید ؟

مشاوره/ با سلام نحوه تسویه سنوات با پرسنل قرارداد ساعتی چگونه است مثلا پرسنلی که در ماه 100 ساعت از قرار ساعتی 6 هزار تومان کار می کند در طول یکسال میزان سنواتش چقدر میشود با تشکر


با سلام نحوه تسویه سنوات با پرسنل قرارداد ساعتی چگونه است مثلا پرسنلی که در ماه 100 ساعت از قرار ساعتی 6 هزار تومان کار می کند در طول یکسال میزان سنواتش چقدر میشود با تشکر
 • پرسش و پاسخ با سلام نحوه تسویه سنوات با پرسنل قرارداد ساعتی چگونه است مثلا پرسنلی که در ماه 100 ساعت از قرار ساعتی 6 هزار تومان کار می کند در طول یکسال میزان سنواتش چقدر میشود با تشکر   ؟ باسلامی صمیمانه براساس ماده 35 قانون کار وتبصره ان درخصوص قراردادهای ساعتی نیز طبق قانون کار عمل میشود ودرمورد شما حقوق ماهیانه 600000 تومان ملاک قرار گرفته و اگردرازای هریکسال سابقه 30 روز محاسبه گردد
 • طبقه بندی اطلاعات

مشاوره/ اینجانب با سابقه ی 15 سال در شرکتی با قرارداد موقت 1ساله که طی 15 سال به صورت سالانه تمدید گردیده ومبلغ 230000ریال تحت عنوان حق جذب به من پرداخت گردید(دراولین قرداد) هم اکنون بعد از 14 سال در سال جاری مبلغ 980000ریال که حاصل رشد تورمی حق جذب فوق بوده شرکت به صورت یک طرفه از حقوق اینجانب قطع نموده ! خواهش مند است من را راهنمایی کنید که چگونه می توانم پیگیریه حقوق از دست رفته ام باشم در حالی که بلاجبار درسال جاری قرداد بدون حق جذب فوق امضا نموده.


 • پرسش و پاسخ اینجانب با سابقه ی 15 سال در شرکتی با قرارداد موقت 1ساله که طی 15 سال به صورت سالانه تمدید گردیده ومبلغ 230000ریال تحت عنوان حق جذب به من پرداخت گردید(دراولین قرداد) هم اکنون بعد از 14 سال در سال جاری مبلغ 980000ریال که حاصل رشد تورمی حق جذب فوق بوده شرکت به صورت یک طرفه از حقوق اینجانب قطع نموده ! خواهش مند است من را راهنمایی کنید که چگونه می توانم پیگیریه حقوق از دست رفته ام باشم در حالی که بلاجبار درسال جاری قرداد بدون حق جذب فوق امضا ن
 • را راهنمایی کنید که چگونه می توانم پیگیریه حقوق از دست رفته ام باشم در حالی که بلاجبار درسال جاری قرداد بدون حق جذب فوق امضا نموده.  ؟ با سلام قانون توافق بین کارگر وکارفرما را محترم شمرده وبا توجه به امضاء قراداد این توافق مورد قبول طرفین قرار گرفته است.اما قاعدتا شما می توانستید قبل از انعقاد قرارداد بر غیر قانونی بودن اقدام شرکت پافشاری کرده و حق خود را در قراداد بگنجانید.البته توجه کنید که اقدام شرکتها درسالهای جاری به علت تحت فشار بودن مدیریت
 • ار بودن مدیریت آنها در خصوص نحوه تامین وجوه برای پرداخت حقوق ومزایا می باشد.ضمن اینکه در همین چند سال اخیر بسیاری از شرکتها اقدام به تعدیل نیرو از 30 الی 50% نموده اند که شاید در شرکت شما نیز این اقدامات مشاهده شده است.بنابراین درک کارگر وکارفرما از شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه برای رسیدن به یک توافق پایدار مهم وضروری می باشد.

مشاوره/ با سلام و خسته نباشید _ در شرکتهای پیمانکاری که پروژه آنها فرضا با ارائه 3 صورت وضعیت در همان سال مالی به اتمام میرسد, نحوه ثبت حسابداری در هنگام ارائه صورت وضعیت چگونه است؟و درآمد پیمان مذکور چگونه محاسبه میشود؟(لازم بذکر است نحوه محاسبه روش درصد تکمیل پیمان(روش هزینه به هزینه) و ثبت های آنرا برای پیمانهای بلند مدت مطابق با آنچه در مباحث جاری حسابداری و نشریه 126 سازمان مطره شده را میدانم) سئوال بنده در مورد پیمانهای کوتاه مدتی است که بعضا طی چند صورت وضعیت در همان سال جاری تکمیل میگردد.همچنین ممنون میشوم اگر بفرمائید در مورد اینگونه پیمان ها که طی چند ماه تکمیل میگردند اگر بخشی از آنها به سال مالی بعد منتقل گردد چگونه باید رفتار کرد؟ با سپاس از شما استاد محترم.


با سلام و خسته نباشید _ در شرکتهای پیمانکاری که پروژه آنها فرضا با ارائه 3 صورت وضعیت در همان سال مالی به اتمام میرسد, نحوه ثبت حسابداری در هنگام ارائه صورت وضعیت چگونه است؟و درآمد پیمان مذکور چگونه محاسبه میشود؟(لازم بذکر است نحوه محاسبه روش درصد تکمیل پیمان(روش هزینه به هزینه) و ثبت های آنرا برای پیمانهای بلند مدت مطابق با آنچه در مباحث جاری حسابداری و نشریه 126 سازمان مطره شده را میدانم) سئوال بنده در مورد پیمانهای کوتاه مدتی است که بعضا طی چند صورت وضعیت در همان سال جاری تکمیل میگردد.همچنین ممنون میشوم اگر بفرمائید در مورد اینگونه پیمان ها که طی چند ماه تکمیل میگردند اگر بخشی از آنها به سال مالی بعد منتقل گردد چگونه باید رفتار کرد؟ با سپاس از شما استاد محترم.
 • پرسش و پاسخ با سلام و خسته نباشید _ در شرکتهای پیمانکاری که پروژه آنها فرضا با ارائه 3 صورت وضعیت در همان سال مالی به اتمام میرسد, نحوه ثبت حسابداری در هنگام ارائه صورت وضعیت چگونه است؟و درآمد پیمان مذکور چگونه محاسبه میشود؟(لازم بذکر است نحوه محاسبه روش درصد تکمیل پیمان(روش هزینه به هزینه) و ثبت های آنرا برای پیمانهای بلند مدت مطابق با آنچه در مباحث جاری حسابداری و نشریه 126 سازمان مطره شده را میدانم) سئوال بنده در مورد پیمانهای کوتاه مدتی است که بعضا طی چ
 • ز شما استاد محترم.  ؟ با سلام جای تعجب است که با تمامی این آگاهی واطلاعات که بنده شخصا به شما آفرین می گویم پاسخ این سوال  را نمی دانید؟اگر توجه کنید نشریه مذکور قرادادهای بلند مدت پیمانکاری است وقرادادهای کوتاه مدت ویا قراردادهایی که عمدتا در همان سال تمام می شود آنقدر تفاوت سودوزیانی در شناسایی درآمدهابه روش کارتکمیل شده ویا درصد پیشرفت کار ایجاد نمی کند که به دنبال بکارگیری روشهای مندرج در کتاب مذکور بروید ولذا هر چه صورت وض
 • ادهایی که عمدتا در همان سال تمام می شود آنقدر تفاوت سودوزیانی در شناسایی درآمدهابه روش کارتکمیل شده ویا درصد پیشرفت کار ایجاد نمی کند که به دنبال بکارگیری روشهای مندرج در کتاب مذکور بروید ولذا هر چه صورت وضعیت صادر شده(چه تائید شده وچه نشده) به شیوه تعهدی درامد همان دوره تلقی می شود.

مقالات/ بیمه پیمان


نکاتی در خصوص بیمه پیمانها:
 • کارفرما 5% 11.4% - - کارفرما ملزم به کسر 5درصد از صورت وضعیت است بصورت سپرده و پیمانکار مکلف است کارکنان خود را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه نماید و هر ماهه لیست تنظیم شده به شماره کارگاه ایجاد شده را جهت تائید به کارفرما تحویل وپس از تائید بیمه پرسنل خود راپرداخت نماید.میزان بیمه سهم پیمانکار(7.77
 • تائید بیمه پرسنل خود راپرداخت نماید.میزان بیمه سهم پیمانکار(7.77 یا16.67) درصد قرارداد منهای حق بیمه سهم کارفرما در لیست های حقوق پرداخت شده میشود و چنانچه مبالغ لیست کمتر از این درصد بود مابه التفاوت به سازمان پرداخت میشود.این کار به خاطر ملزم کردن پیمانکار به منظور بیمه نمودن کارکنان خود در پروژه می باشد. مضافا اینکه این 5% حالت سپرده داشته و پیمانکار بعد از اخذ مفاصا حساب آنرا از کارفرما دریافت می کنند یا کارفرما می تواند به درخواست سازمان تامین اجتماعی آنرا در حق سازمان بابت بدهی پیمانکار پر
 • وع ماده 38 قانون مزبور در مورد کارکنان شاغل در قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور به شرح زیر تعیین می گردد: ماده 1- حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای زیر به ماخذ پانزده درصد (15%) ناخالص بهاء کل کار تعیین و وصول می گردد. کلیه قراردادهایی که در اجرای آنها تمامی مصالح مصرفی به عهده واگذارنده کار (کارفرما) می باشد. کلیه قراردادهایی که موضوع آنها ارائه خدمات اعم از خدمات نصب، فنی، مشاوره ای آموزش طراحی، نقشه کشی، نقشه برداری، نظارت، حسابداری، حسابرسی، تنظیفات و…. بوده و یا در اجرای کا
 • طبقه بندی اطلاعات

مشاوره/ با سلام واحترام متاسفانه شرکت مشاور در امر نظارت بر کار پیمانکار کوتاهی نموده وبا وجودیکه عملیات سیویل از کیفیت نامناسب برخوردار بوده آنرا تایید نموده است متاسفانه در دوره تضمین تمامی عیوب یک به یک مشخص وبه لیست نواقص اضافه می شودکه برخی از آنها بسیار اساسی ومهم هستند .در قرارداد مشاور نیزهیچ ماده یا توضیحی جهت نحوه برخورد با قصور مشاورنیامده است .آیا در بخشنامها ومقررات توضیحی در ارتباط با نحوه محاسبه خسارات ناشی از قصور مشاور وجود دارد ؟ حتی در قرارداد فی مابین مرجعی برای حل اختلاف پیش بینی نشده است !با توجه به اینکه پیمانکاراعلام نموده نمی تواند نواقص را رفع نماید ورفع آن را با احتساب هزینه های بالاسری به کار فرما محول نموده ،آیا کارفرما می تواند نسبت به رفع نقص اقدام نماید وهزینه های آن را(به صورت کامل یا درصدی ) به حساب بدهی مشاور منظور نماید ؟ لازم به ذکر است قرارداد مشاور تابع شرایط عمومی قراردادهای خدمات مشاوره است . چه تمهیدقانونی برای برخورد با مشاور خاطی وجبران خسارت ریالی وارده پیشنهاد می نمائید ؟ با تشکر


با سلام واحترام متاسفانه شرکت مشاور در امر نظارت بر کار پیمانکار کوتاهی نموده وبا وجودیکه عملیات سیویل از کیفیت نامناسب برخوردار بوده آنرا تایید نموده است متاسفانه در دوره تضمین تمامی عیوب یک به یک مشخص وبه لیست نواقص اضافه می شودکه برخی از آنها بسیار اساسی ومهم هستند .در قرارداد مشاور نیزهیچ ماده یا توضیحی جهت نحوه برخورد با قصور مشاورنیامده است .آیا در بخشنامها ومقررات توضیحی در ارتباط با نحوه محاسبه خسارات ناشی از قصور مشاور وجود دارد ؟ حتی در قرارداد فی مابین مرجعی برای حل اختلاف پیش بینی نشده است !با توجه به اینکه پیمانکاراعلام نموده نمی تواند نواقص را رفع نماید ورفع آن را با احتساب هزینه های بالاسری به کار فرما محول نموده ،آیا کارفرما می تواند نسبت به رفع نقص اقدام نماید وهزینه های آن را(به صورت کامل یا درصدی ) به حساب بدهی مشاور منظور نماید ؟ لازم به ذکر است قرارداد مشاور تابع شرایط عمومی قراردادهای خدمات مشاوره است . چه تمهیدقانونی برای برخورد با مشاور خاطی وجبران خسارت ریالی وارده پیشنهاد می نمائید ؟ با تشکر
 • د فی مابین مرجعی برای حل اختلاف پیش بینی نشده است !با توجه به اینکه پیمانکاراعلام نموده نمی تواند نواقص را رفع نماید ورفع آن را با احتساب هزینه های بالاسری به کار فرما محول نموده ،آیا کارفرما می تواند نسبت به رفع نقص اقدام نماید وهزینه های آن را(به صورت کامل یا درصدی ) به حساب بدهی مشاور منظور نماید ؟ لازم به ذکر است قرارداد مشاور تابع شرایط عمومی قراردادهای خدمات مشاوره است . چه تمهیدقانونی برای برخورد با مشاور خاطی وجبران خسارت ریالی وارده پیشنهاد می نمائید ؟ با تشکر   ؟
 • ات مشاوره است . چه تمهیدقانونی برای برخورد با مشاور خاطی وجبران خسارت ریالی وارده پیشنهاد می نمائید ؟ با تشکر   ؟ باسلام و احترام باستناد ماده 17 تشخیص صلاحیت مشاورین و تبصره های ان در صورت انجام هرگونه قصوری ازاخطار کتبی تا تامین ضررو زیان و عدم ارجاع به کارو.... پیش بینی شده و درصورتیکه قصور مشاور یا ناظر در این خصوص محرز باشد بایستی تامین ضرر و زیان حاصله را بعهده گرفته و شیمانکارنیز براساس صورتجلسه و دستور کاری که برایش صادر می
 • طبقه بندی اطلاعات

مشاوره/ سلام،اگر پیمانکار برای کارهای ساخنمانی ماشین آلات برای کوتاه مدت (بعنوان مثال:یک روز)اجاره کند آیا مالیات تعلق میگیرد؟ باسپاس فراوان


سلام،اگر پیمانکار برای کارهای ساخنمانی ماشین آلات برای کوتاه مدت (بعنوان مثال:یک روز)اجاره کند آیا مالیات تعلق میگیرد؟ باسپاس فراوان
 • آلات برای کوتاه مدت (بعنوان مثال:یک روز)اجاره کند آیا مالیات تعلق میگیرد؟ باسپاس فراوان   ؟ با سلام بله 5% قراردادبا سلام معمولا برای اجاره های 1 الی 2 روز توافق شفاهی میکنند درابن صورت به چه ترتیب میشود؟ با سپاس از همراهیتانبا سلام ممکن است مفاد قرارداد شفاهی باشد اما قطعا پرداخت مکتوب است ولذا باز هم 5% را باید کسر نمود.با سلام معمولا برای اجاره های 1 الی 2 روز توافق شفاهی میکنند درابن صورت به چه ترتیب میشود؟ با سپاس ا

مشاوره/ با سلام و خسته نباشید می خواستم بدونم برات چی هست؟ و شرایط و ضوابط آن چیست؟


 • سندی است مجرد که متضمن یک تعهد تجاری با ویژگی‌های خاص خود، که وسیله پرداخت بوده و در مبادلات بازرگانی نقش پول را ایفا می‌کند. شرایط صدور برات:   برای اینکه برات دارای اعتبار باشد، باید شرایط شکلی و ماهوی قانونی را دارا باشد و در صورت عدم رعایت تشریفات قانونی مزیت و اعتبار خود را از دست خواهد داد. شرایط یاد شده به دو دسته شرایط شکلی و شرایط ماهوی تقسیم می‌گردد.   الف) شرایط ماهوی برات:  از آنجا که صدور برات یک عمل حقوقی است بنابراین همانند اعمال حقوقی دیگ
 • د در صورت تصریح به آن را دارا باشد.   ب) شرایط شکلی برات: مادۀ 223 قانون تجارت شرایط شکلی و تشریفات صوری صدور برات را بیان نموده و ماده 226 ضمانت عدم رعایت شرایط را مقرر نموده است که در ذیل به طور مختصر بررسی می‌شود:   1- مهر یا امضاء؛   2- قید کلمه «برات» روی ورقه؛     برای این بند در ماده 226 قانون تجارت ضمانت اجرا بیان نشده است.   3- تاریخ تحریر؛   4- تعیین براتگیر؛   5- تعیین مبلغ برات: طبق مادۀ 225 مبلغ برات
 • 225 مبلغ برات باید با تمام حروف نوشته شود؛  6-سررسید برات؛  7- مکان تأدیه؛   8- نام شخصی که برات در وجه یا به حواله کرد او پرداخت می‌شود.   9- تصریح به شماره نسخه برات.   قانون تجارت در ماده 226 خود ضمانت اجرای بندهای 3 الی 9 ذکر شده در بالا را چنین مقرر کرده که در صورت عدم رعایت آن‌ها، ورقه یاد شده (براتی که ناقص صادر شده و یکی از این شرایط را ندارد) مشمول مقررات راجعه به بروات تجارتی نخواهد بود. بنابراین در این صورت تنهایک سند عادی محسوب خواهد
 • طبقه بندی اطلاعاتنحوه اجرای ماده 6 آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی , با سلام آیا کارفرما میتواند قبل از اتمام موضوع قرارداد درخواست ارائه لایحه تاخیرات از پیمانکار نماید ؟ , با سلام و خسته نباشید در شرکتهای پیمانکاری که پروژه آنها فرضا با ارائه 3 صورت وضعیت در همان سال مالی به اتمام میرسد, بیمه پیمان, ماده 38 تامین اجتماعی, بیمه قرارداد پیمانکاری, بیمه قرارداد پیمان, سلام،اگر پیمانکار برای کارهای ساخنمانی ماشین آلات برای کوتاه مدت (بعنوان مثال:یک روز)اجاره کند آیا مالیات تعلق میگیرد؟ باسپاس فراوان , با سلام و خسته نباشید می خواستم بدونم برات چی هست؟ و شرایط و ضوابط آن چیست؟


100 ردیف در 10 صفحه
  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  قبلی >>